VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện ủy Quảng Ninh rút kinh nghiệm sau Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 
(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 24/02/2020, Huyện ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm sau Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận về các nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị Đại hội tại cơ sở; đặc biệt là một số nội dung cần lưu ý sau Đại hội điểm như Báo cáo chính trị có nội dung còn dàn trải, thiếu số liệu chứng minh, công tác điều hành Đại hội còn lúng túng, các ý kiến góp ý vào báo cáo kiểm điểm còn ít...

Được biết, trước đó, thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Huyện ủy Quảng Ninh đã chọn Đảng bộ thị trấn Quán Hàu và Đảng bộ Công an huyện tổ chức Đại hội điểm, bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư. 02 Đảng bộ được chọn Đại hội điểm đã có kế hoạch, chỉ đạo cụ thể công tác nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước, trong và sau Đại hội. Công tác chuẩn bị nội dung Đại hội bảo đảm chất lượng, đúng quy trình và tiến độ. Việc điều hành Đại hội nghiêm túc, đúng quy trình, quy định; tỷ lệ biểu quyết nhất trí cao; báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm đầy đủ, nội dung rõ ràng; công tác nhân sự bảo đảm cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn. Công tác phục vụ Đại hội thực hiện tốt, an ninh trật tự nông thôn được bảo đảm. Đại hội Đảng bộ thị trấn Quán Hàu và Đại hội Đảng bộ Công an huyện Quảng Ninh đã thành công tốt đẹp, bầu đủ số lượng cấp ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy, bảo đảm cơ cấu, tiêu chuẩn, tỷ lệ.

Hồng Lựu

[Trở về]