VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm tại cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021 
(Quang Binh Portal) - Ngày 11/01/2021, UBND tỉnh tổ chức làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, đơn vị có liên quan rà soát công tác chuẩn bị hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021, do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm, Phó Trưởng ban Tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư chủ trì; tham dự có đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong, Trưởng tiểu ban an ninh, y tế, truyền thông và hậu cần; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng, phó Trưởng tiểu ban thường trực tiểu ban nội dung; các thành viên các Tiểu ban nội dung và Tiểu ban ban an ninh, y tế, truyền thông và hậu cần.
Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tình hình các nhiệm vụ đã triển khai, một số vướng mắc trong công tác chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021 (hội nghị) đến ngày 11/01/2021 và ý kiến các đồng chí dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng tiểu ban nội dung kết luận:

1. UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, khẩn trương của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương có liên quan trong việc triển khai Kế hoạch số 2320/KH-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021 (Kế hoạch số 2320/KH-UBND), đã thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tại Thông báo kết luận số 4312/TB-VPUBND ngày 14/12/2020 và ý kiến đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng tiểu ban nội dung tại Thông báo kết luận số 4535/TB-VPUBND ngày 31/12/2020 đến nay đã hoàn thành trên 80% nhiệm vụ được giao.

2. Thời gian từ nay đến khai mạc Hội nghị không còn nhiều, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương có liên quan khẩn trương hoàn thành các nội dung công việc được phân công tại Kế hoạch số 2320/KH-UBND; rà soát, điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp, cụ thể như:

2.1. Về các bài phát biểu, tham luận của các diễn giả tại Hội nghị: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Du lịch tiếp nhận, tổng hợp toàn bộ các bài phát biểu, tham luận của các diễn giả dự kiến trình bày tại Hội nghị (1) để sàng lọc làm tư liệu quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài trung ương và địa phương) phục vụ công tác quảng bá, truyền thông để giới thiệu tiềm năng, lợi thế của Quảng Bình kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, (2) thực hiện thủ tục thanh toán cho các diễn giả theo chế độ quy định.

2.2 Đối với các Clip, phim tư liệu trình chiếu tại hội nghị:

- Clip do Sở Du lịch chuẩn bị: Cơ bản thống nhất, yêu cầu Sở Du lịch sửa lại lời dẫn và nhịp điệu Clip cho phù hợp với tính chất của hội nghị.

- Clip do Sở Giao thông Vận tải chuẩn bị tại Lễ bấm nút khởi động 02 dự án trọng điểm tại Hội nghị: Cơ bản thống nhất, yêu cầu Sở Giao thông Vận tải (1) cần bổ sung (phụ đề bằng chữ) để giới thiệu qua các tiềm năng, lợi thế của các địa phương, vùng đất mà Dự án đi qua, (2) nền nhạc cần chỉnh sửa cho phù hợp (tham khảo các dự án trọng điểm hiện mới khởi công có lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự), (3) thời lượng chỉ cần khoảng 5 phút.

- Phim tư liệu quảng bá “Quảng Bình – Tiềm năng, an toàn và khác biệt” do Đài Phát thanh và Truyền hình chuẩn bị: Cơ bản thống nhất, yêu cầu Đài Phát thanh và Truyền hình (1) giảm, điều chỉnh các nội dung, hình ảnh do Sở Du lịch và Sở Giao thông Vận tải đã giới thiệu để tránh việc trùng lắp về hình ảnh; (2) thay thế một số hình ảnh tư liệu quá cũ trong phim tư liệu, cắt giảm hình ảnh hội họp, hội nghị (3) về dẫn lời bình: Thống nhất thuê người đọc lời bình phim tư liệu là phát thanh viên VTV1.

2.3 Hoàn thiện kịch bản phục vụ Truyền hình trực tiếp tại hội nghị: Giao Đài Phát thanh và Truyền hình khẩn trương phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị tổ chức sự kiện để thống nhất, hoàn thiện kịch bản Truyền hình trực tiếp; báo cáo trực tiếp đồng chí Trưởng tiểu ban an ninh, y tế, truyền thông và hậu cần xem xét, quyết định. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/01/2021.

2.4. Về bổ sung khách mời Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Bình 2021: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương gửi Giấy mời cho các doanh nghiệp theo đề nghị của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 12/01/2021.

2.5 Về số lượng Báo phát hành phục vụ và số lượng phóng viên, kỹ thuật viên tác nghiệp tại hội nghị: (1) Thống nhất như đề xuất của Báo Quảng Bình số lượng báo phát hành 500 bản và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để làm tài liệu phục vụ tại hội nghị, (2) Giao Sở Thông tin và Truyền thông bổ thêm phóng viên, kỹ thuật viên phục vụ tại hội nghị như đề xuất của Đài Phát thanh và Truyền hình; mời các phóng viên (được cấp thẻ nhà báo), xác nhận tham dự và bố trí phương tiện đưa đón phục vụ tại Hội nghị.

2.6 Về công tác đảm bảo An ninh, trật tự tại Lễ khởi công nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I và Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Bình 2021: (1) Cơ bản thống nhất các phương án, kế hoạch do Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh chuẩn bị; cần tập trung, rà soát và chuẩn bị kỹ các phương án để xử lý các tình huống bất lợi có thể xảy ra để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các buổi Lễ nêu trên; (2) giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn tại địa điểm phục vụ Lễ khởi công nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I.

2.7. Các nội dung khác: Trên cơ sở ý kiến góp ý của các thành viên dự họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Du lịch và Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình tiếp thu ý kiến để hoàn chỉnh, thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

2.8 Về thời gian tổng duyệt chương trình hội nghị: (1) Tổ chức vào 15h30 ngày 14/01/2021 (Thứ 5) tại hội trường Sunspa Resort, (2) giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Du lịch, Sở Giao thông Vận tải, Đài Phát thanh và Truyền hình và các sở, ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung tại buổi tổng duyệt.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành, địa phương liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Hồng Lựu
Theo Thông báo số 107/TB-VPUBND ngày 12/01/2021

[Trở về]