Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Minh Hóa: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2019 
(Quang Binh Portal) - Ngày 28/3/2019, UBND huyện Minh Hóa đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2019.

Thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, trong quý I, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện các giải pháp, giao chỉ tiêu cụ thể cho các ngành, xã, thị trấn. Do đó, mặc dù ảnh hưởng của thời tiết và dịch bệnh trên đàn vật nuôi nhưng huyện vẫn phấn đấu đảm bảo diện tích gieo trồng, duy trì phát triển chăn nuôi, thực hiện công tác trồng rừng theo kế hoạch. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 5,9% so với cùng kỳ, thương mại dịch vụ tăng 9,9%, nuôi trồng thủy sản tăng 13,17%. Các Chương trình mục tiêu Quốc gia như: Nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, chương trình 30a được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở, chú trọng nâng cao chất lượng để đáp ứng nhu cầu an sinh xã hội của Nhân dân. Lĩnh vực quốc phòng được cũng cố, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, chỉ rõ những tồn tại hạn chế và đề xuất hướng khắc phục trong thời gian tới phù hợp với tình hình của địa phương.

Trong quý II, huyện Minh Hóa sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả 02 chương trình trọng tâm là trồng rừng và chăn nuôi, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thực hiện tốt công tác chăm sóc cây trồng vụ Đông Xuân, tăng cường các hoạt động tài chính, thu ngân sách, ngăn chặn việc khai thác lâm sản; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; tập trung thực hiện tốt công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và tiếp công dân. Trước mắt hoàn thành mọi công tác chuẩn bị để tổ chức tốt Tuần lễ Văn hóa - Thể thao, Du lịch và Hội Văn hóa truyền thống Rằm tháng 3/2019.

Thuỳ Linh (Đài TTTH Minh Hoá)

[Trở về]