VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc với Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh 
(Quang Binh Portal) - Ngày 06/7/2018, UBND tỉnh tổ chức làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh về dự án Cảng Hòn La giai đoạn 2 và công tác GPMB các dự án đang triển khai trên địa bàn các huyện Lệ Thủy, Quảng Trạch, do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang chủ trì. Tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Ban Quản lý Khu kinh tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Du lịch và Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện Lệ Thủy, Quảng Trạch; đại diện lãnh đạo Cảng vụ hàng hải Quảng Bình; Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh.
 Sau khi nghe Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh báo cáo tình hình dự án Cảng Hòn La giai đoạn 2 và công tác GPMB các dự án đang triển khai trên địa bàn các huyện Lệ Thủy, Quảng Trạch; ý kiến tham gia của các thành viên tham dự, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận:

1. Thời gian qua, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh (Công ty) đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động kinh doanh, là một trong những doanh nghiệp triển khai nhiều dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các dự án du lịch (dự án Khu du lịch và nhà ở sinh thái Sun Spa - Đảo Yến và dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và phục hồi chức năng suối nước nóng Bang...). Các dự án này hoàn thành sẽ góp phần du lịch của tỉnh, tạo ra các sản phẩm du lịch phong phú góp phần kéo dài thời gian lưu trú, khắc phục tình trạng du lịch thời vụ... UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực và đóng góp của Công ty. Mặc dù, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành địa phương liên quan thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện cho Công ty, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan nên hiện nay, các dự án du lịch của Công ty đang triển khai đầu tư vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB dẫn đến tiến độ triển khai chậm. Yêu cầu huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Trạch phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện GPMB và tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án sớm triển khai, hoàn thành, đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả.

2. Về một số nhiệm vụ tập trung triển khai trong thời gian tới

2.1. Đối với dự án Khu du lịch và nhà ở sinh thái Sun Spa - Đảo Yến:

- Về công tác GPMB: Giao UBND huyện Quảng Trạch chỉ đạo Ban Chỉ đạo GPMB dự án Khu du lịch và nhà ở sinh thái Sun Spa - Đảo Yến của huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, UBND xã Quảng Đông tích cực phối hợp với Công ty hoàn thành công tác GPMB khu vực phía Bắc đường từ trụ sở Văn phòng đại diện của Ban Quản lý Khu kinh tế tại Khu kinh tế Hòn La đi về khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước ngày 31/8/2018 và khu vực phía Nam đoạn đường này (khu vực có 06 hộ tái định cư) trước ngày 30/9/2018, trong đó:

+ Đối với diện tích khoản 20ha đất do xã quản lý và các hộ dân đã nhận tiền đền bù (cả 07 hộ kinh doanh quán ven biển) phải hoàn thành GPMB và tiến hành bàn giao cho Công ty trước ngày 31/7/2018.

+ Đối với các hộ dân chưa nhận tiền bồi thường GPMB: Tiếp tục tổ chức giải thích, tuyền truyền, vận động về chế độ, chính sách bồi thường GPMB, về lợi ích của việc triển khai Dự án để người dân đồng thuận, nhận tiền bồi thường, trả lại mặt bằng để triển khai Dự án. Trường hợp còn có hộ dân chưa chấp nhận phương án bồi thường GPMB, tiến hành rà soát lần cuối để đảm bảo đủ, đúng quyền lợi của người dân theo các chế độ, chính sách bồi thường GPMB (hoàn thành trước ngày 20/7/2018), sau đó tiếp tục vận động người dân nhận tiền, bàn giao mặt bằng.

+ Đối với 06 hộ dân tái định cư, đã có 04 hộ dân đã nhận tiền bồi thường GPMB, còn 02 hộ chưa nhận tiền, yêu cầu Công ty phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo GPMB huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, UBND xã Quảng Đông để tập trung xử lý theo đúng tiến độ được giao.

+ Sau khi thực hiện các nội dung trên, trường hợp còn có các hộ tồn đọng, không chấp nhận phương án bồi thường GPMB, xây dựng phương án cụ thể, kiên quyết sử dụng biện pháp mạnh mẽ và quyết liệt theo đúng quy định của pháp luật để giải quyết dứt điểm công tác GPMB.

- Về một số kiến nghị, đề xuất liên quan:

+ Khu vực bán hoa: Công ty đồng ý giữ nguyên vị trí này để làm điểm bán hóa phục vụ khách viếng thăm mộ Đại tướng; yêu cầu Công ty làm việc cụ thể với địa phương để có phương án tổ chức bán hoa văn minh. lịch sự và đảm bảo quyền lợi cho người dân địa phương.

+ Khu vực dành cho các hộ dân tiếp tục kinh doanh ven biển: Giao Ban Quản lý Khu kinh tế sớm quy hoạch phân khu Khu du lịch sinh thái biển phía Bắc cầu Roòn tại xã Quảng Đông và xã Quảng Phú gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt (Ban Quản lý Khu kinh tế phải lấy ý kiến của UBND huyện Quảng Trạch và UBND xã Quảng Đông, xã Quảng Phú trước khi phê duyệt để đảm bảo đáp ứng được nhu cầu thiết thực của người dân địa phương).

Giao Sở Xây dựng đôn đốc, sớm trình phê duyệt Quy hoạch. Sau khi Quy hoạch phân khu được phê duyệt, giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với UBND huyện Quảng Trach có văn bản đề nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh giảm suất đầu tư riêng cho khu vực dành cho các hộ dân kinh doanh quán ven biển.

2.2. Đối với dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và phục hồi chức năng suối nước nóng Bang:

- Về công tác bồi thường GPMB: Giao UBND huyện Lệ Thủy chỉ đạo Ban Chỉ đạo GPMB dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và phục hồi chức năng suối nước nóng Bang của huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, UBND xã Kim Thủy tích cực phối hợp với Công ty tập trung xử lý dứt điểm GPMB đối với 11ha đất của 11 hộ dân (giai đoạn 1), hoàn thành công tác GPMB giai đoạn 1 trước ngày 31/7/2018; chủ động có phương án tiếp tục GPMG cho giai đoạn 2 của Dự án.

- Về một số kiến nghị, đề xuất liên quan:

+ Về thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 06/01/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Việc thực hiện bồi thường GPMB phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các địa phương vận dụng linh hoạt, triển khai đồng thời các bước để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, phù hợp với tình hình thực tế.

+ Về bố trí đất tái định cư: Giao UBND huyện Lệ Thủy nghiên cứu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

+ Về đầu tư đoạn đường nối từ ngã ba Khe Dong đến đường Quốc lộ 16, thuộc địa bàn xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh bố trí vốn để triển khai đầu tư đoạn đường phù hợp với tiến độ triển khai của Dự án.

+ Về việc trồng rừng thay thế: Yêu cầu Công ty làm việc cụ thể với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện trồng rừng thay thế theo đúng quy định.

2.3. Đối với dự án Cảng Hòn La giai đoạn 2:

- Yêu cầu Công ty nghiên cứu, tính toán trên cơ sở thực tế và xu hướng phát triển của thị trường hàng hóa của khu vực để đề xuất quy mô, tiến độ thực hiện dự án Cảng Hòn La giai đoạn 2 phù hợp, có hiệu quả. Đây là dự án quan trọng nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nên tỉnh chỉ ưu tiên cho các nhà đầu tư có khả năng đầu tư dự án ngay.

- Giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu, bố trí lịch lãnh đạo UBND tỉnh và các ngành làm việc với PTSC để trao đổi về việc thoái vốn Cảng Hòn La giai đoạn 1 và triển khai dự án Cảng Hòn La giai đoạn 2.

- Giao Sở Giao thông Vận tải xem xét, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh quy hoạch chi tiết cảng Hòn La sau khi có chủ trương di dời vị trí cảng nhận than từ khu vực Hòn La sang Mũi Độc.

2.4. Yêu cầu Công ty bố trí cán bộ có đủ năng lực, thẩm quyền trực tiếp làm việc với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ GPMB; tập trung nguồn lực để đầu tư các dự án theo đúng tiến độ cam kết (dự án Khu du lịch và nhà ở sinh thái Sun Spa - Đảo Yến triển khai ngay sau khi bàn giao mặt bằng khu vực phía Bắc đường từ trụ sở Văn phòng đại diện của Ban Quản lý Khu kinh tế tại Khu kinh tế Hòn

La đi về khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và phục hồi chức năng suối nước nóng Bang giai đoạn 1 hoàn thành và đưa vào khai thác trong tháng 9/2019).

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh để các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan biết và thực hiện.

Nguồn: Thông báo số 2484 /TB-VPUBND ngày 10/7/2018

 

[Trở về]