VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Quảng Ninh tổ chức tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Ngày 11/3/2021, UBND huyện Quảng Ninh tổ chức tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 và ảnh hưởng của lũ lụt, huyện Quảng Ninh đã huy động sự vào cuộc của Mặt trận, đoàn thể, các cấp, các ngành và toàn hệ thống chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy vai trò chủ thể tích cực hưởng ứng thực hiện và đạt được kết quả quan trọng. Huyện Quảng Ninh đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 760 cán bộ xây dựng nông thôn mới ở cơ sở; đồng thời đẩy mạnh hình thức tuyên truyền trực quan... góp phần nâng cao nhận thức cho người dân.

Đến nay, xã Lương Ninh đã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, xã Võ Ninh hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; 04 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Toàn huyện có 12 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng số chi tiêu của 14 xã là 250 tiêu chí, trung bình mỗi xã đạt 17,85 tiêu chí, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Tổng nguồn vốn đấu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2020 ước tính 194,3 tỷ đồng...

Triển khai nhiệm vụ năm 2021, huyện Quảng Ninh phấn đấu có thêm 02 xã Xuân Ninh và Vĩnh Ninh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Võ Ninh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 02 - 03 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; thôn Long Sơn và Liên Xuân (xã Trường Sơn) phấn đấu đạt các tiêu nông thôn mới. Hai xã Trường Xuân và Trường Sơn phấn đấu đạt thêm từ 01 - 02 tiêu chí. Các xã đã đạt chuẩn, phấn đấu giữ vững và nâng chuẩn các tiêu chí để hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Hà Ngọc Khang (Đài TTTH Quảng Ninh)

[Trở về]