Bản in     Gởi bài viết  
Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 01/2019 
(Quang Binh Portal) - Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 01/2019 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 15/01/2019 do đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. 
Tham gia phiên tiếp công dân có các ông, bà sau đây:

1. Ông Nguyễn Huệ - Chánh Thanh tra tỉnh;

2. Ông Trần Xuân Cầm - Phó Chánh Thanh tra tỉnh;

3. Ông Quách Xuân Hưng - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh;

4. Ông Nguyễn Quang Ngọc - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

5. Ông Phạm Thái Quý - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

6. Bà Trương Thị Phương Lan - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

7. Ông Hoàng Quốc Việt - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

8. Ông Trần Lê - Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

9. Ông Hồ Tân Cảnh - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

10. Ông Hoàng Chí Linh - Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ;

11. Ông Nguyễn Đức Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới.

Cùng tham gia còn có cán bộ, chuyên viên của các cơ quan: Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Phòng Nội chính và Ban Tiếp công dân - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tại phiên tiếp công dân, sau khi nghe công dân trình bày và ý kiến của các thành viên có liên quan, Chủ trì Phiên tiếp công dân đã kết luận các nội dung trình bày của công dân như sau:

1. Ông Phan Chậy và ông Phạm Thanh Khê (trú tại thôn Thượng Hòa) - đại diện 06 hộ dân xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch: Tố cáo sai phạm liên quan đến việc lập hồ sơ, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ do ảnh hưởng sự cố môi trường biển tại xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung các hộ dân trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Thanh tra tỉnh khẩn trương tham mưu xử lý tố cáo của công dân theo quy định pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/01/2019.

2. Ông Võ Duy Cường - trú tại thôn Tân Lý, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch: Kiến nghị giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ do sự cố môi trường biển đối với em trai ông là Võ Duy Đức - thôn Quốc lộ 1A, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch (em trai ông có tên trong danh sách nhận tiền nhưng UBND xã Hải Trạch không cho nhận vì đã chết vào năm 2017).

Kết luận: Nội dung ông Võ Duy Cường trình bày đã được UBND huyện Bố Trạch kiểm tra, trả lời tại Công văn số 1174/UBND ngày 10/7/2018. Thực hiện Kết luận phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11/2018 của Lãnh đạo tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bố Trạch kiểm tra, rà soát và báo cáo tại Công văn số 3029/SNN-CCTS ngày 21/12/2018. Tuy nhiên, công dân không đồng tình và tiếp tục kiến nghị. Đề nghị UBND huyện Bố Trạch chỉ đạo UBND xã Hải Trạch tổ chức gặp gỡ, đối thoại, giải thích cho công dân rõ.

3. Ông Hoàng Văn Thắng - trú tại tổ dân phố Thượng Giang, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy: Đề nghị bồi thường đất, nhà ở để xây dựng công trình đường nội thị đoạn từ ngã tư Bưu Điện đi ngã ba Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy.

Kết luận: Nội dung ông Hoàng Văn Thắng trình bày, thực hiện Kết luận phiên tiếp công dân định kỳ tháng 12/2018 của Lãnh đạo tỉnh (Thông báo số 4623/VPUBND-TCD ngày 20/12/2018 của Văn phòng UBND tỉnh), UBND huyện Lệ Thuỷ đã kiểm tra, báo cáo tại Công văn số 2926/UBND-TNMT ngày 28/12/2018. Yêu cầu UBND huyện Lệ Thuỷ khẩn trương thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28/02/2019.

4. Ông Phạm Văn Dũng - trú tại thôn Vinh Quang, xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn:

1/ Khiếu nại việc ông Lê Ba (con ông Lê Nhuận) ở thôn Tiên Phong, xã Quảng Tiên đã nhiều lần gây hại đối với bản thân ông và xâm phạm tài sản, đất đai của ông (có đơn kèm theo);

2/ Khiếu nại việc vi phạm pháp luật của một số cán bộ xã Quảng Tiên, cán bộ thị xã Ba Đồn (có đơn kèm theo).

Kết luận: Những nội dung ông trình bày, Hội đồng tiếp công dân tiếp nhận đơn, yêu cầu UBND thị xã Ba Đồn chỉ đạo kiểm tra, xem xét giải quyết theo quy định pháp luật, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28/02/2019.

5. Ông Ngô Huyền Thao - trú tại thôn Sa Động và bà Nguyễn Thị Anh Đào - trú tại thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới: Phản ánh việc Công an thành phố Đồng Hới chậm giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra đối với ông Ngô Huyền Trung Thiết (em trai của ông Ngô Huyền Thao).

Kết luận: Nội dung các công dân trình bày đã được kết luận tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11/2018 của Lãnh đạo tỉnh (Thông báo số 4164/VPUBND-TCD ngày 19/11/2018 của Văn phòng UBND tỉnh). Văn phòng UBND tỉnh cũng đã có Công văn đôn đốc số 108/VPUBND-TCD ngày 10/01/2019. Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, chuyển đến Công an tỉnh và UBND thành phố Đồng Hới để chỉ đạo Công an thành phố Đồng Hới khẩn trương thực hiện theo đúng quy định pháp luật, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/01/2019.

6. Ông Đinh Lâm Mưu - trú tại thôn Kim Sơn, xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa: Phản ánh việc UBND xã Sơn Hóa khai thác, thanh lý rừng trồng do gia đình ông và các hộ dân chăm sóc nhưng không giải quyết quyền lợi; đề nghị giao lại phần đất và số cây thông đã trồng và bảo vệ từ năm 1998 (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung ông Đinh Lâm Mưu trình bày, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10/2018 (Thông báo số 3750/VPUBND-TCD ngày 18/10/2018 của Văn phòng UBND tỉnh), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kiểm tra, báo cáo tại Công văn số 2709/SNN-KL ngày 19/11/2018. Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao UBND huyện Tuyên Hóa căn cứ quy định pháp luật và Công văn số 2709/SNN-KL của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét giải quyết dứt điểm vụ việc, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28/02/2019.

7. Bà Nguyễn Thị Phán - đại diện 07 hộ dân trú tại thôn Xuân Hải, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch:

1/ Đề nghị giải quyết việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Cao Xuân Đắc, bà Lê Thị Mỹ Lý (thời hạn sử dụng đất là 20 năm).

2/ Đề nghị sớm giải quyết việc giao đất để xây dựng nhà thờ của Giáo họ Xuân Hải.

Kết luận: Đối với nội dung 1, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Quảng Trạch đã có Quyết định thu hồi đất số 3060/QĐ-UBND ngày 20/12/2017. Nếu không đồng tình, công dân có quyền khiếu tố theo quy định pháp luật.

Đối với nội dung 2, tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11/2018 của Lãnh đạo tỉnh, Chủ trì phiên tiếp công dân đã kết luận giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Quảng Trạch tham mưu giải quyết (Thông báo số 4164/VPUBND-TCD ngày 19/11/2018 của Văn phòng UBND tỉnh). Ngày 26/11/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo tại Công văn số 2198/STNMT-CCQLĐĐ. Tuy nhiên, hiện nay vụ việc chưa được giải quyết, công dân tiếp tục đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh đề nghị giải quyết. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Quảng Trạch khẩn trương chỉ đạo thực hiện theo quy định pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28/02/2019.

8. Bà Phạm Thị Thao và bà Nguyễn Thị Thêu - trú tại thôn Phú Ninh, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh: Tiếp tục khiếu nại việc bồi thường GPMB khi thu hồi đất để xây dựng hồ chứa nước Rào Đá đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 số 1452/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 và Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 2, Quyết định 1452/QĐ-UBND ngày 17/5/2016.

Kết luận: Liên quan đến nội dung các hộ dân khiếu nại, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 507/TTr-PNV4 ngày 29/11/2018 trả lời cho công dân. Đề nghị các hộ dân thực hiện theo Văn bản trả lời của Thanh tra tỉnh. Đề nghị Thanh tra tỉnh tổ chức gặp gỡ, đối thoại, giải thích cho công dân rõ, chấm dứt nội dung khiếu nại nói trên.

9. Ông Võ Như Luyến - trú tại đội 4, thôn Đại Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy: Kiến nghị sớm giải quyết việc tồn đọng hồ sơ người có công với cách mạng (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung ông Võ Như Luyến trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, trả lời cho công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28/02/2019.

10. Bà Đinh Thị Phường - trú tại số 06 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Đồng Mỹ và bà Võ Thị Tùng - trú tại số 30 đường Thanh Niên, phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới: Kiến nghị chỉ đạo giải quyết khiếu nại về bồi thường hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển đối với các cơ sở kinh doanh tại Cảng cá Nhật Lệ.

Kết luận: Khiếu nại của các hộ dân đã được Chủ tịch UBND phường Phú Hải giải quyết lần đầu tại Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 13/8/2018. Nếu không đồng tình, trong thời hạn luật định, công dân có quyền khởi kiện tại Tòa án hoặc khiếu nại lần 2 đến Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới theo quy định pháp luật.

Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh kiểm tra, đôn đốc Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo kết luận phiên tiếp công dân tháng 01/2019; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan biết, thực hiện.

Nguồn: Thông báo số 197/TB-VPUBND ngày 17/01/2019
 

[Trở về]