Bản in     Gởi bài viết  
Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 02/2019 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 15/02/2019, do đồng chí Trần Công Thuật - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. 
Tham gia phiên tiếp công dân có các ông, bà sau đây:

1. Ông Nguyễn Ngọc Phương - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

2. Ông Nguyễn Huệ - Chánh Thanh tra tỉnh;

3. Ông Phan Xuân Khánh - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy;

4. Ông Nguyễn Thanh Long - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy;

5. Ông Hoàng Văn Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh;

6. Ông Lê Công Toán - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

7. Ông Trần Chí Tiến - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy;

8. Ông Quách Xuân Hưng - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh;

9. Ông Nguyễn Quang Ngọc - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

10. Ông Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

11. Ông Trần Lê - Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

12. Ông Hồ Tân Cảnh - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

13. Ông Phạm Quang Ánh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

14. Ông Trần Công Thố - Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ;

15. Ông Lê Hoà Sơn - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới.

Cùng tham gia còn có cán bộ, chuyên viên của các cơ quan: Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Phòng Nội chính và Ban Tiếp công dân - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tại phiên tiếp công dân, sau khi nghe công dân trình bày và ý kiến của các thành viên có liên quan, Chủ trì Phiên tiếp công dân đã kết luận các nội dung trình bày của công dân như sau:

1. Ông Phan Chậy và ông Phan Văn Hùng (trú tại thôn Thượng Hòa) - đại diện 06 hộ dân xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch:

1/ Tố cáo Bí thư Huyện ủy Bố Trạch và Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch liên quan đến việc xử lý sai phạm trong bồi thường, hỗ trợ do ảnh hưởng sự cố môi trường biển tại xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch (có 02 đơn kèm theo);

2/ Tố cáo bà Lê Thị Như Bông - Trưởng Đoàn thanh tra huyện Bố Trạch liên quan đến việc xử lý sai phạm trong bồi thường, hỗ trợ do ảnh hưởng sự cố môi trường biển tại xã Hải Trạch (có 01 đơn kèm theo).

Kết luận:

Đối với nội dung 1, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, chuyển đến Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để xem xét, tham mưu xử lý đơn tố cáo của công dân theo quy định.

Đối với nội dung 2, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, chuyển Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch chỉ đạo kiểm tra, xử lý đơn tố cáo của công dân theo thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/3/2019.

2. Ông Nguyễn Văn Chọi - trú tại thôn Xuân Dục 1, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh: Đề nghị xem xét giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học cho bản thân ông.

Kết luận: Thực hiện Kết luận tại nhiều phiên tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã có văn bản trả lời cho ông Nguyễn Văn Chọi (Công văn số 1108/SLĐTBXH-NCC ngày 23/8/2016, Công văn số 1454/SLĐTBXH-NCC ngày 23/10/2017). Theo đó, căn cứ kết quả khám giám định của Hội đồng Giám định y khoa tỉnh (Biên bản giám định số 100/2015/GĐYK-CĐHH ngày 18/5/2015) và của Hội đồng Giám định y khoa Trung ương (Biên bản giám định số 87/GĐYK-CĐHH ngày 14/4/2016) thì ông không có di chứng tổn thương thần kinh ngoại biên nên không đủ điều kiện hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Bà Hoàng Thị Đầm và ông Đặng Tiến Phương (con trai bà Đầm) - trú tại số 25 đường TA21, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh: Đề nghị xem xét lại Quyết định số 198/QĐ-UB ngày 30/01/2002 của UBND tỉnh Quảng Bình liên quan đến việc giải quyết khiếu nại của bà Hoàng Thị Đầm về bồi thường giải phóng mặt bằng khu vực Chợ Tréo, huyện Lệ Thủy (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung gia đình bà Đặng Thị Đầm trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, địa phương liên quan xem xét, tham mưu văn bản trả lời công dân theo quy định pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/3/2019.

4. Bà Phan Thị Quỳnh Hoa - trú tại số 47 đường Phạm Ngũ Lão, phường Đồng Sơn và bà Đặng Thị Bé - trú tại tổ dân phố 3, xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới (đại diện 04 công dân): Kiến nghị xem xét lại việc giải quyết khiếu nại về chế độ ưu đãi người có công với cách mạng của bà Phạm Thị Mày, trú tại thôn Ba Đa, xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới.

Kết luận: Hội đồng Tiếp công dân chia sẻ ý kiến trình bày của các công dân. Tuy nhiên, khiếu nại của bà Phạm Thị Mày đã được Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định giải quyết lần đầu số 3493/QĐ-SLĐTBXH ngày 15/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định giải quyết lần 2 số 4200/QĐ-UBND ngày 30/11/2018. Nếu không đồng ý, bà Phạm Thị Mày có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định pháp luật về tố tụng hành chính.

5. Bà Đinh Thị Phường - trú tại số 06 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Đồng Mỹ và bà Võ Thị Tùng - trú tại số 30 đường Thanh Niên, phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới: Kiến nghị chỉ đạo giải quyết khiếu nại về bồi thường hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển đối với các hộ dân (kinh doanh tại Cảng cá Nhật Lệ); Đề nghị UBND tỉnh có văn bản trả lời.

Kết luận: Nội dung các hộ dân trình bày, Hội đồng Tiếp công dân giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, tham mưu văn bản trả lời công dân, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/3/2019.

6. Ông Lê Văn Tiễn - trú tại thôn Xuân Dục 2, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh: Kiến nghị một số nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Kết luận: Qua nghe ông Lê Văn Tiễn trình bày, Hội đồng Tiếp công đề nghị ông viết lại đơn, ghi rõ từng nội dung cụ thể, gửi đến các cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết, trả lời.

7. Ông Lê Thanh Nghị - trú tại thôn Đại Hữu, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh: Kiến nghị liên quan đến mức hưởng chế độ người nhiễm chất độc hóa học của bản thân ông.

Kết luận: Thực hiện Kết luận phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4/2018 của Lãnh đạo tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 611/SLĐTBXH-NCC ngày 18/5/2018 báo cáo UBND tỉnh. Hội đồng Tiếp công dân giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cụ thể cho công dân theo quy định pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/3/2019.

8. Ông Võ Huy Tâm - trú tại tiểu khu 3, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh: Kiến nghị giải quyết bồi thường, hỗ trợ do sự cố môi trường biển đối với các hộ nuôi cá lồng trên sông Nhật Lệ, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh; Phản ánh một số đối tượng hưởng bồi thường, hỗ trợ do sự cố môi trường biển không đúng quy định.

Kết luận: Nội dung ông Võ Huy Tâm trình bày đã được UBND huyện Quảng Ninh kiểm tra, trả lời tại Công văn số 68/UBND-VP ngày 30/01/2019. Theo đó, khiếu nại của ông đã được Chủ tịch UBND thị trấn Quán Hàu ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 53/QĐ-UBND ngày 17/9/2018. Nếu không đồng tình, trong thời hạn luật định, công dân có quyền khởi kiện tại Tòa án hoặc khiếu nại lần 2 đến Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh theo quy định pháp luật.

Trường hợp ông phát hiện việc bồi thường, hỗ trợ do sự cố môi trường biển cho đối tượng nào không đúng quy định, ông có thể làm đơn kèm theo chứng cứ gửi UBND huyện Quảng Ninh để được chỉ đạo xem xét, xử lý theo đúng quy định.

9. Các hộ dân Ngô Văn Cường, Lê Xuân Tỉnh, Trần Xuân Viếng - trú tại thôn Tân Lộc, xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy: Kiến nghị liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thuộc diện di giãn dân tại thôn Tân Lộc, xã Cam Thủy (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung các hộ dân trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, yêu cầu UBND huyện Lệ Thủy khẩn trương chỉ đạo giải quyết kiến nghị của công dân, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/5/2019. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc thực hiện.

10. Bà Đinh Thị Xuân Ninh - trú tại tổ 3, tổ dân phố 11, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới: Kiến nghị giải quyết liên quan đến việc thi hành án theo Bản án phúc thẩm số 02/LHPT ngày 25/01/1994 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung bà Đinh Thị Xuân Ninh trình bày thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân. Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, chuyển đến Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh để nghiên cứu, có văn bản đề nghị Tòa án nhân dân Tối cao chỉ đạo xem xét, giải quyết kiến nghị của công dân.

Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh kiểm tra, đôn đốc Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo kết luận phiên tiếp công dân tháng 02/2019; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan biết, thực hiện.

Nguồn: Thông báo số 464/TB-VPUBND ngày 19/02/2019

[Trở về]