VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch thực hiện Đề án phòng, chống tra tấn trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Ngày 20/01/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người chống tra tấn (gọi tắt là Công ước chống tra tấn) và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh năm 2021.
Kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai, phổ biến rộng rãi nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn tới cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân thông qua hình thức, biện pháp hiệu quả, phù hợp, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân trong thực hiện phòng, chống tra tấn.

Theo đó, các hoạt động sẽ được triển khai đó là: Phổ biến, quán triệt nội dung Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, điều tra viên, kiểm sát viên, cán bộ phụ trách công tác pháp chế tại các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; tổ chức các lớp tập huấn triển khai thực hiện Đề án và giới thiệu nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, hòa giải viên, Nhân dân trên địa bàn tỉnh; kết hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật để tuyên truyền nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn với việc thực hiện chương trình, kế hoạch khác đang thực hiện; tuyên truyền, phổ biến trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn, khai thác tủ sách pháp luật, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tra tấn; tuyên truyền, phổ biến thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, xử lý vi phạm hành chính.

UBND tỉnh yêu cầu các hoạt động phải đúng mục tiêu, sát với nội dung của Đề án, thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đối tượng của Đề án, hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả; kết hợp các hoạt động của Đề án với việc thực hiện chương trình, đề án, kế hoạch khác đang được triển khai để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực.

Hồng Mến

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Bilutv, kitudacbiet