VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng tại Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh năm 2019 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Kế hoạch số 868/UBND-KGVX ngày 07/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Diễn đàn trẻ em tỉnh Quảng Bình năm 2019, với chủ đề “Trẻ em với các vấn đề về phòng, chống đuối nước và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”, trong 02 ngày 07 - 08/8/2019, Tỉnh đoàn chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh, sau khi nghe lãnh đạo các ngành báo cáo sơ bộ kết quả tổ chức các hoạt động và kết quả trả lời ý kiến, nguyện vọng của trẻ em tại phiên đối thoại, ý kiến trả lời, chia sẻ trực tiếp của Lãnh đạo các ngành liên quan đến những vấn đề mà trẻ em tỉnh đang quan tâm hiện nay đó là "Bạo lực xâm hại và phòng chống tai nạn đuối nước", đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng chủ trì phiên đối thoại kết luận, chỉ đạo các nội dung sau:
1. Về kết quả tổ chức các hoạt động tại Diễn đàn trẻ cấp tỉnh năm 2019

* Về số lượng: có 63 trẻ em (trong đó 13 trẻ em dân tộc thiểu số); 21 người phụ trách đến từ 08/08 huyện, thị xã, thành phố và Làng Trẻ em SOS Đồng Hới; 10 tình nguyện viên của Tỉnh đoàn và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham gia hỗ trợ, tổ chức các hoạt động tại Diễn đàn.

* Về nội dung: Diễn đàn gồm 02 phiên:

- Phiên thảo luận: tổ chức vào ngày 07/8 và sáng 08/8/2019 tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi khu vực Bắc Trung Bộ. Dưới sự hướng dẫn của Ban Tổ chức, các em đã được chia nhóm trao đổi, thảo luận thống nhất các nội dung, thông điệp đưa ra tại phiên gặp mặt, đối thoại; các em được tập huấn các kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phòng chống xâm hại, bạo lực, tai nạn đuối nước.

- Phiên gặp mặt, đối thoại: tổ chức vào chiều 08/8/2019 tại Hội trường UBND tỉnh, tại phiên đối thoại Trẻ em đã được gặp mặt, trao đổi, bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình về 02 chủ đề chính là bạo lực, xâm hại và phòng chống đuối nước; tại phiên đối thoại có 13 ý kiến, câu hỏi các em nêu ra cơ bản đã được các Lãnh đạo các sở, ngành có liên quan, gồm: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao, Tỉnh đoàn, Công an tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trả lời thỏa đáng.

Đại diện thiếu nhi tại Diễn đàn đã trao thông điệp cho Lãnh đạo UBND tỉnh, với các nội dung gồm:

+ Hãy nói không với tai nạn đuối nước;

+ Hãy nói không với bạo lực, xâm hại;

+ Hãy dành cho trẻ em những điều tốt đẹp nhất.

Thay mặt Lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng đã tiếp thu toàn bộ ý kiến và thông điệp mà đại diện trẻ em toàn tỉnh gửi gắm tại Diễn đàn.

2. Về kết quả công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em thời gian qua

Trong những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền; sự nỗ lực của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của tỉnh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện và đã đạt được những kết quả tích cực, đặc biệt là việc thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em và các mục tiêu vì trẻ em. Trẻ em của tỉnh ngày càng được bảo vệ tốt hơn, chăm sóc và giáo dục tốt hơn, đã giành những gì tốt đẹp cho trẻ em và khẳng định trong đường lối, chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành theo hướng tiếp cận dựa trên kết quả và đáp ứng các quyền cơ bản của trẻ em.

Tuy nhiên, việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của tỉnh vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm đó là: trẻ em suy dinh dưỡng đang ở mức cao, đặc biệt là suy dinh dưỡng thể thấp còi; tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở mức cao đối với các dân tộc rất ít người trên địa bàn tỉnh đã làm suy giảm sức khỏe, trí tuệ đối với trẻ em; tình trạng trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại, đuối nước vẫn còn xảy ra, đặc biệt là tình trạng đuối nước (trong những tháng đầu năm 2019 toàn tỉnh có 33 em bị tử vong, trong đó có 4 vụ gây tử vong nhiều em, bình quân 3 cháu/vụ). Đây thực sự là lời cảnh tỉnh khẩn cấp đối với các cấp, các ngành, mỗi gia đình và toàn xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

3. Về các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới

Nhằm tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, có những giải pháp phòng, chống và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em; giảm tối đa tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại, đuối nước trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, các địa phương thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ sau:

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan Thường trực Ban Điều hành bảo vệ trẻ em tỉnh):

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại, đuối nước trẻ em tại các địa phương, cơ sở.

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Trẻ em và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Trẻ em; hàng năm cung cấp các tài liệu tuyên truyền về kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại, phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em cho các địa phương, các trường học trên địa bàn để thực hiện công tác tuyên truyền.

- Kịp thời phối hợp với các ngành, các địa phương có biện pháp can thiệp, trợ giúp khi phát hiện các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, không có bạo lực học đường; tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, năng lực về bảo vệ trẻ em cho cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ phụ trách công tác Đoàn, Đội; tích hợp việc giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử tích cực cho học sinh vào chương trình giáo dục trong nhà trường.

- Chỉ đạo nhà trường tăng cường phối hợp với gia đình, địa phương trong việc theo dõi, quản lý học sinh, trong đó: Phân công cán bộ, giáo viên phụ trách các địa bàn có học sinh của trường; Kịp thời thông báo kế hoạch các hoạt động của nhà trường khi có học sinh tham gia để gia đình theo dõi, quản lý con em mình, tránh để các em la cà, tụ tập, rủ nhau đi tắm, đi bơi những nơi nguy hiểm dễ gây ra tai nạn đuối nước.

- Phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn về bơi an toàn cho đội ngũ giáo viên thể dục các nhà trường; chỉ đạo nhà trường có các giáo viên đã được tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với tổ chức Golden West - Swim For Life Quảng Bình hướng dẫn để kịp thời tập huấn cho trẻ em về kỹ năng phòng chống đuối nước.

- Phối hợp với chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo các đơn vị đưa vào khai thác có hiệu quả các bể bơi hiện có trên địa bàn.

c) Tỉnh đoàn:

- Thực hiện tốt nhiệm vụ được quy định tại Điều 77 của Luật Trẻ em, làm tốt vai trò là tổ chức đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của trẻ em.

- Xây dựng và thực hiện các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em, trong đó duy trì hoạt động của Hội đồng đội các cấp nhằm phát huy vai trò phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ, chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh. Tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho thiếu niên, nhi đồng, ưu tiên các em ở địa bàn dân cư, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tổ chức các sân chơi cho trẻ em tại các khu vực công cộng bảo đảm an toàn, lành mạnh; tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ em kỹ năng về an toàn trong thế giới công nghệ số và tự bảo vệ mình trong môi trường mạng;

- Chỉ đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các địa phương tổ chức rà soát, kịp thời phát hiện các điểm có nguy cơ tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cao đối với trẻ em tại các thôn, bản để đặt biển cấm, biển cảnh báo và phân công đoàn viên thường xuyên kiểm tra, giám sát nhắc nhở các em không nên tiếp cận; Tổ chức tốt công tác giao nhận học sinh từ nhà trường về địa phương trong các dịp hè, dịp nghỉ lễ dài ngày để quản lý, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn nghệ, thể dục thể thao tại địa phương cho trẻ em, học sinh, trong đó chú trọng các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại, bạo lực và phòng chống tai nạn đuối nước.

d) Sở Văn hóa - Thể thao:

- Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho trẻ em; Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi giải trí, thể thao phục vụ trẻ em và thu hút trẻ em tham gia, đặc biệt là các trung tâm vui chơi và điểm vui chơi dành cho trẻ em; Quản lý chặt chẽ việc tổ chức các hoạt động văn hóa bảo đảm cho trẻ em được tiếp cận môi trường văn hóa lành mạnh;

- Đẩy mạnh triển khai Chương trình bơi an toàn cho trẻ em trong trường học và các địa bàn dân cư thường xẩy ra tai nạn đuối nước; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em tại cộng đồng, trường học, cơ sở thể dục, thể thao.

đ) Sở Y tế:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ưu tiên tiếp nhận, điều trị, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bị tai nạn thương tích; nâng cao năng lực, kỹ năng cho cán bộ y tế trong việc chăm sóc, tư vấn sức khỏe đối với trẻ em nói chung và trẻ em bị bạo lực, xâm hại nói riêng.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các điểm, cơ sở cung cấp dịch vụ, sản phẩm phục vụ trẻ em đặc biệt là dịp Trung thu năm 2019 sắp tới.

e) Sở Thông tin và Truyền thông: chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Quản lý chặt chẽ việc xuất bản các sản phẩm văn hóa, tài liệu, ấn phẩm thông tin phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu, đề xuất chính sách bảo vệ trẻ em tiếp cận, sử dụng các nguồn thông tin, phương tiện truyền thông lành mạnh và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

g) Công an tỉnh: Chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền Luật Trẻ em và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Trẻ em; Rà soát hồ sơ, xử lý dứt điểm, nghiêm minh các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em (nếu có); Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi bao che, cố tình kéo dài hoặc không xử lý vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em.

h) UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo kiểm tra hoạt động của Ban Điều hành Bảo vệ trẻ em cấp huyện và chỉ đạo, đôn đốc thành lập tổ chức phối hợp liên ngành về trẻ em cấp xã theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; phát hiện kịp thời các vụ việc xâm hại trẻ em, có biện pháp can thiệp, trợ giúp kịp thời trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị xâm hại, bạo lực, đảm bảo cho các em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh; thường xuyên rà soát phát hiện kịp thời các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em, cụ thể như: làm rào chắn, biển cấm, biển cảnh báo tại hố nước, hồ ao, sông ngòi, các khu vực nước sâu, nguy hiểm đối với trẻ em.

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tập huấn, hướng dẫn kịp thời kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em, phụ huynh, người chăm sóc trẻ trên địa bàn trên cơ sở Chương trình, giảng viên đã được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tập huấn, chuyển giao.

- Tăng cường các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trẻ em và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Chủ động huy động nguồn lực, xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó, ưu tiên trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đảm bảo vui tươi, an toàn, lành mạnh và thiết thực; giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, lồng ghép các nội dung mang tính giáo dục truyền thống trong tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi nhân dịp Trung thu sắp tới.

- Huy động mọi lực lượng, thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng để mọi thiếu nhi đều được đến trường, đều được vui đón Tết Trung thu.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện.

Hồng Mến

Nguồn: Thông báo số 3121/TB-VPUBND ngày 23/8/2019.

[Trở về]