VĂN BẢN MỚI

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch số 07-KH/TU, ngày 22/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng 
[Trở về]