VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Tuyên Hóa: 18/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch 
 (Quang Binh Portal) - Ngày 09/12/2019, Huyện ủy Tuyên Hóa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 37 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng năm 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã đến dự.
Năm 2019, Đảng bộ huyện Tuyên Hóa đã triển khai thực hiện có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, cụ thể: Có 18/19 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 10,5%; thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 65 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 35,2 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,03% so với năm 2018; có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn lên 06 xã.

Đối với công tác xây dựng Đảng, cấp ủy các cấp đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng việc học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chủ chốt của huyện và cơ sở; điều động, bố trí cán bộ để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Huyện đã xét, kết nạp 150 đảng viên, công nhận 122 đảng viên chính thức, đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho 252 đảng viên.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Tuyên Hóa đạt được trong năm 2019; đồng thời yêu cầu huyện tập trung rà soát, đánh giá các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019, nhiệm kỳ 2015 - 2020 làm cơ sở để xác định mục tiêu, nhiệm vụ cho năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí cũng lưu ý huyện cần chú trọng chăn nuôi, trồng rừng gỗ lớn, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm có thế mạnh; tập trung sản xuất nông nghiệp; triển khai có hiệu quả công tác dân vận, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo. Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cũng yêu cầu Huyện ủy Tuyên Hóa tập trung chỉ đạo Đại hội các Đảng bộ cơ sở, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đặng Hà

[Trở về]