VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Minh Hóa: Tập trung đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa 
(Quang Binh Portal) - Nhằm hiện thực hóa Đề án “Phát triển chăn nuôi, giai đoạn 2015 - 2020”, nhiều năm nay, huyện Minh Hóa đã tập trung đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo định hướng hàng hóa, quy mô lớn.

Thời gian qua, huyện Minh Hóa đã ban hành nhiều chương trình, cơ chế chính sách hỗ trợ khuyến khích, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cho bà con Nhân dân. Nhiều xã chú trọng phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương để tập trung thúc đẩy lĩnh vực chăn nuôi phát triển. Theo đó, nhận thức của các hộ dân được thay đổi thể hiện rõ qua việc chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ, tự phát sang quy mô lớn và lai hóa đàn bò. Hiện, tổng đàn gia súc của huyện có hơn 33.900 con, gia cầm trên 84.600 con. Đáng chú ý, nhiều địa phương đã vận động Nhân dân xây dựng các mô hình trang trại, gia trại, Tổ hợp tác liên kết sản xuất bước đầu cho hiệu quả kinh tế khá, nhiều hộ gia đình đầu tư vốn, giống, thuê thêm nhân công lao động, phát triển chăn nuôi lợn, gà bản địa, nuôi dê… nhờ đó đã vươn lên trở thành những hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Theo thống kê, toàn huyện hiện có 51 mô hình trang trại, gia trại mang lại hiệu quả kinh tế khả quan cho lĩnh vực phát triển chăn nuôi của huyện Minh Hóa.

Dương Quỳnh Thư (Đài TT-TH Minh Hóa)

[Trở về]