Bản in     Gởi bài viết  
Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3/2019 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 15/3/2019, do đồng chí Nguyễn Xuân Quang - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.

Tham gia phiên tiếp công dân có các ông, bà sau đây: 

1. Ông Nguyễn Ngọc Phương - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

2. Ông Nguyễn Huệ - Chánh Thanh tra tỉnh;

3. Ông Phan Xuân Khánh - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy;

4. Ông Nguyễn Thanh Long - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy;

5. Ông Trần Chí Tiến - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy;

6. Ông Trương Văn Hởi - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh;

7. Ông Nguyễn Quang Ngọc - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

8. Ông Phạm Thái Quý - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

9. Ông Trần Xuân Cầm - Phó Chánh Thanh tra tỉnh;

10. Ông Phạm Thành Đồng - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

11. Ông Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

12. Ông Phạm Quang Ánh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

13. Ông Nguyễn Nam Long - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

14. Ông Hoàng Chí Linh - Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

Cùng tham gia còn có cán bộ, chuyên viên của các cơ quan: Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Phòng Nội chính và Ban Tiếp công dân - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tại phiên tiếp công dân, sau khi nghe công dân trình bày và ý kiến của các thành viên có liên quan, Chủ trì Phiên tiếp công dân đã kết luận các nội dung trình bày của công dân như sau:

1. Bà Hoàng Thị Rồn - trú tại thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới: Kiến nghị việc bồi thường, hỗ trợ nhà ở bị nứt nẻ, hư hỏng do thi công cầu Nhật Lệ II đối với gia đình bà (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung bà Hoàng Thị Rồn trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, giải quyết, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/4/2019.

2. Ông Phạm Văn Dũng - trú tại thôn Vinh Quang, xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn: Không đồng ý việc UBND thị xã Ba Đồn không thụ lý giải quyết các nội dung tố cáo của ông theo Thông báo số 27/TB-UBND ngày 28/5/2018 (có đơn kèm theo).

Kết luận: Những nội dung ông trình bày, Hội đồng tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, rà soát lại việc xử lý các nội dung tố cáo theo quy định pháp luật, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/4/2019.

3. Ông Hoàng Đình Liên - đại diện 06 hộ dân trú tại thôn Xuân Hải, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch: Đề nghị sớm giải quyết việc giao đất để xây dựng nhà thờ của Giáo họ Xuân Hải.

Kết luận: Việc cấp đất để xây dựng nhà thờ của Giáo họ Xuân Hải đã được UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Quảng Trạch tiến hành làm các thủ tục theo quy định và lấy ý kiến của các sở, ngành liên quan. Căn cứ Báo cáo số 20/BC-UBND ngày 24/01/2019 của UBND huyện Quảng Trạch, yêu cầu các sở, ngành liên quan (Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Tôn giáo) khẩn trương có ý kiến để UBND huyện Quảng Trạch tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thực hiện đảm bảo đúng quy định pháp luật.

4. Ông Trương Quang Mảy - trú tại tổ dân phố Chợ, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn: Tố cáo một số đối tượng ở địa phương hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng không đúng quy định.

Kết luận: Nội dung tố cáo của ông Trương Quang Mảy đã được Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Kết luận giải quyết tố cáo số 1171/KL-SLĐTBXH ngày 12/9/2016. UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh kiểm tra, rà soát lại vụ việc và đối thoại với ông. Ngày 14/12/2016, UBND tỉnh đã có Công văn số 2168/UBND-NC trả lời ông.

Trường hợp có những nội dung tố cáo có tình tiết mới, làm thay đổi tính chất vụ việc, ông có thể làm đơn kèm chứng cứ cụ thể gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để được xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

5. Ông Võ Như Luyến - trú tại xóm 4, thôn Đại Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy:

1/ Phản ánh việc bán đất xây dựng nông thôn mới (có đơn kèm theo);

2/ Kiến nghị giải quyết việc tồn đọng hồ sơ người có công với cách mạng.

Kết luận:

Đối với nội dung 1: Hội đồng Tiếp công dân ghi nhận ý kiến phản ánh của ông, tuy nhiên do nội dung ông trình bày chưa rõ nên chưa có cơ sở để chuyển các cơ quan chức năng xem xét, trả lời. Vì vậy, đề nghị ông viết lại đơn, ghi rõ nội dung, gửi đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, trả lời cụ thể.

Đối với nội dung ông kiến nghị giải quyết tồn đọng hồ sơ người có công với cách mạng, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 133/SLĐTBXH-NCC ngày 28/01/2019 xin ý kiến Cục Người có công - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục đề nghị Cục Người có công sớm có văn bản trả lời.

6. Ông Ngô Minh Hoa - trú tại thôn 3, xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch: Kiến nghị liên quan đến quyền sử dụng đất đối với diện tích đất gia đình ông đã khai hoang từ trước 15/10/1993 (còn 2.050m2 đất chưa được huyện, xã cấp sổ đỏ)

Kết luận: Nội dung ông Ngô Minh Hoa trình bày thuộc thẩm quyền xem xét giải quyết của UBND huyện Bố Trạch. Ông có thể làm đơn gửi UBND huyện Bố Trạch để được kiểm tra, hướng dẫn, trả lời theo thẩm quyền quy định.

7. Ông Trương Minh - trú tại thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới: Kiến nghị thực hiện nội dung Quyết định số 4829/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Trương Minh (công nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông).

Kết luận: Hội đồng Tiếp công dân ghi nhận ý kiến của ông Trương Minh. UBND thành phố Đồng Hới đã có Công văn số 2543/UBND-TNMT ngày 28/11/2018 và Công văn số 415/UBND-TNMT ngày 15/3/2019 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương có văn bản hướng dẫn, trả lời cho UBND thành phố Đồng Hới. Yêu cầu UBND thành phố Đồng Hới khẩn trương chỉ đạo thực hiện nội dung Quyết định số 4829/QĐ-UBND theo đúng quy định pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/4/2019 (có đơn kèm theo).

8. Các hộ dân: Hoàng Đình Quang, Trần Văn Thành - trú tại thôn Hà Kiên, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh: Đề nghị xử lý dứt điểm những nội dung tố cáo liên quan đến sai phạm của một số cán bộ thôn Hà Kiên và UBND xã Hàm Ninh (đã được Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh kết luận tại Kết luận số 230/KL-UBND và số 231/KL-UBND ngày 29/6/2018).

Kết luận: Nội dung các hộ dân trình bày, thực hiện Kết luận phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10 và tháng 12/2018 của Lãnh đạo tỉnh, UBND huyện Quảng Ninh đã có Báo cáo số 06/BC-UBND ngày 15/01/2019 về tình hình xử lý những nội dung tố cáo đã được Chủ tịch UBND huyện kết luận. Tuy nhiên, vụ việc vẫn chưa dứt điểm, công dân tiếp tục đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh kiến nghị giải quyết. Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh khẩn trương chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc theo thẩm quyền và quy định pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/4/2019. Giao Thanh tra tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện.

9. Ông Mai Xuân Bảo - trú tại tiểu khu Diêm Bắc 1, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới: Kiến nghị giải quyết thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung các hộ dân trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh kiểm tra, xem xét giải quyết, trả lời công dân theo đúng quy định pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/3/2019.

10. Ông Trương Tiên Sinh - trú tại thôn Phú Hòa, xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy: Kiến nghị giải quyết quyền lợi về cổ tức, cổ phần của ông và các công nhân Nhà máy gạch Tuynel Phú Thủy thuộc Công ty Cổ phần Cosevo 6.

Kết luận: Nội dung ông Trương Tiên Sinh trình bày thuộc thẩm quyền của cơ quan Tòa án. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, ông và các công nhân có thể làm đơn khởi kiện gửi Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền để được xem xét giải quyết theo quy định pháp luật.

11. Ông Lưu Văn Phúc - trú tại thôn 7, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch (đại diện 05 hộ dân): Đề nghị UBND tỉnh sớm giải quyết khiếu nại lần hai của các hộ dân liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ do sự cố môi trường biển.

Kết luận: Hội đồng Tiếp công dân ghi nhận ý kiến của các hộ dân. Giao Thanh tra tỉnh khẩn trương chỉ đạo Đoàn Thanh tra liên ngành hoàn thiện báo cáo xác minh, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của các hộ dân đúng thời hạn quy định của pháp luật.

12. Bà Hoàng Thị Tuyết - trú tại tổ dân phố 12, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới: Kiến nghị giải quyết việc gia đình bà nộp hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất tại Trung tâm một cửa liên thông thành phố Đồng Hới từ ngày 28/11/2016, hẹn trả kết quả ngày 26/12/2016 nhưng đến nay lại được trả lời là hồ sơ đã bị thất lạc (có đơn kèm theo)

Kết luận: Nội dung bà Hoàng Thị Tuyết trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, giải quyết, trả lời công dân, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/3/2019.

13. Ông Trần Bảng - trú tại thôn Phúc Mỹ, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh: Kiến nghị liên quan đến việc giải quyết khiếu nại về chế độ người hưởng chính sách như thương binh của bản thân ông.

Kết luận: Khiếu nại của ông Trần Bảng đã được Sở Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định giải quyết lần đầu số 241/QĐ-SLĐTBXH ngày 17/01/2019. Nếu không đồng tình, trong thời hạn luật định, công dân có quyền khiếu nại lần 2 đến Chủ tịch UBND tỉnh hoặc khởi kiện vụ án tại Tòa án nhân dân theo quy định pháp luật.

14. Bà Lê Thị Thuần - trú tại thôn Nhân Nam, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch: Kiến nghị bồi thường, hỗ trợ do sự cố môi trường biển đối với cơ sở sản xuất nước mắm của gia đình bà.

Kết luận: Nội dung bà Lê Thị Thuần kiến nghị, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã có các Công văn số 4753/VPUBND-KT ngày 28/12/2018 và số 498/VPUBND-KT ngày 21/02/2019 chuyển đơn đến UBND huyện Bố Trạch chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, giải quyết dứt điểm vụ việc. Yêu cầu UBND huyện Bố Trạch khẩn trương thực hiện, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/3/2019.

15. Ông Nguyễn Văn Lương và ông bà Nguyễn Văn Sơn - Lê Thị Quân ở thôn 7, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch: Tố cáo Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, UBND xã Lý Trạch lấy đất khai hoang của gia đình cấp cho người khác không đúng quy định và không giải quyết đơn khiếu nại để lại hậu quả nghiêm trọng (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung công dân trình bày trùng với nội dung đơn đề ngày 04/3/2019 đã được UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh nghiên cứu, xem xét xử lý theo quy định pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/3/2019 (Công văn số 736/VPUBND-TCD ngày 12/3/2019 của Văn phòng UBND tỉnh). Yêu cầu Thanh tra tỉnh khẩn trương thực hiện theo đúng quy định.

Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh kiểm tra, đôn đốc Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo kết luận phiên tiếp công dân tháng 3/2019; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan biết, thực hiện.

Nguồn: Thông báo số 831/TB-VPUBND ngày 18/3/2019

[Trở về]