Bản in     Gởi bài viết  
Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2021 (Thay thế Thông báo số 191/TB-VPUBND ngày 18/01/2021) 
(Quang Binh Portal) - Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 01/2021 của Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức ngày 15/01/2021, do đồng chí Đoàn Ngọc Lâm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì. 
Tham gia phiên tiếp công dân có các ông, bà sau đây:

1. Ông Nguyễn Huệ - Chánh Thanh tra tỉnh;

2. Ông Nguyễn Thanh Long - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy;

3. Ông Phan Xuân Khánh - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy;

4. Ông Nguyễn Văn Ước - Phó Chánh Thanh tra tỉnh;

5. Ông Phan Mạnh Hiền - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh;

6. Ông Nguyễn Quang Ngọc - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

7. Ông Hoàng Quốc Việt - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

8. Ông Hồ Tân Cảnh - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

9. Ông Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

10. Ông Trần Hữu Dân - Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

11. Ông Lê Anh Đức - Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

12. Ông Nguyễn Nam Long - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

13. Ông Trịnh Văn Cương - Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

14. Ông Nguyễn Đức Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới.

Cùng tham gia có cán bộ, chuyên viên của các cơ quan: Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh; Ủy ban MTTQVN tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nội chính và Ban Tiếp công dân - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tại phiên tiếp công dân, sau khi nghe công dân trình bày và ý kiến của các thành viên có liên quan, Chủ trì Phiên tiếp công dân đã kết luận các nội dung trình bày của công dân như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Tuận - thôn Tiền Phong, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch: Kiến nghị giải quyết việc phân chia di sản thừa kế.

Kết luận: Nội dung ông Nguyễn Văn Tuận trình bày đã được Tòa án nhân dân xét xử, không thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước.

2. Ông Nguyễn Văn Cạn - thôn Nhân Quang, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch: Hỏi về kết quả giải quyết đề nghị suy tôn Liệt sĩ cho bố là ông Nguyễn Tuân.

Kết luận: Nội dung ông Nguyễn Văn Cạn trình bày đã được kết luận tại Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 12/2020 của Lãnh đạo UBND tỉnh (Thông báo số 4384/TB-VPUBND ngày 17/12/2020 của Văn phòng UBND tỉnh). Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội liên hệ với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để có văn bản trả lời công dân.

3. Ông Phạm Công Tuấn - tổ dân phố 3, thị trấn Nông Trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy: Hỏi một số vấn đề liên quan đến văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của bản thân ông.

Kết luận: Những nội dung ông Phạm Công Tuấn trình bày, yêu cầu ông làm đơn ghi rõ nội dung, kèm theo hồ sơ, tài liệu liên quan gửi Thanh tra tỉnh để có cơ sở xem xét, xử lý. Giao Thanh tra tỉnh làm việc với công dân để làm rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo, xem xét, xử lý theo quy định pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/3/2021.

4. Ông Đậu Văn Hải - thôn Đông Cảng, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch (đại diện một số chủ phương tiện khai thác hải sản): Kiến nghị được hỗ trợ nhiên liệu chuyến biển cho các phương tiện khai thác hải sản theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung các công dân trình bày đã được kết luận tại Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11/2020 của Lãnh đạo UBND tỉnh (Thông báo số 4031/TB-VPUBND ngày 18/11/2020 của Văn phòng UBND tỉnh).

Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương triển khai phương án chi trả cho ngư dân theo đúng quy định, hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước Tết Nguyên đán năm 2021.

5. Ông Hoàng Tấn Hiền - tổ dân phố 12, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới (đại diện một số hộ dân): Khiếu nại liên quan đến đất sản xuất nông nghiệp của các hộ dân tại ruộng đồng Phú Xá, phường Bắc Lý (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung các hộ dân trình bày đã được kết luận tại Phiên tiếp dân định kỳ tháng 12/2020 của Bí thư Tỉnh uỷ. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thành phố Đồng Hới kiểm tra, rà soát tại Công văn số 28/VPUBND-NC ngày 06/01/2021 của Văn phòng UBND tỉnh; yêu cầu các cơ quan, địa phương khẩn trương thực hiện theo đúng quy định.

Đối với nhu cầu được giao đất để sản xuất nông nghiệp: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Đồng Hới, UBND phường Bắc Lý kiểm tra, rà soát lại hiện trạng quỹ đất và nhu cầu sử dụng đất của người dân để có cơ sở xem xét việc giao đất theo quy định của pháp luật về đất đai, đảm bảo người dân có đất để sản xuất nông nghiệp; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/3/2021.

6. Ông Đinh Thanh Thuỷ - TDP Chiến Thắng, thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch và ông Trần Đức Tuận - tổ dân phố 3, thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch: Đề nghị xem xét lại việc tính tỉ lệ lương hưu do có thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại; Không đồng ý với các Công văn trả lời số 33/BHXH-CĐ ngày 07/01/2021 và số 72/BHXH-CĐ ngày 11/01/2021 của Bảo hiểm xã hội tỉnh về chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng.

Kết luận: Nội dung ông Đinh Thanh Thuỷ và ông Trần Đức Tuận trình bày, Hội đồng Tiếp công dân ghi nhận ý kiến, giao Bảo hiểm xã hội tỉnh kiểm tra, rà soát lại, có văn bản báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét, điều chỉnh chức danh nghề trên Sổ bảo hiểm xã hội, đảm bảo quyền lợi của người lao động; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/3/2021.

7. Ông Lê Văn Tiễn - thôn Xuân Dục 2, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh: Kiến nghị một số vấn đề liên quan đến việc hỗ trợ thiệt hại do lũ lụt và tình hình an ninh, trật tự tại xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung ông Lê Văn Tiễn trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao UBND huyện Quảng Ninh chỉ đạo kiểm tra, xử lý, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28/02/2021.

8. Bà Trần Thị Quê và ông Bùi Minh Tuấn - TDP Nam Hồng, phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới: Khiếu nại liên quan đến giải quyết bồi thường giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1 năm 1997 (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung bà Trần Thị Quê và ông Bùi Minh Tuấn trình bày đã được tiếp và kết luận tại Phiên tiếp dân định kỳ của Bí thư Tỉnh uỷ (tháng 11/2020) và Phiên tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh (tháng 11/2020). Yêu cầu các ông, bà nghiên cứu, thực hiện.

Đối với đơn thư và hồ sơ công dân gửi tại Phiên tiếp, giao Thanh tra tỉnh rà soát, xem xét, trả lời theo quy định pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28/02/2021.

9. Ông Nguyễn Văn Lương - thôn 7, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch: Kiến nghị liên quan đến đất khai hoang của gia đình ông từ năm 1980.

Kết luận: Nội dung ông Nguyễn Văn Lương trình bày đã được kết luận tại Phiên tiếp dân định kỳ tháng 11/2020 của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ (Thông báo số 02-TB/BNCTU ngày 30/11/2020 của Ban Nội chính Tỉnh uỷ). Ông liên hệ với Ban Nội chính Tỉnh uỷ để được hướng dẫn, trả lời cụ thể.

10. Ông Võ Đình Tuất - thôn Hoà Đông, xã Hưng Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ và ông Lê Viết Lưu - thôn Hoà Bình, xã Sen Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ: Tố cáo ông Nguyễn Quang Năm - Nguyên Chủ tịch UBND huyện Lệ Thuỷ liên quan đến giải quyết bồi thường giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1 (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung các công dân trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Thanh tra tỉnh tham mưu xử lý đơn tố cáo theo quy định pháp luật; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28/02/2021.

11. Ông Lê Viết Lưu - thôn Hoà Bình, xã Sen Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ: Tố cáo ông Trần Văn Đường - Nguyên Chủ tịch UBND xã Sen Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ (ngoài những nội dung đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Thông báo không thụ lý đơn tố cáo số 1456/TB-UBND ngày 18/8/2020 - có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung ông Lê Viết Lưu trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Lệ Thuỷ chỉ đạo kiểm tra, xử lý đơn tố cáo của công dân theo quy định pháp luật; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28/02/2021.

12. Ông Lê Quang Phác - thôn Sen Thượng 1, xã Sen Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ: Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Chủ tịch UBND xã Sen Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung ông Lê Quang Phác trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Lệ Thuỷ chỉ đạo kiểm tra, xử lý đơn tố cáo của công dân theo quy định pháp luật; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28/02/2021.

13. Bà Nguyễn Thi Huệ - số 28 Nguyễn Duy Thiệu, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới: Khiếu nại việc UBND thành phố Đồng Hới lấy đất của gia đình bà cấp cho người khác không đúng quy định (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung bà Nguyễn Thị Huệ trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới chỉ đạo kiểm tra, giải quyết, trả lời công dân theo quy định pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/3/2021.

Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh kiểm tra, đôn đốc Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo kết luận phiên tiếp công dân tháng 01/2021; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan biết, thực hiện.

Nguồn: Thông báo số 222a/TB-VPUBND ngày 20/01/2021 

[Trở về]