VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Quảng Ninh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Để triển khai thực hiện kịp thời và có hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình trên địa bàn, UBND huyện Quảng Ninh vừa ban hành Công văn số 144/UBND-VP về việc phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT.
Theo đó, UBND huyện yêu cầu Bưu điện huyện kịp thời tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tổ chức phương án thông qua hình thức hội nghị tuyên truyền đảm bảo chất lượng hiệu quả; kiện toàn và nâng cao chất lượng hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT; đảm bảo cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho người đăng ký tham gia BHXH, BHYT.

Bên cạnh đó, BHXH huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tích cực phối hợp với Bưu điện, cơ quan liên quan và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, góp phần tăng nhanh đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân, trong đó chú ý đối tượng bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển hết hạn sử dụng BHYT trong năm 2019; đồng thời tham mưu giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2019 đối với UBND cấp xã.

Ngoài ra, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn các đoàn thể liên quan, thôn, bản, tiểu khu triển khai giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình thông qua hình thức hội nghị tuyên truyền. Cùng với đó, Đài Phát thanh – Truyền hình huyện chủ động tuyên truyền để toàn thể Nhân dân được biết về chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước để tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Mai Anh

[Trở về]