VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Tuyên Hóa thực hiện tốt công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm trên địa bàn 
(Quang Binh Portal) - Hơn 02 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, phối hợp của các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và sự nỗ lực, cố gắng vươn lên của hộ nghèo, việc thực hiện công tác giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 13/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm giai đoạn 2016 - 2020, huyện Tuyên Hóa đã triển khai nhiều chính sách và biện pháp đồng bộ hướng tới người nghèo, người cận nghèo, góp phần quan trọng trong bảo đảm an sinh xã hội. Huyện đã giao chỉ tiêu giảm nghèo cho từng xã, thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ sản xuất, khuyến nông, khuyến lâm nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp để đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa; gắn phát triển sản xuất nông nghiệp với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp...
Bên cạnh đó, huyện cũng chú trọng công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng đào tạo để người lao động có tay nghề, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp tuyển dụng lao động. Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện đã tổ chức được 38 lớp đào tạo nghề với 1.161 học viên tham gia, chủ yếu là đào tạo kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi ong, trồng cây ăn quả, làm nấm, chế biến mây tre đan, kỹ thuật làm chổi đót, nón lá... Một số nghề sau khi đào tạo đã phát huy được hiệu quả, góp phần tăng thêm thu nhập, ổn định đời sống như nghề nuôi ong được phát triển, tạo ra sản phẩm có chất lượng, xây dựng thành công thương hiệu Mật ong Tuyên Hóa, được nhiều người tiêu dùng biết đến; một số mô hình trang trại, gia trại chăn nuôi bò, lợn, gà đem lại hiệu quả kinh tế cao, nhất là xây dựng được thương hiệu Gà đồi Tuyên Hóa; hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã như Tổ hợp tác sản xuất chổi đót của ông Phạm Tiến Văn ở xã Thanh Hóa, Hợp tác xã mây tre đan Vân Sơn ở xã Kim Hóa...

Mặt khác, các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn và xuất khẩu lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020", tạo bước đột phá trong công tác xuất khẩu lao động. Kết quả, toàn huyện có 1.062 người tham gia xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài. Các lao động đi xuất khẩu chủ yếu ở nước Đài Loan, Malaysia, Trung Đông với thu nhập từ 12-15 triệu đồng/người/tháng; Hàn Quốc, Nhật Bản… có mức thu nhập khoảng 20-35 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài ra, huyện đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị trên địa bàn tạo điều kiện giúp đỡ gia đình thuộc diện nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi theo quy định để phát triển sản xuất. Từ năm 2016 đến nay, thông qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội, huyện đã cho vay tín dụng ưu đãi trên 6.000 hộ nghèo với số tiền gần 250 tỷ đồng để thực hiện các mô hình chăn nuôi, trồng trọt và mở rộng quy mô sản xuất, trong đó có 643 hộ thoát nghèo...

Cùng với đó, huyện đã thực hiện kết hợp Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững với công tác xây dựng nông thôn mới và các đề án, dự án khác trên địa bàn, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, cơ sở hạ tầng được cải thiện, điều kiện sản xuất thuận lợi, người nghèo dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản... Đến nay, 100% số xã, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm và được nhựa hóa, bê tông hóa; kiên cố hóa kênh mương trên 172km, đưa diện tích tưới nước ổn định cả năm lên 1.947 ha; 100% số xã, thôn có điện lưới Quốc gia với tỷ lệ sử dụng điện đạt 99,6%; xây dựng được 17/20 xã, thị trấn đạt chuẩn tiêu chí Quốc gia về y tế và 50 trường học đạt chuẩn Quốc gia; thu nhập bình quân đầu người tăng hàng năm...

Kết quả, sau hơn 02 năm thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt qua từng năm, từ 31,77% (năm 2016) xuống 26,82% (năm 2017) và còn 20,32% (năm 2018). Nhiều địa phương có tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh như năm 2017 xã Phong Hóa giảm 9,54% (từ 22,01% xuống còn 12,47%); xã Sơn Hóa giảm 7,62% (từ 37% xuống còn 29,62%)...

Tuy nhiên, là huyện miền núi, có tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đa số lao động nông nghiệp chưa qua đào tạo, khả năng tiếp cận khoa học công nghệ còn hạn chế... nên việc giảm nghèo và giải quyết việc làm trên địa bàn huyện Tuyên Hóa vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn như công tác tuyên truyền về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, xuất khẩu lao động tại một số địa phương chưa được thường xuyên và sâu rộng nên việc tuyển sinh còn chậm, chưa đạt chỉ tiêu đề ra, số lao động đi xuất khẩu chưa đồng đều giữa các xã; việc phổ biến chính sách học nghề cho lao động nông thôn chưa được thường xuyên nên chưa quan tâm đến việc học nghề cao...

Để thực hiện tốt công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm trên địa bàn, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định mục tiêu là "Thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm 4-5%, tạo việc làm mới hàng năm cho 3.000 lao động, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, phấn đấu đến năm 2020 có 45% lao động được đào tạo". Do đó, trong những năm tới, huyện sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giảm nghèo bền vững; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn và xuất khẩu lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020"; tổ chức đào tạo nghề lao động nông thôn gắn với yêu cầu của thị trường sử dụng lao động, gắn đào tạo nghề với quy hoạch theo chương trình xây dựng nông thôn mới, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, huyện cũng tập trung phát triển chăn nuôi, trồng rừng sản xuất, rừng kinh tế, đồng thời có biện pháp khuyến khích, hướng dẫn nông dân phát triển trồng trọt, chăn nuôi để tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững; tăng cường công tác xuất khẩu lao động, định hướng chọn những đơn hàng chắc chắn, có thu nhập ổn định, mức đóng phí phù hợp với hoàn cảnh của đối tượng lao động là người nghèo; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho người lao động, chống tình trạng bỏ trốn khi đi lao động ở nước ngoài.

Mặt khác, huyện cũng tiếp tục tuyên truyền nâng cao dân trí để từng bước chuyển đổi dần về lối sống và khơi dậy ý chí chủ động tự vươn lên thoát nghèo của người dân, nhất là người nghèo, hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thực hiện tại các địa phương trong công tác giảm nghèo và đào tạo nghề cho lao động nông thôn; ưu tiên bố trí và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác giảm nghèo; huy động nguồn hỗ trợ từ các doanh nghiệp, tổ chức cộng đồng và người dân cho công tác giảm nghèo...

Mai Anh

[Trở về]