VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc với Sở Giao thông Vận tải về tình hình tiến độ thực hiện Dự án Hệ thống đường từ cầu Nhật Lệ 2 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông 
(Quang Binh Portal) - Ngày 07/8/2019, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Sở Giao thông Vận tải về tình hình tiến độ thực hiện Dự án Hệ thống đường từ cầu Nhật Lệ 2 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang chủ trì. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, Ban QLDA Môi trường và Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới, Nhà đầu tư Dự án Khu Đô thị mới tại phường Phú Hải; đại diện lãnh đạo UBND thành phố Đồng Hới; các xã, phường: Đức Ninh, Nghĩa Ninh, Đức Ninh Đông, Bảo Ninh; các đơn vị liên quan: phóng viên Báo Quảng Bình, Đài PTTH Quảng Bình, các đơn vị trích đo, GPMB và các Nhà thầu thi công. 
Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải báo cáo tình hình tiến độ dự án, các khó khăn vướng mắc, các giải pháp đề xuất và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang kết luận:

Dự án Hệ thống đường từ cầu Nhật Lệ 2 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông do Sở Giao thông Vận tải làm Chủ đầu tư đang triển khai là dự án quan trọng, có tính chất kết nối, tạo quỹ đất, thúc đẩy du lịch, dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Quá trình thực hiện dự án, Sở đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan để tháo gỡ các khó khăn để đẩy nhanh tiến độ của dự án; tuy nhiên vẫn còn một số vướng mắc, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, chồng lấn dự án, quy hoạch, đấu nối dẫn đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn chậm, cần phải chủ động, nắm bắt, chỉ đạo, báo cáo để thống nhất chủ trương giải quyết. Trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung công việc như sau:

1. Sở Giao thông Vận tải tập trung chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng; phối hợp với các sở, ngành địa phương liên quan để tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng, chồng lấn dự án; yêu cầu các Nhà thầu tích cực phối hợp với Chủ đầu tư trong công tác GPMB, khẩn trương tập trung nhân lực, thiết bị để thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn công trình, hiện nay mới hoàn thành 57,4% khối lượng xây lắp, chậm so với yêu cầu phải hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2019 theo Kế hoạch vốn đã bố trí cho dự án.

2. Các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường phối hợp với Sở Giao thông Vận tải để tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, quy hoạch, đấu nối, chồng lấn dự án; trường hợp vượt quá thẩm quyền, Chủ đầu tư tập hợp báo cáo UBND tỉnh để kịp thời giải quyết. Chính quyền địa phương nơi có dự án đi qua được hưởng lợi phát triển hạ tầng từ nguồn vốn đầu tư công, do đó cần tăng cường phối hợp tốt với Chủ đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng, tuyên truyền vận động các hộ dân chưa thống nhất với phương án đền bù GPMB, tạo điều kiện bàn giao mặt bằng sớm cho Sở Giao thông Vận tải triển khai dự án.

3. Yêu cầu UBND thành phố Đồng Hới phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một cách quyết liệt, mạnh mẽ để hoàn thành cơ bản công tác GPMB thi công công trình Hệ thống đường từ Cầu Nhật Lệ 2 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biên đối khí hậu thành phố Đồng Hới, Dự án Môi trường bền vững thành phố Đồng Hới chậm nhất 31/8/2019 phải hoàn thành đảm bảo cho tiến độ thi công của các công trình.

4. Giải quyết các vướng mắc:

- Phần lớn các nội dung vướng mắc GPMB nêu trên đã được đề cập tại Thông báo số 676/TB-VPUBND ngày 07/3/2019 của Văn phòng UBND tỉnh; tuy nhiên, đến nay tiến độ GPMB rất chậm, không đạt yêu cầu theo các Kết luận chỉ đạo của UBND tỉnh, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Yêu cầu UNND thành phố Đồng Hới tập trung chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ để đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB, huy động hệ thống chính trị vào cuộc, phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, vận động nhân dân chấp hành các chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Giao UNND thành phố Đồng Hới chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập “Tổ công tác phối hợp” để xử lý dứt điểm các vướng mắc cơ bản còn lại đảm bảo thời gian trước ngày 31/8/2019 phải cơ bản hoàn thành các thủ tục áp giá, công khai, phê duyệt phương án bồi thường.

- Thời gian qua, Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ thành phố Đồng Hới (đơn vị GBMB) và Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài Nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đơn vị trích đo) chưa thể hiện được vai trò, năng lực của đơn vị tư vấn, còn lúng túng trong công việc dẫn đến chậm tiến độ bàn giao mặt bằng dự án. Yêu cầu các đơn vị nâng cao trách nhiệm trong công việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao; hoàn thành trích đo điều chỉnh, bổ sung trước ngày 15/8/2019; hoàn thành việc công khai, phê duyệt phương án bồi thường trước ngày 31/8/2019.

- Trường hợp bà Phạm Thị Minh Hường thuê đất 5% của xã Nghĩa Ninh (ông Võ Văn Đức hợp đồng với bà Hường): Trên cơ sở chủ trương của UBND tỉnh tại Công văn số 1423/VPUBND-TNMT ngày 26/4/2019, UBND thành phố Đồng Hới khẩn trương thẩm định, phê duyệt phương án và chi trả tiền bồi thường cho hộ dân trước ngày 15/8/2019.

- Đối với diện tích các lô đất ở của Hộ gia đình ông Đào Hữu Khánh tại xã Nghĩa Ninh: Yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo điều chỉnh hồ sơ trích đo để tiến hành kiểm kê, lập phương án bồi thường điều chỉnh theo đúng quy định, bàn giao mặt bằng trước ngày 05/9/2019.

- Đối với vướng mắc Tuyến kết nối 3 tại phường Đức Ninh Đông: Yêu cầu UBND thành phố Đồng Hới phê duyệt phương án bồi thường đối với 03 hộ không đồng ý với phương án bồi thường gồm hộ ông Nguyễn Văn Hiệp, Hoàng Văn Điệt, Phạm Văn Luật; chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ bị ảnh hưởng nhận tiền, trường hợp các hộ vẫn không nhận tiền thì hoàn thiện các thủ tục để bảo vệ thi công.

- Đối với vướng mắc Tuyến kết nối 2 tại xã Bảo Ninh: Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ thành phố Đồng Hới khẩn trương công khai phương án bồi thường đối với các hộ đã được kiểm kê, trình UBND thành phố Đồng Hới phê duyệt để hoàn thiện thủ tục, kịp thời chi trả tiền bồi thường cho tất cả các trường hợp (kể cả đối với các hộ không có mặt tại địa phương, hộ không đồng ý với phương án); UBND xã Bảo Ninh xác nhận nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất, ranh giới liền kề các thửa đất...để làm cơ sở bồi thường. Trường hợp có vướng mắc UBND thành phố báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết.

- Đối với các cầu vận chuyển đá lạnh trên Tuyến kết nối 2 tại xã Bảo Ninh: Yêu cầu UBND thành phố Đồng Hới và các đơn vị có liên quan có giải pháp để chấm dứt ngay hoạt động nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến và mỹ quan trong đô thị tạo điều kiện để thành phố phát triển du lịch.

- Về việc cấp phép thi công tại điểm đấu nối đầu tuyến chính vào QL.1 tuyến tránh thành phố Đồng Hới: UBND tỉnh sẽ triển khai buổi làm việc với Nhà đầu tư (Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh) và các đơn vị liên quan để sớm có phương án giải quyết.

- Về việc cấp phép thi công do ảnh hưởng đến Kè hào quanh thành Đồng Hới (do Sở Văn hóa và Thể thao quản lý) và Hồ Trạm (do UBND thành phố Đồng Hới quản lý): Sở Văn hóa và Thể thao, UBND thành phố Đồng Hới phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ Chủ đầu tư trong việc cấp phép thi công đảm bảo thi công hạng mục Kè Hồ Trạm thuộc tuyến đường Nguyễn Trãi trước mùa mưa lũ năm 2019.

- Về việc Bổ sung Tuyến kết nối 4 (đường Lê Lợi): Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng khẩn trương triển khai thực hiện các bước tiếp theo, tham mưu UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo, đảm bảo tiến độ thực hiện của dự án.

- Thống nhất chủ trương cho phép Chủ đầu tư thực hiện phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC theo quy định đối với một số nội dung điều chỉnh tại các Biên bản xử lý kỹ thuật của Hội đồng liên ngành đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương nếu việc điều chỉnh không liên quan đến tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn sử dụng, địa điểm, tiến độ thực hiện, mục tiêu, quy mô đầu tư được ghi tại Quyết định phê duyệt dự án (căn cứ Khoản 1, Điều 16, Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng).

- Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các Nhà thầu thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm mặt bằng được bàn giao đến đâu thi công đến đó, tăng cường tiến độ giải ngân dự án theo kế hoạch vốn đã đăng ký.

- Đối với phạm vi chồng lấn mặt bằng thi công với dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới tại Tuyến kết nối 2 (Đường phía Đông dọc bờ sông Nhật Lệ): Yêu cầu Ban QLDA Môi trường và Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới khẩn trương đẩy nhanh tiến độ công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp để sớm triển khai thi công Hệ thống thoát nước thải (phạm vi chồng lấn mặt bằng tuyến đường gom từ mố phía Đông cầu Nhật Lệ đến nút giao đường Nguyễn Thị Định), bàn giao mặt bằng để Sở GTVT triển khai thi công đảm bảo tiến độ dự án.

- Yêu cầu Ban QLDA Môi trường và Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới kiểm tra, rà soát điều chỉnh phương án thiết kế BVTC hệ thống thoát nước thải dọc tuyến đường Lê Lợi và các tuyến nội thị khác ra khỏi phạm vi mặt đường để không làm ảnh hưởng đến giao thông và thuận lợi cho quá trình vận hành khai thác.

- Đối với đoạn tuyến từ QL1 đến Cầu Lệ Kỳ thuộc Dự án Khu đô thị mới tại phường Phú Hải: Yêu cầu Liên danh Công ty Cổ phần SPM.INVEST và Công ty Thương mại và Đầu tư Toàn Cầu GTC khẩn trương tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các hạng mục liên quan đến tuyến đường nối cầu Nhật Lệ 2 đến cầu Lệ Kỳ để bàn giao mặt bằng cho Ban QLDA Môi trường và Biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới triển khai dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công Văn số 1097/UBND-XDCB ngày 05/7/2019.

- Đối với công tác GPMB phục vụ Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới: Giao UBND thành phố Đồng Hới tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc UBND xã Bảo Ninh tăng cường công tác phối kết hợp với Ban QLDA, Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở TN&MT trong việc đền bù GPMB, bố trí quỹ đất tái định cư đối với các hộ dân trong diện di dời, giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình trình thẩm định như tài sản, cây cối, hoa màu. Đặc biệt là sớm ban hành thông báo chủ trương thu hồi đất phần còn lại để có cở sở định giá đất, kiểm đếm, áp giá đền bù và lập phương án trình thẩm định phê duyệt, hoàn thành công tác đền bù GPMB đảm bảo tiến độ Dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 877/UBND-XDCB ngày 10/6/2019.

Yêu cầu Sở Giao thông Vận tải, các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc nêu trên, nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước, đảm bảo tiến độ thực hiện và giải ngân của các dự án.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ban ngành, địa phương và các đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện.

Nguồn: Thông báo số 3053/TB-VPUBND ngày 19/8/2019

[Trở về]