VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về công tác giải phóng mặt bằng công trình ĐZ 220kV Vũng Áng - Ba Đồn - Đồng Hới và mở rộng ngăn lộ tại Trạm biến áp 220kV Đồng Hới 
(Quang Binh Portal) - Ngày 23/9/2015, UBND tỉnh tổ chức làm việc với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về công tác giải phóng mặt bằng công trình ĐZ 220kV Vũng Áng - Ba Đồn - Đồng Hới và mở rộng ngăn lộ tại Trạm biến áp 220kV Đồng Hới, do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang chủ trì.
Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND huyện Quảng Trạch, UBND thị xã Ba Đồn, UBND huyện Bố Trạch, UBND thành phố Đồng Hới; đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn, huyện Bố Trạch, thành phố Đồng Hới; đại diện lãnh đạo Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung và các đơn vị liên quan.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung và các đơn vị liên quan báo cáo công tác giải phóng mặt bằng công trình ĐZ 220kV Vũng Áng - Ba Đồn - Đồng Hới và mở rộng ngăn lộ tại Trạm biến áp 220kV Đồng Hới; ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận:

Dự án ĐZ 220kV Vũng Áng - Ba Đồn - Đồng Hới và mở rộng ngăn lộ tại Trạm biến áp 220kV Đồng Hới là dự án thuộc danh mục các dự án lưới điện cấp bách được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây là dự án huyết mạch kết nối mạng lưới điện 220kV giữa miền Bắc với miền Trung. Dự án này hoàn thành sẽ truyền tải công suất các nhà máy điện tại Trung tâm Điện lực Vũng Áng, tăng cường công suất phụ tải, nâng cao chất lượng điện áp, đảm bảo an toàn cung cấp điện cho tỉnh Quảng Bình và các khu vực lân cận, đặc biệt là cung cấp điện cho Khu Kinh tế Hòn La, Khu Công nghiệp Hòn La 2 và Khu Công nghiệp xi măng tập trung Tiến - Châu - Văn Hoá. Dự án này có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, cấp uỷ, chính quyền địa phương huyện Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn, huyện Bộ Trạch, thành phố Đồng Hới và các xã, phường nơi Dự án triển khai cần nhận thực rõ tầm quan trọng của Dự án, từ đó tăng cường công tác tuyền truyền, vận động người dân hiểu rõ để ủng hộ, chấp hành tốt công tác giải phóng mặt bằng.

Theo kế hoạch, Dự án hoàn thành và đóng điện trong tháng 11/2015, vì vậy phải đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) để bàn giao mặt bằng triển khai Dự án đúng tiến độ, trong thời gian tới, yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị các đơn vị liên quan tập trung làm tốt các nội dung sau:

1. Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB):

1.1. Giao UBND huyện Quảng Trạch, UBND thị xã Ba Đồn, UBND huyện Bố Trạch, UBND thành phố Đồng Hới khẩn trương phê duyệt giá bồi thường đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật; phương án bồi thường, GPMB; chi trả tiền cho người dân và hoàn thành 100% việc bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung (chủ đầu tư) trước ngày 25/10/2015.

1.2. Đối với một số vị trí cụ thể:

- VT71,72 thuộc đất của Công ty TNHH Anh Trang: Giao UBND huyện Quảng Trạch làm việc với Công ty TNHH Anh Trang để thu hồi bàn giao cho Chủ đầu tư. Trường hợp Công ty đã trả tiền bồi thường, GPMB cho các hộ dân thì hoàn trả lại cho Công ty, nếu Công ty chưa trả tiền cho các hộ dân thì lên phương án bồi thường cho các hộ dân.

- VT79,80,81,82 thuộc đất của các hộ dân xã Quảng Phú: Giao UBND huyện Quảng Trạch thành lập đoàn kiểm tra, khảo sát thực địa cùng với UBND xã Quảng Phú và các hộ dân xác định lại diện tích đất các hộ dân yêu cầu thu hồi thêm, nếu không thể tiếp tục sản xuất được phải đưa vào diện tích thu hồi, đối với diện tích có thể khắc phục, cải tạo lại để sản xuất thì không thu hồi mà chỉ hỗ trợ chi phí cải tạo đất trong phương án bồi thường, GPMB.

- VT124 thuộc đất hộ ông Thọ, phường Quảng Long: Đề nghị Chủ đầu tư, đơn vị thi công xây dựng phương án thi công cụ thể, đảm bảo an toàn cho nhân dân, phối hợp với UBND thị xã Ba Đồn, UBND phường Quảng Long làm việc với hộ dân để thoả thuận trước khi triển khai thi công.

- VT114 thuộc phường Quảng Long (đang tranh chấp đất trong nội bộ gia đình): Giao UBND thị xã Ba Đồn, UBND phường Quảng Long tiếp tục vận động, tuyền truyền, giải thích và tập trung giải quyết dứt điểm để triển khai thi công.

2. Về công tác triển khai thi công:

- Đối với Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung: Xây dựng phương án thi công, đảm bảo đúng cam kết với người dân và không ảnh hưởng đến tài sản của người dân trong quá trình thi công; tập trung lực lượng, phương tiện thi công an toàn, chất lượng và đúng tiến độ.

- Đối với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Truyền tải điện Quảng Bình: Xây dựng phương án cắt điện để thi công phải đảm bảo hạn chế tối đa cắt điện, đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng điện của tỉnh. Phương án cắt điện phải có sự chấp thuận của UBND tỉnh.

- Giao Sở Công Thương, Sở Xây dựng và chính quyền địa phương nơi triển khai Dự án giám sát, chỉ đạo Chủ đầu tư và các đơn vị thi công triển khai xây dựng theo đúng hướng, tuyến UBND tỉnh đã thoả thuận.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan biết và thực hiện.

Mai Anh

(Nguồn: Thông báo số 1864/TB-VPUBND ngày 29/9/2015)

[Trở về]