VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Tuyên Hóa: Công nhận 19 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục - xóa mù chữ năm 2020 
(Quang Binh Portal) - UBND huyện Tuyên Hóa vừa có Quyết định công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục - xóa mù chữ năm 2020. 
Theo đó, UBND huyện công nhận đạt chuẩn phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 3, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 cho 19 xã, thị trấn gồm: Thị trấn Đồng Lê, xã Tiến Hóa, xã Thạch Hoá, xã Châu Hóa, xã Phong Hóa, xã Cao Quảng, xã Mai Hóa, xã Đức Hóa, xã Văn Hóa, xã Đồng Hóa, xã Sơn Hóa, xã Thuận Hóa, xã Lê Hóa, xã Kim Hóa, xã Hương Hóa, xã Thanh Hóa, xã Thanh Thạch, xã Lâm Hóa, xã Ngư Hóa.

Các xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn phổ cập Giáo dục và và xóa mù chữ năm 2020 có nhiệm vụ duy trì kết quả đạt được, tiếp tục nâng cao chất lượng, nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

N.Q

[Trở về]