Bản in     Gởi bài viết  
Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2020 
 (Quang Binh Portal) - Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 12/2020 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 15/12/2020, do đồng chí Nguyễn Huệ - Uỷ viên UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì theo uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh. 
Tham gia phiên tiếp công dân có các ông, bà sau đây:

1. Ông Nguyễn Ngọc Phương - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

2. Ông Hoàng Minh Đề - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh;

3. Ông Nguyễn Thanh Lương - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy;

4. Ông Hoàng Chí Linh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

5. Ông Phan Mạnh Hiền - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh;

6. Ông Trịnh Đình Dương - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

7. Ông Hoàng Quốc Việt - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

8. Ông Trần Hữu Dân - Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

9. Ông Đặng Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

10. Ông Lê Anh Đức - Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

11. Ông Nguyễn Nam Long - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

12. Ông Nguyễn Đức Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới.

Cùng tham gia có cán bộ, chuyên viên của các cơ quan: Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh; Ủy ban MTTQVN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nội chính và Ban Tiếp công dân - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tại phiên tiếp công dân, sau khi nghe công dân trình bày và ý kiến của các thành viên có liên quan, Chủ trì Phiên tiếp công dân đã kết luận các nội dung trình bày của công dân như sau:

1. Ông Phạm Văn Dũng - thôn Vinh Quang, xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn: Đề nghị trợ cấp thiệt hại do mưa lũ và đề nghị hỗ trợ làm lại nhà ở gia đình ông đã bị xuống cấp nghiêm trọng (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung ông Phạm Văn Dũng trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao UBND thị xã Ba Đồn chỉ đạo xem xét, có văn bản hướng dẫn, trả lời công dân theo quy định, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/01/2021.

2. Ông Nguyễn Đức Minh - số 19 đường Trần Hưng Đạo, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới: Phản ánh việc UBND tỉnh thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân không đúng quy định của Luật Đất đai.

Kết luận: Liên quan đến nội dung ông Nguyễn Đức Minh phản ánh, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng đã nhiều lần kiểm tra, xem xét, có nhiều văn bản trả lời công dân (Công văn số 566/UBND-NC ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh; Công văn số 2170/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 22/11/2018, số 201/STNMT-TTr ngày 30/01/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Công văn số 287/TTr-NV2 ngày 16/7/2019 của Thanh tra tỉnh…). Nếu phát hiện sai phạm, đề nghị ông làm đơn nêu rõ từng trường hợp cụ thể gửi cơ quan chức năng để được xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

3. Ông Trần Đức Tuận và ông Đinh Thanh Thuỷ - tổ dân phố 3, thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch: Khiếu nại liên quan đến việc tính thời gian công tác để hưởng chế độ hưu trí.

Kết luận: Đề nghị các công dân làm đơn khiếu nại kèm theo các hồ sơ, tài liệu liên quan gửi UBND tỉnh để có cơ sở xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định pháp luật.

4. Ông Nguyễn Văn Lương - thôn 7, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch: Phản ánh ý kiến không đồng thuận với Công văn số 02/TCT1743 ngày 16/11/2020 của Tổ công tác 1743.

Kết luận: Nội dung ông Nguyễn Văn Lương trình bày đã được kết luận tại Phiên tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân định kỳ tháng 11/2020 của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ (Thông báo số 02-TB/BNCTU ngày 30/11/2020 của Ban Nội chính Tỉnh uỷ). Đề nghị ông Nguyễn Văn Lương nghiêm túc thực hiện.

5. Bà Trần Thị Huẩn - đường Khúc Hạo, thôn 2, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới: Yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai của gia đình bà với gia đình bà Đặng Thị Kiếm - con gái bà Đặng Thị Chút (thửa đất đang tranh chấp nhưng bà Đặng Thị Kiếm lại được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đồng Hới làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác trái quy định - có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung bà Trần Thị Huẩn trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Đồng Hới kiểm tra, xem xét giải quyết, trả lời dứt điểm cho công dân theo quy định pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/01/2021.

6. Ông Nguyễn Văn Cạn - thôn Nhân Quang, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch: Hỏi về kết quả giải quyết đề nghị suy tôn Liệt sĩ cho bố là ông Nguyễn Tuân.

Kết luận: Ngày 10/11/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 2048/UBND-NC gửi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đề nghị suy tôn Liệt sĩ đối với ông Nguyễn Tuân, đến nay vẫn chưa nhận được kết quả trả lời. UBND tỉnh sẽ sớm thông tin cho ông Nguyễn Văn Cạn khi nhận được văn bản trả lời của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

7. Ông Nguyễn Minh Mẫn - thôn 11, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới: Hỏi về kết quả giải quyết chính sách bảo hiểm xã hội, chế độ hưu trí của bản thân ông.

Kết luận Ngày 02/3/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 272/UBND-KGVX gửi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Nguyễn Minh Mẫn, đến nay vẫn chưa nhận được kết quả trả lời. UBND tỉnh sẽ sớm thông tin cho ông Nguyễn Minh Mẫn khi nhận được văn bản trả lời của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

8. Ông Phạm Văn Thái (thương binh ¼) - số 7 đường Đồng Lực, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới: Trình bày hoàn cảnh khó khăn, đề nghị cơ quan có thẩm quyền giúp đỡ, tạo điều kiện bố trí việc làm cho cháu ruột là Phạm Việt Dũng - giáo viên dạy hợp đồng nhưng nay đã hết hạn.

Kết luận: Nội dung ông Phạm Văn Thái trình bày đã được UBND thành phố Đồng Hới trả lời tại Công văn số 2020/UBND-NV ngày 03/11/2020. Tuy nhiên, qua nghe công dân trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận ý kiến, đề nghị UBND thành phố Đồng Hới nghiên cứu, rà soát lại để xem xét, trả lời công dân.

9. Bà Lê Thị Huế - thôn Đồng Sơn, xã Sơn Hoá, huyện Tuyên Hoá: Khiếu nại việc UBND huyện Tuyên Hoá tổ chức cưỡng chế nhà tạm của gia đình bà trên thửa đất đã mua lại của ông Đoàn Công Thanh nhưng không được thông báo trước.

Kết luận: Nội dung bà Lê Thị Huế trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao UBND huyện Tuyên Hoá chỉ đạo kiểm tra, xử lý, có văn bản trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/01/2021.

10. Ông Trình Văn Thống (đại diện 03 hộ dân) - thôn Hợp Trung, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch: Đề nghị giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng sản xuất của 03 hộ dân đã bị thu hồi (có đơn kèm theo).

Kết luận: Liên quan đến nội dung các hộ dân trình bày, UBND huyện Quảng Trạch đã có Công văn số 764/UBND-TNMT ngày 31/8/2020 báo cáo kết quả giải quyết đơn kiến nghị của công dân. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Yêu cầu UBND huyện Quảng Trạch khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan giải quyết dứt điểm vụ việc, đảm bảo ổn định tình hình; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/01/2021.

11. Bà Hoàng Thị Hải - thôn Hợp Trung, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch: Yêu cầu giải quyết việc thửa đất của gia đình bà đã mua từ năm 2003 (có phiếu thu tiền số 13, ngày 09/6/2003 của UBND xã Quảng Hợp) nhưng đến nay lại bị UBND xã Quảng Hợp làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung bà Hoàng Thị Hải trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao UBND huyện Quảng Trạch chỉ đạo kiểm tra, xử lý, trả lời công dân theo quy định pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/01/2021.

12. Bà Hà Thị Hiền - thôn Vĩnh Tuy 3, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh: Đề nghị giải quyết việc bản thân nguyên là Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Vĩnh Ninh, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen tại Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 nhưng không được nâng lương trước thời hạn theo quy định.

Kết luận: Nội dung bà Hà Thị Hiền trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận ý kiến, giao UBND huyện Quảng Ninh chỉ đạo kiểm tra, xem xét giải quyết, trả lời công dân theo quy định pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/01/2021.

Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh kiểm tra, đôn đốc Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo kết luận phiên tiếp công dân tháng 12/2020; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan biết, thực hiện.

Nguồn: Thông báo số 4384/TB-VPUBND ngày 17/12/2020 

[Trở về]