VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Lệ Thủy: Tạo cơ hội cho mọi trẻ em được đón tết Trung thu an toàn, lành mạnh 
(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của UBND huyện Lệ Thủy tại Công văn số 1996/UBND-LĐTBXH ban hành ngày 05/9/2019 về việc hướng dẫn tổ chức tết Trung thu cho trẻ em năm 2019.
Bên cạnh đó, UBND huyện Lệ Thủy cũng chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể có liên quan, các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội trong thực hiện Luật Trẻ em và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em; tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật, trò chơi giáo dục mang bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc cho trẻ em; vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để thăm, tặng quà Trung thu cho trẻ em; quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; tổ chức các chương trình vui đón tết Trung thu phù hợp với điều kiện của địa phương, đảm bảo cho mọi trẻ em được đón tết Trung thu an toàn, lành mạnh…

Đặc biệt, UBND huyện Lệ Thủy cũng chỉ đạo các đơn vị, địa phương trong tổ chức các hoạt động cần chú trọng về quảng bá sản phẩm truyền thống đảm bảo an toàn, lành mạnh cho trẻ em; kỹ năng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; tuyên truyền và sử dụng dịch vụ bảo vệ trẻ em thông qua Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và đường dây nóng 18009293 của tỉnh.

Hồng Lựu

[Trở về]