VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng tại buổi làm việc triển khai công tác chỉnh trang cáp thông tin năm 2018 
(Quang Binh Porta) - Ngày 01/3/2018, UBND tỉnh tổ chức làm việc với các ngành, đơn vị, doanh nghiệp về việc đánh giá tình hình chỉnh trang cáp năm 2017 và triển khai công tác chỉnh trang cáp thông tin năm 2018, do đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự buổi làm việc có đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị: Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Xây dựng, UBND thành phố Đồng Hới, Công ty Điện lực Quảng Bình, Công ty CP Môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình, Điện lực thành phố Đồng Hới, Trung tâm Công viên cây xanh Đồng Hới, Viettel Quảng Bình, Viễn thông Quảng Bình, Chi nhánh truyền hình cáp SCTV Quảng Bình, Chi nhánh FPT Quảng Bình.
Sau khi nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chỉnh trang thí điểm cáp thông tin trên địa bàn thành phố Đồng Hới năm 2017 do Sở Thông tin và Truyền thông trình bày; kế hoạch 2018 của Điện lực Quảng Bình, Viettel Quảng Bình, Công ty CP Môi trường và Phát triển đô thị, các kiến nghị, đề xuất, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

1. UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được việc thực hiện thí điểm chỉnh trang cáp thông tin trên địa bàn thành phố Đồng Hới năm 2017, trong đó ghi nhận vai trò quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, sự phối hợp tích cực của Công ty Điện lực Quảng Bình, các đơn vị liên quan...; biểu dương Viettel Quảng Bình đã tiên phong chủ trì đảm nhận việc chỉnh trang 21 tuyến cáp trên địa bàn thành phố Đồng Hới và sự phối hợp của các doanh nghiệp viễn thông có cáp thông tin. Tuy vậy, quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại, hạn chế trong việc phối hợp giữa các đơn vị, việc thu hồi cáp thông tin không còn sử dụng chưa triệt để, các doanh nghiệp vào cuộc chậm,...

2. Trong thời gian tới, để góp phần chỉnh trang đô thị thành phố Đồng Hới cũng như các huyện, thị xã , thành phố đảm bảo mỹ quan, thúc đẩy du lịch, UBND tỉnh yêu cầu:
a) Các sở, ngành, UBND cấp huyện, các doanh nghiệp: Đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 06/07/2017 của UBND tỉnh và Thông báo số 2890/TB-VPUBND ngày 18/8/2017 của Văn phòng UBND tỉnh về việc chỉnh trang cáp thông tin trên địa bàn tỉnh.

b) Sở Thông tin và Truyền thông:

- Tích cực tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo công tác chỉnh trang cáp thông tin năm 2018 trên địa bàn thành phố Đồng Hới và tại các trung tâm huyện, thị xã. Kiểm tra, giám sát việc chỉnh trang, đề xuất UBND tỉnh khen thưởng, kỷ luật.

- Chủ động, phối hợp với UBND cấp huyện, doanh nghiệp trong việc tổ chức thu hồi cáp, đề xuất UBND tỉnh giải pháp xử lý nếu vướng mắc. Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch và thực hiện chỉnh trang; tổng hợp, phân bổ tuyến đường chỉnh trang nhằm tránh chồng chéo trong triển khai thực hiện.

- Khẩn trương, dự thảo và trình UBND tỉnh sớm ban hành Quy định quản lý cáp thông tin trên địa bàn tỉnh.

- Rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản gửi các Tổng Công ty, Tập đoàn viễn thông, điện lực đề nghị phối hợp, quan tâm tạo điều kiện, chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn trong việc thực hiện chỉnh trang, hạ ngầm các tuyến cáp thông tin trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng đề án chỉnh trang cáp thông tin trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

c) Sở Giao thông, Vận tải: Quy định độ cao cáp băng đường chưa quy định tại Quy chuẩn QCVN 33:2011/BTTTT hoặc theo yêu cầu của địa phương; thực hiện rà soát hệ thống cáp thông tin lắp đặt băng qua đường giao thông không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, ảnh hưởng mỹ quan đô thị để tiến hành xử lý trong quá trình chỉnh trang; tạo điều kiện cấp giấy phép cho Viettel Quảng Bình xây dựng công trình ngầm tuyến phía Nam đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đồng Hới.

d) Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông quy định dấu nhận biết, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các doanh nghiệp thực hiện treo thẻ nhận biết cáp thông tin; ưu tiên thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm tuyến phía Nam đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đồng Hới do Viettel Quảng Bình thực hiện.

e) Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Xây dựng xem xét thẩm định giá cho thuê sử dụng chung công trình ngầm sử dụng chung hạ tầng theo thẩm quyền. Xem xét bố trí kinh phí phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện chỉnh trang cáp thông tin.

f) UBND thành phố Đồng Hới:

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền đến người dân hiểu rõ và đồng thuận việc chỉnh trang, xây dựng ngầm cáp thông tin; đề nghị các doanh nghiệp có cáp và người dân tháo gỡ dây cáp không còn sử dụng treo trên cột điện để thu hồi. Kiểm tra rà soát hệ thống cáp treo không đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị.

- Chỉ đạo Trung tâm Công viên cây xanh thực hiện cắt tỉa cây xanh, phối hợp trong quá trình chỉnh trang cáp thông tin.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch việc thực hiện chỉnh trang cáp thông tin trên địa bàn, có phương án tổ chức thu hồi cáp thuê bao không sử dụng treo trên cột điện.

g) UBND các huyện, thị xã: Chủ động xây dựng kế hoạch, rà soát, đề xuất các tuyến cáp thông tin chỉnh trang trên địa bàn báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp. Chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chỉnh trang. Chỉ đạo tuyên truyền đến người dân hiểu rõ và đồng thuận, đề nghị người dân gỡ dây cáp không sử dụng treo trên cột điện để thu hồi.

h) Công ty Điện lực Quảng Bình:

- Chủ trì việc chỉnh trang cáp thông tin trên cột điện lực, lập kế hoạch chỉnh trang năm 2018 gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp. Hỗ trợ cung cấp vật liệu, phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông chỉnh trang.

- Báo cáo Tập đoàn Điện lực hỗ trợ nhân lực, vật lực cho việc chỉnh trang cáp thông tin năm 2018, ưu tiên việc hoành thành chỉnh trang cáp thông tin trên địa bàn thành phố Đồng Hới và các trung tâm huyện, thị xã.

- Phối hợp kiểm tra, rà soát, xử lý những vi phạm sau chỉnh trang; không để xảy ra trường hợp lắp đặt cáp phát sinh mới không đúng quy định.

i) Công ty Môi trường và Phát triển đô thị: Rà soát, tháo dỡ cáp thông tin treo trên cột điện chiếu sáng không đúng quy định tại các khu đô thị, khu dân cư mới; đề xuất việc thực hiện xã hội hóa việc đầu tư hệ thống ngầm đô thị, sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật; lập kế hoạch đăng ký ngầm hóa những tuyến cáp đã có cống bể.

k) Viettel Quảng Bình: Xây dựng kế hoạch, phương án và tổ chức thực hiện chỉnh trang, bó gọn cáp thông tin tại các trục đường chính (Quang Trung, Dương Văn An, Lê Thành Đồng, Hồ Xuân Hương, Lê Lợi, LýThường Kiệt, Ngô Gia Tự, các thị trấn, thị xã),… Nhanh chóng hoàn thiện thủ tục xin cấp giấy phép, triển khai xây dựng công trình hạ ngầm tuyến cáp phía Nam đường Trần Hưng Đạo đúng tiến độ.

l) Viễn thông Quảng Bình, Chi nhánh SCTV Quảng Bình, Chi nhánh FPT Quảng Bình:

- Xây dựng kế hoạch chỉnh trang năm 2018, đăng ký chủ trì thực hiện chỉnh trang các tuyến cáp trên địa bàn tỉnh báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, thống nhất triển khai thực hiện.

- Tổ chức chỉnh trang cáp trên các tuyến cột do đơn vị cũ sở hữa, thu hồi cáp thuê bao không sử dụng.

- Thực hiện tháo dỡ, thu hồi sợi cáp trục, cáp thuê bao băng đường giao thông, hộp cáp không còn sử dụng trên các tuyến cáp. Phối hợp chặt chẽ với đơn vị chủ trì trong quá trình thực hiện chỉnh trang cáp thông tin.

- Rà soát, thu hồi, tháo gỡ những tuyến cột treo cáp không đảm bảo mỹ quan đô thị, xây dựng kế hoạch tháo dỡ những tuyến cột treo cáp trong khu vực, tuyến hướng đã có hệ thống cột điện.

- Có kế hoạch sử dụng chung hạ tầng ngầm các tuyến đã có công bể, đặc biệt tuyến đường Trần Hưng Đạo sau khi Viettel Quảng Bình đưa công trình vào sử dụng.

* Giao Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận này và định kỳ báo cáo UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị liên quan, biết, triển khai thực hiện.

Đặng Hà

(Nguồn: Thông báo Số 689/TB-VPUBND  ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh)

[Trở về]