VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Kết luận của đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020tại buổi làm việc với huyện Tuyên Hóa về xây dựng nông thôn mới và phát triển quỹ đất trên địa bàn Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 10/10/2018, UBND tỉnh tổ chức làm việc với UBND huyện Tuyên Hóa về tình hình xây dựng nông thôn mới và phát triển quỹ đất trên địa bàn do đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020chủ trì. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh, Quỹ Phát triển đất tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện và phòng ban chuyên môn liên quan.
Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa báo cáo tình hình xây dựng nông thôn mới và phát triển quỹ đất trên địa bàn, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

Là địa phương có điều kiện tự nhiên, kinh tế còn nhiều khó khăn, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Tuyên Hóa đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế của địa phương thực hiện hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2018,nhất là trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đãtập trung quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát và đồng bộ; việc xây dựng nông thôn mới được quan tâm nhiều hơn đến chất lượng và tính bền vững. Đến nay, toàn huyệnbình quân đạt 13,2 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 7 tiêu chí, đặc biệt không bị sụt giảm tiêu chí sau khi rà soát theo bộ tiêu chí mới; bộ mặt nông thôn từng bước được thay đổi theo hướng xanh, sạch, đẹp, an toàn; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao; người dân được tiếp cận và đáp ứng nhu cầu về giáo dục, y tế; quốc phòng, an ninh luôn được củng cố và ổn định; là một trong những địa phương thực hiện tốt trong xử lý nợ đọng XDCB nông thôn mới.

Công tác phát triển quỹ đất được huyện quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đã chủ động trong công tác triển khai việc lập quy hoạch, cắm mốc phân lô, trích đo địa chính và tổ chức GPMB để tạo quỹ đất sạch, tiến hành đấu giá và giao đất ngang giá khởi điểm, thu tiền cấp quyền sử dụng đất 6,2/8 tỷ đồng, đạt 77,5% kế hoạch tỉnh giao, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tiêu chí bình quân còn thấp hơn bình quân chung của tỉnh; nhiều xã gặp khó khăn trong việc xây dựng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững; môi trường nông thôn đang là vấn đề bức xúc ở một số nơi;tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội ở một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp; việc huy động nguồn lực xây dựng NTM còn hạn chế.
Thời gian tới, nhất là các tháng còn lại năm 2018, huyện Tuyên Hóa cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG nông thôn mới, chú trọng đến chất lượng, đảm bảo tính bền vững, đánh giá đúng thực chất, kiên quyết không nợ tiêu chí, không chạy theo thành tích, phấn đấu đạt bình quân chung cả tỉnh; cần tập trung một số nhiệm vụ sau:

1. Về xây dựng nông thôn mới

- Chỉ đạo UBND các xã tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn; tiếp tục dồn điền đổi thửa, tập trung đất đai để đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, kinh kế vùng đồi núi; từng bước sản xuất theo hướng nâng cao giá trị, bền vững gắn tái cơ cấu ngành nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới, tập trung vào các sản phẩm có lợi thế của địa phương như chăn nuôi, trồng rừng, cây lâu năm...

- Tổ chức chỉ đạo xây dựng, duy trì, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác, các hình thức liên kết, hợp tác gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ, hỗ trợ hình thành liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững, sản xuất theo các tiêu chuẩn chất lượng như GlobalGAP, VietGAP, HACCP... với mục tiêu các sản phẩm của địa phương được đưa vào các chuỗi siêu thị như Coop mart; xây dựng vững chắc nhãn hiệu “gà đồi Tuyên Hóa” có chỉ dẫn địa lý, được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận; giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ xem xét hỗ trợ xây dựng thương hiệu “gà đồi Tuyên Hóa” cho địa phương.

- Quyết tâm chỉ đạo xã Tiến Hóa đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành 4 tiêu chí còn lại (Trường học, Hộ nghèo, Môi trường và An toàn thực phẩm, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật); đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để công nhận đạt chuẩn NTM khi đạt đầy đủ các tiêu chí. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND huyện Tuyên Hóa, Văn phòng điều phối tỉnh hỗ trợ xã Tiến Hóa đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí trường học.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng điều phối tỉnh, các sở ngành chuẩn bị Kế hoạch, đăng ký 02 xã (Hương Hóa, Phong Hóa) phấn đấu đạt chuẩn năm 2019 đảm bảo chất lượng, tiến độ.
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao tiêu chí,không để sụt giảm tiêu chí, không để nợ đọng XDCB nông thôn mới; chú trọng đến các tiêu chí mềm, tiêu chí chưa cần hoặc cần ít kinh phí.
- Tập trung các giải pháp huy động xã hội hóa để tăng các nguồn lực cho xây dựng NTM; tăng thu ngân sách của cấp huyện để hỗ trợ cho cấp xã đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng phát triển quỹ đất.

2. Về phát triển quỹ đất

Phải xác định phát triển quỹ đất không chỉ là nguồn thu quan trọng cho ngân sách mà còn là nhiệm vụ phát triển khu dân cư, kiến thiết cơ sở hạ tầng khu dân cư nông thôn đồng bộ, lâu dài. Do vậy, phát triển quỹ đất đối với địa phương có địa hình phức tạp, chịu tác động mạnh của thiên tai như Tuyên Hóa cần lựa chọn các khu vực đảm bảo tính ổn định lâu dài, an toàn mưa lũ, có khả năng kết nối với khu dân cư sẵn có, ưu tiên phát triển ở những địa phương người dân có nguồn lực và phát triển quỹ đất gắn với phát triển cơ sở hạ tầng; quy mô phát triển từng dự án phải hài hòa, cân đối giữa phát triển quỹ đất với đất sản xuất nông nghiệp, quy mô từng lô đất phải phù hợp với không gian sống của nông thôn. UBND huyện Tuyên Hóa cần xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển quỹ đất dài hạn trên cơ sở đánh giá toàn diện các điều kiện về kinh tế xã hội của địa phương.

3. Về kiến nghị của UBND huyện Tuyên Hóa:

- Về chủ trương đầu tư đối với các dự án phát triển quỹ đất ở khu trung tâm xã Phong Hóa; thôn Liên Hóa, xã Mai Hóa; thôn Tam Đa, xã Tiến Hóa; tiểu khu Tam Đồng, tiểu khu Đồng Văn, thị trấn Đồng Lê: Trên cơ sở thống nhất của các Sở ngành dự họp, đồng ý cho lập chủ trương đầu tư, giao UBND huyện Tuyên Hóa lập chủ trương đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan, thẩm định trình UBND tỉnh quyết định.

- Về tạm ứng kinh phí từ Quỹ Phát triển đất tỉnh để thực hiện các dự án phát triển quỹ đất ở thôn Tân Đức 2, xã Hương Hóa; thôn Đạm Thủy 1 và thôn 1 Thiết Sơn, xã Thạch Hóa; thôn Uyên Phong, xã Châu Hóa: Giao Quỹ Phát triển đất tỉnh nghiên cứu, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Đối với việc in Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp ở xã Châu Hóa, Mai Hóa: Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo đơn vị tư vấn dừng in Giấy chứng nhận để địa phương thực hiện dồn diền đổi thửa, tránh lãng phí. UBND huyện Tuyên Hóa phải chỉ đạo các địa phương này đẩy nhanh công tác dồn điền đổi thửa để kịp thời hoàn thiện hồ sơ địa chính, tạo điều kiện thuận lợi trong việc chỉnh lý hoàn thiện hồ sơ địa chính.

- Đối với công trình đường giao thông vào Ga La Khê: UBND huyện Tuyên Hóa chủ động làm việc với Quân khu IV và các ngành liên quan giải quyết dứt điểm.

- Đối với việc điều chỉnh quy mô khu tái định cư Cao Quảng: UBND huyện Tuyên Hóa có văn bản báo cáo UBND tỉnh. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh báo cáo, đề xuất Trung ương để điều chỉnh quy mô.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, địa phương, đơn vị biết, thực hiện.

Nguồn: Thông báo số 3758/TB-VPUBND ngày 19/10/2018

[Trở về]