VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuân - Phó Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh tại buổi kiểm tra và làm việc về tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới 
(Quang Binh Portal) - Ngày 18/9/2015, UBND tỉnh đã tổ chức kiểm tra và làm việc về tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới, do đồng chí Trần Văn Tuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì.
Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công Thương, Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thành phố Đồng Hới; đại diện Thường trực Đảng ủy, UBND xã: Nghĩa Ninh và Lộc Ninh.

Sau khi nghe lãnh đạo UBND thành phố Đồng Hới, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Ninh và xã Lộc Ninh báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; ý kiến đóng góp của các thành viên tham gia, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới kết luận:

1. Thành phố Đồng Hới là địa phương có nhiều thuận lợi và có xuất phát điểm cao hơn mặt bằng chung cả tỉnh trong xây dựng nông thôn mới về cả điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội, sau gần 05 năm thực hiện, với sự chỉ đạo quyết liệt từ thành phố đến các xã, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, xây dựng được lộ trình, bố trí nguồn lực cho việc xây dựng nông thôn mới với quyết tâm cao và nhiều cách làm mới, sáng tạo, thành phố Đồng Hới đã có 4/6 xã đạt xã nông thôn mới, trong đó có xã Quang Phú là xã đầu tiên của tỉnh đạt xã nông thôn mới. Theo kế hoạch, 02 xã còn lại là xã Nghĩa Ninh, xã Lộc Ninh sẽ đạt xã nông thôn mới trong năm 2015 và thành phố quyết tâm đạt đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh đạt nông thôn mới.

Xã Nghĩa Ninh và xã Lộc Ninh là hai địa phương có xuất phát điểm thấp nhất trong các xã của thành phố Đồng Hới, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của lãnh đạo xã, sự tham gia tích cực của nhân dân, sự quan tâm hỗ trợ của thành phố đến cuối tháng 8/2015 hai xã đã đạt 17/19 tiêu chí và sẽ đạt xã nông thôn mới trong năm 2015.

UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả của thành phố đạt được trong việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua, yêu cầu Thành phố, các xã tiếp tục phát huy trong thời gian tới để không chỉ giữ vững mà còn nâng cao các tiêu chí đã đạt được.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại thành phố Đồng Hới còn có một số tồn tại, hạn chế: Trong chỉ đạo triển khai các tiêu chí còn lại chậm, nhất là trong tư vấn xây dựng cơ bản các công trình hạ tầng; một số địa phương, đơn vị còn thiếu kiên quyết trong chỉ đạo, việc triển khai các tiêu chí chưa đạt còn thiếu bài bản và chưa hiệu quả; việc huy động con em quê hương thành đạt ở các nơi đóng góp xây dựng nông thôn mới còn hạn chế ...

2. Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, trước mắt là tập trung chỉ đạo hai xã Nghĩa Ninh và xã Lộc Ninh và thành phố đạt nông thôn mới, xứng đáng là địa phương đi đầu, là hình mẫu trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh, cần tập trung chỉ đạo một số nội dung sau:

2.1. Thành phố Đồng Hới

- Phân công cán bộ và các phòng, ban, đơn vị liên quan hỗ trợ, giúp hai xã Nghĩa Ninh và Lộc Ninh, nhất là những nội dung mà hai xã nêu trên còn yếu;

- Chỉ đạo xã Lộc Ninh tập trung chỉ đạo để thực hoàn thành hai tiêu chí còn lại; đồng thời chỉ đạo Công an thành phố tập trung hỗ trợ, giúp xã Lộc Ninh về tiêu chí 19 - An ninh trật tự, trong đó nổi cộm là việc kiện đền bù đất Dự án nâng cấp Quốc lội 1A, truyền đạo tin lành trái phép và sử dụng ma tuý. Coi đây là tiêu chí thi đua cuối năm của xã Lộc Ninh và Công an thành phố.

- Tiếp tục chỉ đạo các xã tiếp tục triển khai các nội dung để không chỉ giữ vững các tiêu chí đã đạt mà tiếp tục nâng cao, hoàn thiện các tiêu chí này để việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới ngày càng thiết thực, hiệu quả.

- Chỉ đạo xã Nghĩa Ninh và xã Lộc Ninh thực hiện các thủ tục để công nhận xã nông thôn mới theo thời gian quy định; đồng thời thành phố cũng tiến hành thực hiện các thủ tục để công nhận huyện nông thôn mới theo quy định.

- Tiếp tục thành lập Ban Chỉ đạo, Văn phòng Điều phốiChương trình MTQG xây dựng nông thôn mới để tham mưu giúp Thành uỷ, UBND thành phố trong chỉ đạo việc xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới.

2.2. Văn phòng Điều phối:

- Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ thành phố và hai xã Nghĩa Ninh và Lộc Ninh thực hiện hoàn thành các nội dung nêu trên; theo dõi, cập nhận tình hình báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh để chỉ đạo kịp thời;

- Hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ thành phố và hai xã Nghĩa Ninh và Lộc Ninh thực hiện các thủ tục công nhận đạt nông thôn mới.

2.3. Sở Giao thông Vận tải: Kiểm tra lại hiện trạng hư hỏng, xuống cấp của cầu Ba Đa, nếu không đảm bảo an toàn, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải hỗ trợ kinh phí để sửa chữa hoặc xây mới.

2.4. Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ thành phố và các xã thực hiện các tiêu chí liên quan đến ngành, đơn vị mình.
Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện.

Đặng Hà
Nguồn: Thông báo số 1891/VP-UBND ngày 30/9/2015

[Trở về]