VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Minh Hóa là một trong 56 huyện nghèo giai đoạn 2018 - 2020 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 07/03/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 275/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020.
Theo đó, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình là một trong 56 huyện nghèo thuộc 19 tỉnh đang hỗ trợ áp dụng các cơ chế, chính sách theo quy định tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

Được biết, Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ là chính sách lớn, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với vùng khó khăn, đồng bào dân tộc miền núi, biên giới. Là địa phương được thụ hưởng Chương trình 30a, đến nay, diện mạo huyện Minh Hóa bước đầu đã thay đổi, hạ tầng cơ sở, nhà ở, đời sống người dân được cải thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Theo Quyết định số 275/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo thuộc 29 tỉnh trong giai đoạn 2018 - 2020 được chia theo 03 nhóm: Nhóm 01 gồm 56 huyện nghèo thuộc 19 tỉnh; nhóm 02 gồm 29 huyện thuộc 18 tỉnh được xét bổ sung vào danh sách huyện nghèo giai đoạn 2018 - 2020; nhóm 03 gồm 08 huyện thuộc 06 tỉnh được công nhận thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020.

Mai Anh

[Trở về]