Bản in     Gởi bài viết  
Huyện ủy Minh Hóa: Sơ kết thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu 
(Quang Binh Portal) - Ngày 23/5/2018, Huyện ủy Minh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Kế hoạch số 17-KH/HU ngày 20/9/2016 nhằm cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời tổ chức triển khai, quán triệt trong cán bộ chủ chốt cấp huyện và các xã, thị trấn. Đặc biệt, để tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định nội dung đột phá là: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện “nói đi đôi với làm” trong triển khai chương trình trọng tâm về trồng rừng kinh tế và phát triển chăn nuôi giai đoạn 2016 - 2020; chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện; mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào tình hình cụ thể đã lựa chọn một số vấn đề trọng tâm làm khâu đột phá để tập trung giải quyết, tạo chuyển biến trong thực tiễn.

Qua 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Minh Hóa có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân. Trên các lĩnh vực đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều tập thể, cá nhân điển hình đáng để nhân rộng học tập và làm theo.

Thời gian tới, Huyện ủy Minh Hóa tiếp tục thực hiện 06 nội dung được xác định trong Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 17-KH/HU ngày 20/9/2016; đồng thời nhân rộng những cách làm sinh động, mô hình hiệu quả, gắn với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng đơn vị, đia phương.

Tại hội nghị, có 19 tập thể và 43 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa tặng Giấy khen.

Quỳnh Thư Đài TT-TH Minh Hóa

 

[Trở về]