VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017 - 2020 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 13/01/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 115/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017 - 2020 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới.
Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng bao gồm cán bộ xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh, huyện, xã, thôn, bản và các đối tượng khác có liên quan như cán bộ quản lý, nghiên cứu, giảng dạy tại các trường Đại học, Trung cấp, dạy nghề trên địa bàn; cán bộ thuộc các cơ quan truyền thông và cá nhân, tổ chức khác có nhu cầu (doanh nghiệp, ngân hàng...).

Nội dung tập huấn, bồi dưỡng chủ yếu căn cứ chương trình khung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 quy định tại Quyết định số 4072/QĐ-BNN-VPĐP ngày 05/10/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ngoài ra, các địa phương xem xét bổ sung thêm chuyên đề trong các khóa tập huấn phù hợp với đối tượng, nhu cầu thực tế và nguồn lực thực hiện của địa phương. Các nội dung tập huấn, bồi dưỡng có thể được tổ chức nhiều lần để cung cấp kiến thức phù hợp với đặc thù của các học viên.

Giai đoạn 2017 - 2020, sẽ có 528 lớp tập huấn bồi dưỡng, trong đó cấp tỉnh 24 lớp, cấp huyện 504 lớp; số lượt học viên tham gia 22.787 học viên, bao gồm cán bộ cấp tỉnh, huyện 1.082 lượt học viên và cán bộ cấp xã, thôn, bản 21.705 lượt học viên.

Mục tiêu của Kế hoạch là nâng cao nhận thức, kiến thức, trình độ chuyên môn, năng lực kỹ năng quản lý, điều hành và thực thi cho cán bộ xây dựng nông thôn mới ở các cấp và cán bộ trong hệ thống chính trị nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để triển khai hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020. Đặc biệt, phấn đấu đến năm 2020, 100% cán bộ chuyên trách xây dựng nông thôn mới các cấp, 70% cán bộ trong hệ thống chính trị tham gia chỉ đạo xây dựng nông thôn mới được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức xây dựng nông thôn mới, có khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện các nội dung thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới phù hợp với vị trí công tác được giao.

Hồng Mến

[Trở về]