VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Minh Hóa: Có 182 tiêu chí đạt nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, huyện Minh Hóa đã tạo mọi điều kiện và nguồn lực để thực hiện xây dựng nông thôn mới, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.
Ngay từ đầu năm, huyện Minh Hóa đã phân bổ vốn từ Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 giai đoạn 1 cho các xã với tổng số vốn trên 11.880 triệu đồng từ nguồn đầu tư và trên 4.400 triệu đồng từ nguồn sự nghiệp. Các xã đã sử dụng nguồn vốn để tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng, hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế, tập trung vào các tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất, thu nhập, hộ nghèo…

Tính đến cuối tháng 8/2019, toàn huyện có 182 tiêu chí đạt chuẩn, tăng thêm 10 tiêu chí so với tháng 6; có 05 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, 08 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí và 02 xã đạt từ 05 - 09 tiêu chí. Các xã như Hồng Hóa, Xuân Hóa, Hóa Thanh, Minh Hóa tăng từ 01 - 03 tiêu chí.

Hiện nay, huyện đang tiếp tục chỉ đạo để xã Hóa Hợp, Trung Hóa và Tân Hóa đạt xã nông thôn mới trong năm 2019.

Thùy Linh (Đài TT – TH Minh Hóa)

[Trở về]