VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Tuyên Hóa: Nâng cao sức khỏe người lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp 
(Quang Binh Portal) - UBND huyện Tuyên Hóa vừa có Kế hoạch chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp năm 2021 trên địa bàn huyện. 
Mục tiêu của Kế hoạch là trên 60% người thuộc lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc được huấn luyện về công tác sơ cứu, cấp cứu theo quy định; hơn 50% người lao động làm việc tại các cơ sở đều được khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; 80% người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động và an toàn, vệ sinh viên trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; trên 60% các cơ sở lao động thực hiện lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động, quan trắc môi trường lao động định kỳ hàng năm, khám sức khỏe cho người lao động trước khi bố trí làm việc, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động hàng năm; hơn 80% người lao động được trang bị các phương tiện phòng hộ cá nhân, phương tiện cấp cứu, cứu hộ cần thiết để phòng ngừa, đối phó, ứng cứu sự cố và tai nạn lao động trong quá trình làm việc; 100% vụ tai nạn lao động chết người được khai báo, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Kế hoạch cũng đưa ra một số giải pháp để thực hiện mục tiêu, đó là: Nâng cao năng lực về công tác vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; củng cố tổ chức y tế lao động, người làm công tác y tế và hoạt động sơ cấp cứu tại cơ sở sản xuất kinh doanh; hướng dẫn và nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe người lao động; thực hiện gói dịch vụ y tế lao động cơ bản cho doanh nghiệp nhỏ, vừa, làng nghề và cho người lao động không có hợp đồng lao động; quản lý sức khỏe nghề nghiệp lồng ghép trong hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân tại xã, thị trấn, cơ sở lao động; tăng cường vận động chính sách, nâng cao năng lực truyền thông về chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động.

Kế hoạch nhằm bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người lao động, khuyến khích lối sống, dinh dưỡng lành mạnh tại nơi làm việc, phòng, chống bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp cho người lao động, đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực, góp phần vào sự phát triển bền vững của huyện.

N.Q

[Trở về]