VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Hữu Hoàitại buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương về công tác phát triển quỹ đất năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Ngày 08/3/2018, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương về công tác phát triển quỹ đất năm 2018, do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài chủ trì. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở:Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh; Quỹ Phát triển đất tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn.
Sau khi nghe Giám đốc Quỹ phát triển đất tỉnh báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất năm 2017 và kế hoạch phát triển quỹ đất năm 2018 trên địa bàn toàn tỉnh; ý kiến của đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đăng ký chỉ tiêu phấn đấu thu tiền sử dụng đất năm 2018, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

Năm 2017, công tác phát triển quỹ đất đạt kết quả tốt, nguồn thu tiền sử dụng đất đạt cao nhất từ trước đến nay: 1.360 tỷ đồng, vượt 43,1% so với dự toán (950 tỷ đồng)và 113,3% so với chỉ tiêu phấn đấu UBND tỉnh đặt ra (1.200 tỷ đồng), góp phần quan trọng vào việc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách chung của toàn tỉnh.UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực vượt bậc của các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, UBND huyện Lệ Thủy, Bố Trạch… đã thực hiện tốt công tác phát triển quỹ đất trên địa bàn.Năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu dự toán thu tiền sử dụng đất toàn tỉnh là 1.100 tỷ đồng, đây là nguồn thu quan trọng, chủ yếu của tỉnh, do vậy yêu cầu các sở, ngành, địa phươngtập trung thực hiện tốt cácnhiệm vụ sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Phải xem phát triển quỹ đất là nhiệm vụ chính trị, tập trung chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, phấn đấu thu vượt chỉ tiêu HĐND tỉnh giao (1.100 tỷ đồng)và đạt chỉ tiêu đăng ký phấn đấu của UBND tỉnh là 1.575 tỷ đồng.

- Huy động nguồn lực phát triển quỹ đất ở cả 3 cấp: Tỉnh, huyện, xã. Ưu tiên thực hiện các dự án xã hội hóa, rà soát các lô đất nhỏ, lẻ để điều chỉnh quy hoạch và mục đích sử dụng để đấu giá.

-Có kế hoạch tuyên truyền, quảng bá, tiếp thị nhằm tổ chức đấu giá đất hiệu quả.

2. Quỹ phát triển đất tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng: Mỗi đơn vị tổng hợp đề xuất việc phát triển hay không phát triển các dự án phát triển quỹ đất để đảm bảo cân đối với các dự án xã hội hóa, tránh tình trạng cung vượt cầu, gây xáo động thị trường bất động sản ở địa bàn tỉnh.

- Quan tâm phát triển quỹ đất ở thành phố Đồng Hới theo hướng xây nhà ở các trục đường lớn, tạo mỹ quan đô thị. Đối với các trục đường nhỏ thì có thể phân lô bán nền.

3. Các dự án phát triển quỹ đất do các sở, ngành, địa phương làm chủ đầu tư cần tăng cường quản lý, giám sát chất lượng thi công công trình. Các dự án triển khai trên địa bàn thành phố Đồng Hới khi nghiệm thu các hạng mục cây xanh, công viên phải có thành phần UBND thành phố Đồng Hới (Trung tâm công viên cây xanh Đồng Hới - đơn vị quản lýcông viên cây xanh) tham gia.

4. Về một số vấn đề cụ thể:

- Giao đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang chủ trì làm việc với các ngân hàng thương mại, các sở, ngành, UBND cấp huyện bàn cơ chế hỗ trợ khách hàng vay tiền mua đất để khuyến khích đầu tư.

- UBND thành phố Đồng Hới đẩy nhanh công tác thẩm định quy hoạch chi tiết các dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn.

- Về đề nghị của Sở Tài nguyên Môi trường tại công văn số 289/STNMT-CCQLĐL ngày 01/3/2018 về việc báo cáo rà soát các khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất; đồng ý chủ trương, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu thực hiện theo hướng tăng thu ngân sách cho Tỉnh, đúng quy định của pháp luật.

- Quỹ phát triển đất tỉnh tham mưu UBND tỉnh văn bản giao chỉ tiêu phấn đấu thu tiền sử dụng đất năm 2018 của các sở, ngành, địa phương trước ngày 15/3/2018.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Hồng Lựu
Nguồn: Thông báo số 723/TB-VPUBND

 

[Trở về]