Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch chuyển đổi mã mạng của thuê bao di động 11 số về 10 số 
Kế hoạch chuyển đổi mã mạng VSAT từ 99.2xxxxxx sang mã mạng 67.2xxxxxx và chuyển đổi mã mạng của thuê bao di động 11 số về 10 số, cụ thể:

STT

Doanh nghiệp

Mã mạng cũ

Mã mạng mới

1.

MobiFone

120, 121, 122, 126, 128

70, 79, 77, 76, 78

2.

VinaPhone

123, 124, 125, 127, 129

83, 84, 85, 81, 82

3.

Viettel

162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

4.

Vietnamobile

186, 188

56, 58

5.

Gmobile

199

59

Thời gian bắt đầu chuyển đổi vào 00 giờ 00 phút ngày 15 tháng 9 năm 2018 và kết thúc chuyển đổi vào 23 giờ 59 phút ngày 30 tháng 6 năm 2019:

- Thời gian bắt đầu quay số song song vào 00 giờ 00 phút ngày 15 tháng 9 năm 2018 và kết thúc quay số song song vào 23 giờ 59 phút ngày 14 tháng 11 năm 2018;

- Thời gian bắt đầu duy trì âm thông báo vào 00 giờ 00 phút ngày 15 tháng 11 năm 2018 và kết thúc âm thông báo vào 23 giờ 59 phút ngày 30 tháng 6 năm 2019.

[Trở về]