VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Tuyên Hóa: Triển khai thực hiện việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trên địa bàn 
(Quang Binh Portal) - UBND huyện Tuyên Hóa vừa có Kế hoạch số 1176/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trên địa bàn huyện Tuyên Hóa. 
Theo đó, UBND huyện Tuyên Hóa phấn đấu hoàn thành việc tổ chức Công an chính quy ở các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, đảm bảo đầy đủ các chức danh và có từ 05 - 07 biên chế; các xã, thị trấn còn lại bố trí đảm bảo tối thiểu có 05 biên chế, đầy đủ chức danh và hoàn thành tổ chức Công an chính quy trước ngày 30/6/2022; rà soát, kiện toàn chức danh tại Công an các xã bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã bảo đảm có đầy đủ Trưởng, Phó trưởng Công an và Công an viên; đảm bảo Công an xã có trụ sở hoặc nơi làm việc, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phù hợp với tính chất, đặc thù công việc và điều kiện kinh tế của địa phương; có phương án cụ thể về mức phụ cấp, số lượng và việc sử dụng, bố trí lực lượng Công an xã bán chuyên trách trong tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở từng địa bàn trong toàn huyện.

Để hoàn thành mục tiêu, huyện Tuyên Hóa sẽ quán triệt triển khai đến cán bộ các phòng, ban, ngành, lực lượng Công an, UBND xã, thị trấn, quần chúng Nhân dân nắm vững, hiểu và đồng thuận với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện chính quy hóa lực lượng Công an xã; đồng thời trước mắt, chủ động rà soát, kiện toàn đầy đủ các chức danh Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên tại các xã trọng điểm về an ninh trật tự. UBND huyện cũng chỉ đạo UBND các xã làm tốt công tác tư tưởng đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách nhằm tiếp tục thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự và giải quyết các thủ tục hành chính cho Nhân dân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

Kế hoạch nhằm quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng Công an xã chính quy trên địa bàn huyện, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn cơ sở.

PV: NQ

[Trở về]