VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Quảng Ninh tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,66% 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, huyện Quảng Ninh đã nỗ lực giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và đạt được nhiều kết quả ghi nhận.
Công tác giải quyết việc làm cho lao động nông thôn là nhiệm vụ quan trọng được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện quan tâm chỉ đạo, thông qua các chương trình, dự án cho vay hỗ trợ tạo việc làm. Huyện đã tích cực chỉ đạo công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm cho người dân; tiến hành rà soát và xây dựng nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2021 - 2025. Từ đầu năm 2021 đến nay, trong điều kiện ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, toàn huyện đã giải quyết việc làm cho 700 lao động, trong đó có 365 lao động được tạo việc làm thông qua các chương trình dự án phát triển kinh tế -xã hội, 184 lao động được vay vốn để tạo việc làm và có 151 người xuất khẩu lao động tại các nước Nhật bản, Lào, Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc, CHLB Nga, Hungari..., góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 3,66%, hộ cận nghèo 4,15%.

Thời gian tới, huyện Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm đến các cấp, các ngành và Nhân dân; đặc biệt là người nghèo nhằm thay đổi và làm chuyển biến nhận thức, khơi dây sự chủ động, ý chí vươn lên, vận động Nhân dân cùng góp sức thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững.

CTV Hà Ngọc Khang (Đài TTTH Quảng Ninh)

[Trở về]