VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Lệ Thủy: Thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đạt 101%, hoàn thành kế hoạch cả năm trước 3 tháng 
(Quang Binh Portal) - Trong 9 tháng năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid 19 ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân, nhưng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Lệ Thủy hoàn thành và vượt kế hoạch cả năm trước 3 tháng.
Theo đó, 9 tháng đầu năm 2021, thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 225 tỷ đồng, đạt 101%, hoàn thành kế hoạch giao trước 3 tháng; một số loại thuế có số thu đạt và vượt kế hoạch đề ra như: Thu Thuế ngoài quốc doanh trên 33 tỷ đồng; thu cấp quyền sử dụng đất trên 144 tỷ đồng; lệ phí trước bạ trên 22 tỷ đồng…

Có được kết quả này là do huyện Lệ Thủy đã quyết liệt thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; chỉ đạo cơ quan chức năng như Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước huyện thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước. Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện thu đúng, thu đủ vào ngân sách Nhà nước; đồng thời, chủ động khai thác tốt các nguồn thu, đơn giản hóa thủ tục hành chính và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, người nộp thuế.

Để tăng nguồn thu ngân sách, UBND huyện Lệ Thủy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tích cực khai thác tốt các nguồn thu, thu nợ thuế, nhất là các khoản thuế. Đấu giá quyền sử dụng đất, phí lệ phí, thuế tài nguyên, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh phát triển; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trong bối cảnh dịch bệnh.

CTV Hồng Mến (Đài TTTT Lệ Thủy)

[Trở về]