VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

HĐND VÀ UBND HUYỆN QUẢNG NINH

Huyen Quang Ninh

Địa chỉ:

Thị trấn Quán Hàu - huyện Quảng Ninh

Điện thoại:

0232. 3872037 (số tổng đài)

Fax:

0232. 3872302

Email:

quangninh@quangbinh.gov.vn

Website:

quangninh.quangbinh.gov.vn

I. LÃNH ĐẠO HĐND VÀ UBND HUYỆN:

Chủ tịch UBND: Phạm Trung Đông

Điện thoại: 0232. 3872352

Email: dongpt.qn@quangbinh.gov.vn
      

Phó CT UBND: Nguyễn Ngọc Thụ

Điện thoại: 0232. 3873949

Email: thunn.qn@quangbinh.gov.vn
   

Phó CT UBND: Lê Ngọc Huân

Điện thoại:

Email: huanln.qn@quangbinh.gov.vn

Chủ tịch HĐND: Ngô Hồng Quân

Điện thoại: 0232. 3872045

Email: quannh.qn@quangbinh.gov.vn
 

Phó CT HĐND: Lê Chí Huy

Điện thoại: 0232. 3872084

Email: huylc.qn@quangbinh.gov.vn
 

Phó CT HĐND: Lê Văn Hậu

Điện thoại: 0232. 3872085

Email: haulv.qn@quangbinh.gov.vn

II. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG:

Chánh Văn phòng: Trần Xuân Tình

Điện thoại:

Email: tinhtx.qn@quangbinh.gov.vn

Phó Văn phòng: Nguyễn Văn Nhì

Điện thoại:

Email: thuongtc.qn@quangbinh.gov.vn

Phó Văn phòng: Đào Thị Lan Anh

Điện thoại:

Email: anhdtl.qn@quangbinh.gov.vn

Phó Văn phòng: Nguyễn Vũ Ngọc Oanh

Điện thoại:

Email: oanhnvn.qn@quangbinh.gov.vn
    

III. CÁC BỘ PHÂN TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND:

1. Bộ phận giao dịch một cửa

Điện thoại: 0232. 3872893


[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN