VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Tuyên Hóa: Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 60 tỷ đồng 
(Quang Binh Portal) - 9 tháng đầu năm 2021, huyện Tuyên Hóa triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cố gắng vượt khó của Nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng đạt khá.  
Cụ thể, tổng diện tích gieo trồng vụ Hè Thu thực hiện được 1.797 ha, đạt 99,33% kế hoạch; năng suất, sản lượng các loại cây trồng chính vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ năm trước. Dịch bệnh trên đàn vật nuôi cơ bản được kiểm soát. Toàn huyện đã trồng lại được trên 500 ha rừng, khai thác 755 ha, sản lượng gỗ đạt 60.400 ste. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 9 tháng ước đạt 306,5 tỷ đồng, đạt 80,7% kế hoạch. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 60 tỷ đồng. Về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn huyện đã có 295 tiêu chí đạt chuẩn, 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 được được triển khai quyết liệt. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được chú trọng; quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống của người dân cơ bản được ổn định.

Các tháng còn lại của năm 2021, huyện tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí đạt thấp để có giải pháp hoàn thành; tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Đề án phát triển nông nghiệp của huyện; đẩy mạnh chỉ đạo xã Đồng Hóa đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021; triển khai tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách trên địa bàn, huy động mọi nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ trong phòng, chống dịch Covid 19; tăng cường các giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học, chủ động xây dựng kịch bản ứng phó trong tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp...

PV: NQ

[Trở về]