VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Tuyên Hóa: Kết quả sau 04 năm thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi bò lai 
(Quang Binh Portal) - Xác định phát triển chăn nuôi bò lai là một trong những hướng đi mới góp phần tạo việc làm và nâng cao đời sống cho người dân. Trong những năm qua, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền Đề án phát triển chăn nuôi bò lai giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn, huyện Tuyên Hóa cũng ban hành kịp thời các chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi; đồng thời tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để phát triển chăn nuôi đàn bò lai. Đến nay, Đề án đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, nguồn nhân lực của địa phương; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân, giảm nghèo nhanh, bền vững. 
Để khuyến khích, động viên các hộ chăn nuôi bò lai, hàng năm, UBND huyện đã ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, trong đó ưu tiên phát triển chăn nuôi bò lai; huyện đã tranh thủ nguồn vốn từ các chương trình, dự án hỗ trợ người dân mua giống bò lai có năng suất cao, chất lượng tốt đưa vào chăn nuôi; hỗ trợ các hộ dân trồng cỏ trên đất trồng cây kém hiệu quả. Đến nay, diện tích trồng cỏ để phát triển chăn nuôi trong toàn huyện là 536,19 ha. Các hộ chăn nuôi đã trang bị máy cắt và nghiền cỏ để sơ chế thức ăn cho trâu, bò. Công tác thú y và phòng, chống đói rét cho vật nuôi cũng được quan tâm chỉ đạo, mặc dù bệnh lở mồm long móng, bệnh tụ huyết trùng có xảy ra trên đàn gia súc ở một số địa phương nhưng đã được khống chế không để lây lan.

Nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường trong chăn nuôi, huyện cũng thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi và hướng dẫn cho người dân xây dựng chuồng trại phù hợp, có chính sách hỗ trợ, động viên các hộ chăn nuôi xây dựng hệ thống thu gom và xử lý chất thải hoặc làm hầm biogas. Bên cạnh đó, để người dân từng bước tiếp cận và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, thông qua các chương trình, dự án, huyện đã hỗ trợ tham quan các mô hình có hiệu quả về chăn nuôi bò lai, vỗ béo bò, trồng cỏ tại Công ty sinh thái Cát Ngọc, Hải Ninh (Quảng Ninh); Công ty TNHH Lê Dũng Linh, Quảng Tùng (Quảng Trạch) và các tỉnh lân cận cho các hợp tác xã, tổ hợp tác và các hộ chăn nuôi. Vì vậy, nhận thức, ý thức phát triển chăn nuôi bò lai đã được nâng lên, một số hộ dân đã mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi bò lai có hiệu quả như hộ anh Long, xã Châu Hóa 20 con; hộ anh Văn, thị trấn Đồng Lê 19 con; hộ anh Dũng, xã Văn Hóa 18 con...; quy mô từ 05 con bò lai trở lên có gần 200 hộ…

Phong trào hình thành nhóm hộ, tổ hơp tác, hợp tác xã chăn nuôi bò lai cũng từng bước phát triển, tạo điều kiện để các hộ chăn nuôi trao đổi thông tin về kỹ thuật, kinh nghiệm, giá, thị trường, liên kết trong sản xuất theo chuỗi giá trị làm cầu nối cho các hộ dân phát triển kinh tế. Đến nay, trên địa bàn huyện đã thành lập 20 tổ hợp tác, 01 hợp tác xã chăn nuôi bò lai đang đi vào hoạt động bước đầu có hiệu quả.

Mặt khác, huyện cũng đã tạo điều kiện thuận lợi để các hộ dân tích tụ ruộng đất trồng cỏ, trồng ngô lấy thân, lá làm thức ăn cho trâu, bò; điều chỉnh quy hoạch phát triển sản xuất, chuyển đổi 150,27 ha đất trồng kém hiệu quả sang trồng cỏ, tạo điều kiện để người dân xây dựng trang trại, gia trại phát triển chăn nuôi bò lai. Hệ thống cở sở hạ tầng giao thông đến các khu vực chăn nuôi cũng luôn được quan tâm đầu tư nâng cấp, thuận tiện cho việc lưu thông hàng hóa, vận chuyển vật tư, thức ăn, phương tiện phục vụ chăn nuôi. Chính sách tín dụng luôn được quan tâm, hệ thống ngân hàng đã tạo điều kiện để các hộ chăn nuôi tiếp cận với nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển sản xuất. Đa số các hộ dân vay vốn chăn nuôi đã thực hiện có hiệu quả việc sử dụng nguồn vốn để phát triển chăn nuôi bò lai.

Mặc dù trên thị trường, giá bò có thời điểm xuống thấp nhưng chăn nuôi bò lai so với chăn nuôi các loại vật nuôi khác vẫn ổn định và mang lại hiệu quả cao nên người dân luôn chọn phát triển bò lai để nâng cao thu nhập. Các hộ chăn nuôi đã kịp thời nắm bắt tình hình thị trường tiêu thụ, liên kết trong sản xuất, hỗ trợ nhau để duy trì và phát triển đàn bò lai. So sánh với giá cả thị trường hiện tại cho thấy bò lai có giá trị cao hơn bò nội 11,5 triệu đồng/con.

Nhờ thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp, đến nay, hầu hết các chỉ tiêu của Đề án đề ra đều đạt và vượt kế hoạch: Tỷ trọng chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp đạt 52,6% (vượt kế hoạch đề ra). Tổng đàn bò 16.002 con (chỉ tiêu 15.000 con), đạt 106,7% kế hoạch. Tổng số đàn bò lai 10.801 con (chỉ tiêu 10.500 con), đạt 102,9% kế hoạch. Tỷ lệ bò lai tăng từ 45% năm 2015 lên 67,5% năm 2019 (chỉ tiêu 65%), đạt 103,8% kế hoạch. Diện tích cỏ trồng 536,19ha (chỉ tiêu 650 ha), đạt 82,5% kế hoạch.

Có thể thấy, qua 04 năm thực hiện Đề án, huyện Tuyên Hóa đã từng bước nâng cao nhận thức cho người dân, thay đổi dần tập quán chăn nuôi, chuyển từ chăn nuôi theo lối quảng canh sang bán thâm canh và thâm canh, nhiều hộ chăn nuôi đã quan tâm đầu tư áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng và áp dụng quy trình chăn nuôi bền vững, khép kín, tận dụng nguồn phân bón cho sản xuất nông nghiệp, làm hầm biogas cung cấp chất đốt và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần giải quyết việc làm cho nông dân, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Tuy nhiên, nguồn lực đầu tư cho Đề án phát triển chăn nuôi bò lai của huyện còn hạn chế. Thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi còn phụ thuộc vào thương lái, đầu ra thiếu ổn định gây ảnh hưởng đến tâm lý người chăn nuôi. Quy mô chăn nuôi còn nhỏ lẻ, phân tán trong các hộ dân. Chất lượng đàn bò chưa cao, số lượng đàn bò lai giống ngoại trên 75% chưa nhiều, chủ yếu số lượng bò lai tăng cơ học. Tỷ lệ giữa diện tích cỏ trồng và tổng đàn trâu, bò của toàn huyện chưa tương xứng, do vậy, nguồn thức ăn chăn nuôi trâu bò thiếu vào mùa Đông.

Để tiếp tục thực hiện tốt Đề án phát triển đàn bò lai, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền huyện sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người dân, để người dân thực sự xác định được tầm quan trọng của việc phát triển chăn nuôi bò lai góp phần giảm nghèo bền vững, từ đó hưởng ứng thực hiện, tạo phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn huyện; tranh thủ và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, huyện, các nhà hảo tâm, đồng thời đa dạng hóa việc huy động các nguồn lực để thực hiện phát triển đàn bò lai; chú trọng kiểm tra, giám sát, theo dõi và hướng dẫn việc quản lý, chăm sóc đàn bò lai, kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót để chấn chỉnh và khắc phục; hình thành các vùng chăn nuôi tập trung, trang trại, gia trại, hạn chế việc chăn thả phân tán. Bên cạnh đó, huyện cũng tích cực chỉ đạo việc chuyển đổi diện tích đất trồng kém hiệu quả sang trồng cỏ, tận dụng tốt các phụ phẩm của nông nghiệp để phát triển chăn nuôi; quan tâm công tác phòng trừ dịch bệnh, che chắn chuồng trại, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đến năm 2025, huyện phấn đấu duy trì và phát triển đàn bò trên 16.500 con, tỷ lệ bò lai chiếm trên 80% tổng đàn bò, diện tích trồng cỏ đạt 650 ha.

N.Q

[Trở về]