VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Quảng Ninh: 6 tháng đầu năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 4,72% so cùng kỳ 
(Quang Binh Portal) - 6 tháng đầu năm 2019, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn trên địa bàn huyện Quảng Ninh tiếp tục duy trì được sự phát triển. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) đạt 423,271 tỷ đồng, tăng 4,72% so cùng kỳ.
Một số lĩnh vực sản xuất công nghiệp có mức tăng trưởng khá như: Công nghiệp chế biến đạt 409 tỷ đồng, tăng 4,8%, trong đó sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại đạt trên 296 tỷ đồng, tăng 0,46%; sản xuất chế biến thực phẩm đạt trên 39 tỷ đồng, tăng 6,82%; sản xuất trang phục trên 44 tỷ đồng, tăng 45,78%.

Tuy nhiên, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chưa có sự phát triển mạnh, quy mô sản xuất nhỏ lẽ, cơ sở sản xuất chủ yếu là các hộ gia đình; việc đầu tư cải tiến công nghệ vào sản xuất chưa nhiều, năng suất, chất lượng sản phẩm thấp, sức cạnh tranh yếu, thị trường tiêu thụ còn hẹp.

6 tháng cuối năm, huyện Quảng Ninh sẽ tích cực chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp, tạo điều kiện để doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, mặt bằng, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, chú trọng mời gọi tổ chức, cá nhân đầu tư trên địa bàn; thực hiện tốt công tác xúc tiến đầu tư, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất phát triển kinh tế - xã hội đúng quy định...

Mai Anh

[Trở về]