VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Minh Hóa: Đẩy mạnh triển khai các giải pháp để huy động, đa dạng hóa nguồn vốn thực hiện xây dựng nông thôn mới Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương lớn với những chính sách thiết thực, 10 năm qua, việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện Minh Hóa đã mang lại nhiều kết quả to lớn, tạo được sự lan tỏa rộng rãi, huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và đồng thuận cao từ Nhân dân, làm cho nông nghiệp, nông thôn Minh Hóa ngày càng khởi sắc, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra.
Để đưa Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM đi vào cuộc sống, trong những năm qua, huyện Minh Hóa đã ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều cơ chế, chính sách trong công tác xây dựng NTM như hỗ trợ vốn ngân sách Nhà nước để xây dựng NTM, cơ chế đầu tư đặc thù đối với xây dựng NTM... nhằm tạo thuận lợi cho các cấp, ngành trong việc huy động sự tham gia đóng góp xây dựng NTM, nâng cao vai trò chủ thể của người dân... Cùng với đó, huyện cũng đã triển khai, tổ chức phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức xây dựng NTM cho hơn 1.000 lượt cán bộ, công chức các cấp; 73 lớp đào tào nghề, tập huấn cho 1.940 lao động nông thôn... góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng điều hành cho cán bộ xây dựng NTM.

Xác định công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, quyết định đến tiến độ, kết quả thực hiện xây dựng NTM, huyện Minh Hóa đã thực hiện hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Do đó, người dân trên địa bàn đã tích cực hiến đất, đóng góp ngày công lao động và tiền mặt để làm đường giao thông, kênh thủy lợi và các công trình phúc lợi.

Đến nay, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn phát triển nhanh, nổi bật là hệ thống đường giao thông, trường học, các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở… tạo ra diện mạo mới cho vùng nông thôn trên địa bàn huyện. Cơ cấu kinh tế nông thôn tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ; sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, đúng hướng, đặc biệt một số cây trồng, vật nuôi chuyển đổi có hiệu quả cao như thanh long ruột đỏ, rau an toàn, thịt bò lai…

Hưởng ứng phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM, nhiều địa phương đã cụ thể hóa thành những phong trào phù hợp với thực tế cơ sở như phong trào "bê tông hóa" đường giao thông nông thôn, huy động sự tham gia đóng góp của người dân để làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, công trình thắp sáng đường quê... Cùng với đó, phong trào xây dựng NTM cũng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của doanh nghiệp, tổ chức thông qua việc đầu tư sản xuất kinh doanh, tiêu thụ nông sản, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp, tổ chức đã đóng góp kinh phí xây dựng cầu, đường giao thông, các công trình phúc lợi công cộng, nhà tình nghĩa, tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách...

Theo báo cáo của UBND huyện Minh Hóa, từ năm 2016 đến nay, huyện đã huy động được 107.499 triệu đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, trong đó từ doanh nghiệp 515 triệu đồng, đóng góp của cộng đồng 1.355 triệu đồng...

Qua 10 năm thực hiện, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện Minh Hóa đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đến tháng 5/2019, toàn huyện có 178 tiêu chí đạt chuẩn NTM, bình quân đạt 11,87 tiêu chí/xã, tăng 08 tiêu chí/xã so với năm 2010; 01 xã (xã Quy Hóa) đạt chuẩn NTM; 03 xã đạt 15 - 18 tiêu chí, chiếm 20,0% (năm 2010 chưa có xã đạt 15 tiêu chí trở lên); 09 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, chiếm 60,0% (tăng 9 xã so với năm 2010); 03 xã đạt từ 05 - 09 tiêu chí, chiếm 20,0%; không còn xã đạt dưới 05 tiêu chí (năm 2010 còn 12 xã).

Các tiêu chí chưa đáp ứng Bộ tiêu chí mới của 15 xã chủ yếu tập trung vào 10 tiêu chí gồm: Giao thông 08 xã, trường học 07 xã, cơ sở vật chất văn hóa 07 xã, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn 07 xã, thông tin và truyền thông 07 xã, nhà ở dân cư 09 xã, thu nhập và hộ nghèo 14 xã, tổ chức sản xuất 06 xã, văn hóa 07 xã, môi trường và an toàn thực phẩm 12 xã. Đặc biệt, huyện có 03 xã có số tiêu chí đạt chuẩn còn thấp là xã Minh Hóa mới đạt 08 tiêu chí, xã Trọng Hóa đạt 05 tiêu chí và xã Dân Hóa đạt 09 tiêu chí.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, vận động ở một số cơ sở còn chung chung nên vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM chưa được phát huy đầy đủ, hoạt động hưởng ứng xây dựng NTM chưa đồng đều, chưa thường xuyên. Việc quy hoạch xây dựng NTM thực hiện còn chậm; chất lượng một số tiêu chí NTM còn hạn chế; tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn có xu hướng gia tăng ở nhiều nơi. Bên cạnh đó, kết quả huy động nguồn lực của người dân không cao, nhất là vốn huy động từ doanh nghiệp không nhiều. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn vẫn còn ở mức thấp; an ninh, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn có nơi, có lúc chưa đảm bảo...

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, toàn huyện có thêm 02 xã đạt chuẩn NTM, chỉ đạo điểm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu tại 02 xã Quy Hóa và Hóa Hợp; tăng bình quân 1,5 - 2 tiêu chí/xã, tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí..., thời gian tới, huyện Minh Hóa tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện xây dựng NTM; tập trung tuyên truyền vào nội dung cốt lõi, những cách làm hay, sáng tạo; đẩy mạnh phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020”, "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh", phong trào "mô hình mẫu" gồm khu dân cư kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu. Cùng với đó, các ngành, đơn vị và địa phương trên địa bàn huyện tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu; tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức xây dựng NTM cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM; ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn để tăng thu nhập cho người dân; tận dụng tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch những vẫn giữ gìn được những đặc trưng và bản sắc riêng.

Ngoài ra, huyên Minh Hóa cũng tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, phát huy và nhân rộng mô hình cụm liên kết về an ninh trật tự hoạt động thường xuyên, hiệu quả, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để thực sự tạo ra NTM bình yên; đẩy mạnh triển khai các giải pháp để huy động, đa dạng hóa nguồn vốn thực hiện xây dựng NTM; tăng cường kiểm tra, giám sát ở cơ sở trong công tác xây dựng NTM; điều tra và đánh giá sự hài lòng của người dân về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn...

Mai Anh

[Trở về]