VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Minh Hóa: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Ngày 05/7/2018, UBND huyện Minh Hóa đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện Minh Hóa đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách và giải pháp về phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh xã hội. Do đó, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội có sự tăng trưởng khá như chỉ số sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp tăng 6,5%, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 21%, doanh thu từ vận tải tăng 6,9 %, thu ngân sách đạt trên 14,2 tỷ đồng. Trồng trọt cơ bản được mùa, chăn nuôi có sự tăng nhẹ về tổng đàn. Huyện đã chú trọng thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia như đầu tư xây dựng nông thôn mới trên 10 tỷ đồng, Chương trình 30a trên 28,7 tỷ đồng, Chương trình 135 trên 19 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều kết quả thiết thực, chính sách xã hội, lao động, việc làm ngày càng có hiệu quả. Quốc phòng - an ninh cơ bản ổn định.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề còn tồn đọng như: Công tác quản lý đất đai, bảo vệ phát triển rừng chưa chặt chẽ, quản lý thu chi bất cập, triển khai xây dựng nông thôn mới còn chậm, việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm chưa có sự chuyển biến rõ nét.

Để khắc phục những hạn chế, hoàn thành chỉ tiêu đã đặt ra, 6 tháng cuối năm, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường vận động, hỗ trợ Nhân dân thực hiện có hiệu quả sản xuất vụ Hè Thu; đẩy mạnh mô hình trồng rừng gỗ lớn, khuyến khích Nhân dân sản xuất các ngành mũi nhọn như khai thác, vận chuyển vật liệu xây dựng, chế biến thức ăn; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, triển khai nghiêm túc công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, tập trung thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia.

Thùy Linh (Đài TT - TH Minh Hóa)

 

[Trở về]