Bản in     Gởi bài viết  
Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 12/2018 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 17/12/2018, do đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. 
Tham gia phiên tiếp công dân có các ông, bà sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Mạnh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh;

2. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

3. Ông Nguyễn Thanh Long - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy;

4. Bà Trần Thị Luân - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy;

5. Ông Trần Chí Tiến - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy;

6. Ông Phạm Thái Quý - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

7. Ông Trương Văn Hởi - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh;

8. Ông Võ Ngọc Oánh - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh;

9. Ông Nguyễn Quang Ngọc - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

10. Ông Hoàng Quốc Việt - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

11. Ông Trần Lê - Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

12. Ông Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

13. Ông Hồ Tân Cảnh - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

14. Ông Nguyễn Nam Long - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

15. Ông Nguyễn Xuân Đạt - Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch.

Cùng tham gia còn có cán bộ, chuyên viên của các cơ quan: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Trạch, Phòng Nội chính và Ban Tiếp công dân - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tại phiên tiếp công dân, sau khi nghe công dân trình bày và ý kiến của các thành viên có liên quan, Chủ trì Phiên tiếp công dân đã kết luận các nội dung trình bày của công dân như sau:

1. Ông Phan Chậy và ông Phạm Thanh Khê (trú tại thôn Thượng Hòa) - đại diện 06 hộ dân xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch: Tố cáo sai phạm liên quan đến việc lập hồ sơ, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ do ảnh hưởng sự cố môi trường biển tại xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch (Không nhất trí với Kết luận nội dung tố cáo số 1302/KL-UBND ngày 27/7/2018 của Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch).

Kết luận: Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 469/TTr-NV3 ngày 06/11/2018 “về việc đề xuất thành lập Đoàn thanh tra liên ngành giải quyết tố cáo của công dân”. Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương tham mưu UBND tỉnh theo quy định.

2. Ông Phan Văn Hùng - trú tại thôn Thượng Hòa, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch:

1/ Đề nghị xử lý dứt điểm nội dung tố cáo một số trường hợp khai man hồ sơ để hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn xã Hải Trạch;

2/ Kiến nghị giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ do sự cố môi trường biển đối với gia đình ông.

Kết luận:

Đối với nội dung 1, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bố Trạch kiểm tra, rà soát để xem xét xử lý theo quy định pháp luật, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/01/2019. Đề nghị ông Phan Văn Hùng cung cấp các hồ sơ, chứng cứ liên quan để có cơ sở xem xét, giải quyết vụ việc.

Đối với nội dung 2, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, yêu cầu UBND huyện Bố Trạch chỉ đạo kiểm tra, rà soát để trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/01/2019.

3. Ông Võ Duy Cường - trú tại thôn Tân Lý, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch: Kiến nghị giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ do sự cố môi trường biển đối với em trai ông là Võ Duy Đức, trú tại thôn Quốc lộ 1A, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch (em trai ông có tên trong danh sách nhận tiền nhưng UBND xã không cho nhận vì đã chết vào năm 2017).

Kết luận: Nội dung ông Võ Duy Cường trình bày, tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11/2018 (Thông báo số 4164/TB-VPUBND ngày 19/11/2018 của Văn phòng UBND tỉnh), Chủ trì phiên tiếp công dân đã kết luận giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bố Trạch chỉ đạo kiểm tra lại để giải quyết dứt điểm vụ việc, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/12/2018. Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương thực hiện theo đúng quy định.

4. Ông Nguyễn Văn Chài - trú tại tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn: Phản ánh việc đảng viên Trần Xuân Nghiêm ở tổ dân phố Nhân Thọ, phường Quảng Thọ có lý lịch không rõ ràng; hưởng chế độ chính sách không đúng quy định.

Kết luận: Nội dung ông Nguyễn Văn Chài trình bày, tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11/2018 (Thông báo số 4164/TB-VPUBND ngày 19/11/2018 của Văn phòng UBND tỉnh), Chủ trì phiên tiếp công dân đã kết luận chuyển đơn của công dân đến Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn để xem xét, chỉ đạo xử lý và thông tin kết quả về UBND tỉnh trước ngày 31/12/2018. Đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn quan tâm thực hiện.

5. Ông Trần Tiến Xô - trú tại thôn 4, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới: Kiến nghị liên quan đến việc giải quyết khiếu nại của ông về bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp Quốc lộ 1A năm 1997.

Kết luận: Khiếu nại của ông đã được Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết lần 1 (Quyết định số 2832/QĐ-UBND ngày 14/11/2013), Bộ Tài nguyên và Môi trường giải quyết lần 2 (Quyết định số 3326/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2018). Nếu ông không nhất trí thì có quyền khởi kiện ra Tòa án để được giải quyết theo quy định của pháp luật về Tố tụng hành chính.

Đối với việc thực hiện Điều 2, Quyết định số 3326/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trên cơ sở tham mưu của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2178/STNTM-TTr ngày 23/11/2018, giao Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương tham mưu UBND tỉnh thực hiện theo đúng quy định pháp luật, hoàn thành trước ngày 31/12/2018.

6. Ông Hoàng Văn Thắng - trú tại tổ dân phố Thượng Giang, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy: Đề nghị bồi thường đất, nhà ở để xây dựng công trình đường nội thị đoạn từ ngã tư Bưu Điện đi ngã ba Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy.

Kết luận: Nội dung ông Hoàng Văn Thắng trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, yêu cầu UBND huyện Lệ Thủy chỉ đạo kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/12/2018; đồng thời xem xét giải quyết dứt điểm vụ việc theo thẩm quyền, quy định pháp luật.

7. Ông Đặng Quang Dụy - trú tại thôn 7, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch: Kiến nghị khôi phục chế độ hưu trí cho vợ là bà Nguyễn Thị Chiến (đã bị cắt chế độ hưu trí theo Kết luận số 1517/KL-SLĐTBXH ngày 06/11/2017 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội).

Kết luận: Nội dung ông Đặng Quang Dụy trình bày, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã kiểm tra, rà soát, trả lời công dân tại Thông báo số 124/TB-SLĐTBXH ngày 14/9/2018 và Công văn số 1431/SLĐTBXH-TTr ngày 19/10/2018. Tuy nhiên, ông Dụy không nhất trí, tiếp tục cung cấp một số tài liệu liên quan để kiến nghị khôi phục chế độ hưu trí cho bà Nguyễn Thị Chiến. Vì vậy, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, rà soát lại để trả lời công dân, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/01/2019.

8. Các hộ dân: Hoàng Đình Quang, Trần Văn Thành - trú tại thôn Hà Kiên, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh: Đề nghị xử lý dứt điểm những nội dung tố cáo liên quan đến sai phạm của một số cán bộ thôn Hà Kiên và UBND xã Hàm Ninh (đã được Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh kết luận tại Kết luận số 230/KL-UBND và số 231/KL-UBND ngày 29/6/2018).

Kết luận: Nội dung các hộ dân trình bày, tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10/2018 (Thông báo số 3750/TB-VPUBND ngày 18/10/2018 của Văn phòng UBND tỉnh), Chủ trì phiên tiếp công dân đã kết luận yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh khẩn trương chỉ đạo xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan theo Kết luận, đảm bảo đúng quy định pháp luật, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/11/2018. Tuy nhiên đến nay UBND huyện Quảng Ninh chưa có báo cáo gửi UBND tỉnh là chậm trễ. Yêu cầu UBND huyện Quảng Ninh khẩn trương thực hiện, báo cáo UBND tỉnh theo đúng quy định. Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh quan tâm chỉ đạo.

9. Ông Phan Đua - trú tại khu phố 3, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn và ông Nguyễn Văn Nào - trú tại thôn Hàm Hòa, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh: Kiến nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với các chuyên gia được cử sang giúp Lào, Căm-pu-chi-a.

Kết luận: Kiến nghị nói trên của hai ông đã được UBND tỉnh giải quyết theo Quyết định số 4382/QĐ-UBND ngày 17/12/2017 về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia và phục vụ chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a. Hội đồng Tiếp công dân thông tin để hai ông được biết.

10. Ông Bùi Minh Tuấn - trú tại số 271 đường Quang Trung, phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới: Đề nghị chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng Quốc lộ 1 cho gia đình ông sau khi đã có Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 số 3542/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Kết luận: Ngày 12/11/2018, UBND tỉnh đã có Công văn số 1902/UBND-TNMT gửi Bộ Giao thông vận tải đề nghị giải quyết các phát sinh, tồn đọng trong bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Bình do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư đối với trường hợp ông Bùi Minh Tuấn. Tuy nhiên đến nay Bộ Giao thông vận tải vẫn chưa bố trí kinh phí để chi trả bồi thường, hỗ trợ. Vì vậy, giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục làm việc với Bộ Giao thông vận tải để sớm bố trí kinh phí giải quyết dứt điểm vụ việc, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân.

11. Ông Lê Viết Lưu - trú tại thôn Hòa Bình, xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy: Kiến nghị được thuê mặt nước Hồ Dum, xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy để làm dự án nuôi trồng thủy sản cho Hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ tổng hợp Hòa Bình.

Kết luận: Nội dung ông Lê Viết Lưu trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét xử lý, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/01/2019.

12. Ông Nguyễn Thanh Minh - trú tại thôn Thượng Giang, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch (đại diện 05 hộ dân): Kiến nghị về việc giải quyết bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển đối với hải sản tồn đọng của các hộ dân.

Kết luận: Nội dung các hộ dân trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, yêu cầu UBND huyện Quảng Trạch chỉ đạo UBND xã Cảnh Dương kiểm tra, trả lời công dân theo đúng quy định, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/01/2019. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, đôn đốc thực hiện.

13. Ông Lê Văn Hiến và bà Nguyễn Thị Nguyệt - đại diện 13 hộ dân trú tại thôn Nam Lãnh, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch: Kiến nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc khi thực hiện quyền sử dụng đất của các gia đình do nằm trong khu vực quy hoạch dự án của Tập đoàn FLC Thanh Hóa tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch.

Kết luận: Nội dung các hộ dân trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, yêu cầu UBND huyện Quảng Trạch chỉ đạo xem xét giải quyết, trả lời công dân theo quy định pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/01/2019.

14. Bà Nguyễn Thị Hà - trú tại thôn Nam Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch: Đề nghị xem giải quyết chế độ hộ nghèo năm 2019 cho gia đình bà vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Kết luận: Nội dung bà Nguyễn Thị Hà trình bày, đề nghị bà làm đơn gửi UBND huyện Bố Trạch để được chỉ đạo xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

15. Bà Nguyễn Thị Hoạt - trú tại thôn Đức Sơn, xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới: Đề nghị giải quyết việc ông Hoàng Văn Mịn sử dụng đất sai mục đích, chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường.

Kết luận: Nội dung bà Nguyễn Thị Hoạt trình bày thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Đồng Hới và đã được kiểm tra, xử lý, trả lời tại Công văn số 1730/UBND-TNMT ngày 22/8/2018. Nếu có vấn đề gì chưa rõ, bà có thể liên hệ với UBND thành phố Đồng Hới để được hướng dẫn, trả lời cụ thể.

16. Ông Lê Văn Tiễn - trú tại thôn Xuân Dục 2, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh: Kiến nghị một số nội dung liên quan đến vấn đề quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương.

Kết luận: Nội dung ông Lê Văn Tiễn trình bày không rõ ràng nên Hội đồng Tiếp công dân không có cơ sở để chỉ đạo giải quyết. Đề nghị ông làm đơn ghi rõ nội dung, gửi đến các cơ quan chức năng để được xem xét, giải quyết, trả lời cụ thể.

Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh kiểm tra, đôn đốc Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo kết luận phiên tiếp công dân tháng 12/2018; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan biết, thực hiện.

Nguồn: Thông báo số 4623/TB-VPUBND ngày 20/12/2018

[Trở về]