Bản in     Gởi bài viết  
Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2021 
(Quang Binh Portal) - Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3/2021 của Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức ngày 15/3/2021, do đồng chí Trần Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.  
Tham gia phiên tiếp công dân có các ông, bà sau đây:

1. Ông Hoàng Văn Minh - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh;

2. Ông Nguyễn Thanh Lương - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy;

3. Ông Phan Xuân Khánh - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy;

4. Ông Hoàng Chí Linh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

5. Ông Nguyễn Văn Ước - Phó Chánh Thanh tra tỉnh;

6. Ông Phan Mạnh Hiền - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh;

7. Ông Nguyễn Quang Ngọc - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

8. Ông Hoàng Quốc Việt - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

9. Ông Hồ Tân Cảnh - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

10. Ông Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

11. Ông Trần Hữu Dân - Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

12. Ông Phạm Quốc Anh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

13. Ông Nguyễn Nam Long - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

14. Ông Lê Hoà Sơn - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới.

Cùng tham gia có cán bộ, chuyên viên của các cơ quan: Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nội chính và Ban Tiếp công dân - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tại phiên tiếp công dân, sau khi nghe công dân trình bày và ý kiến của các thành viên có liên quan, Chủ trì Phiên tiếp công dân đã kết luận các nội dung trình bày của công dân như sau:

1. Bà Trần Thị Quê và ông Bùi Minh Tuấn - tổ dân phố Nam Hồng, phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới: Yêu cầu giải quyết khiếu nại liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1 năm 1997 do có các chứng cứ bổ sung.

Kết luận: Liên quan đến khiếu nại của các hộ dân, đã được Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới giải quyết khiếu nại lần đầu và Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại lần 2 theo quy định pháp luật. Các sở, ngành liên quan và UBND thành phố Đồng Hới đã nhiều lần kiểm tra, rà soát, đối thoại, trả lời công dân. UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 1989/TB-UBND ngày 04/11/2020 chấm dứt giải quyết và tiếp công dân đối với nội dung khiếu nại nói trên.

Đối với tài liệu công dân gửi tại Phiên tiếp, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận, giao Thanh tra tỉnh xem xét, rà soát, có văn bản trả lời dứt điểm cho công dân theo quy định pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/3/2021.

2. Ông Nguyễn Văn Cạn - thôn Nhân Quang, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch: Kiến nghị giải quyết đề nghị suy tôn Liệt sĩ cho bố là ông Nguyễn Tuân.

Kết luận: Nội dung ông Nguyễn Văn Cạn trình bày đã được kết luận tại nhiều Phiên tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND tỉnh. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát và có Công văn số 2048/UBND-NC ngày 10/11/2020 xin ý kiến Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi. Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục tham mưu UBND tỉnh văn bản xin ý kiến Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (trước ngày 31/3/2021) để có cơ sở giải quyết, trả lời dứt điểm kiến nghị của công dân.

3. Bà Phạm Thị Bích Phượng - xóm Phúc Đông, thôn Phúc Kiều, xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch:

1/ Tố cáo ông Nguyễn Đức Cường - Giám đốc Sở Y tế;

2/ Tố cáo ông Phan Thanh Sơn - Trưởng Công an huyện Quảng Trạch;

3/ Không nhất trí với Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 số 111/QĐ-STNMT ngày 09/02/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (có đơn kèm theo).

Kết luận:

Nội dung 1 đã được UBND tỉnh xem xét giải quyết, ban hành Thông báo số 1743/TB-UBND ngày 23/10/2019 về việc không thụ lý giải quyết tố cáo (căn cứ theo Khoản 1, Điều 29 Luật Tố cáo năm 2018).

Nội dung 2, do không có đơn nên Hội đồng Tiếp công dân không có cơ sở để xem xét. Nếu có căn cứ chứng minh cho việc tố cáo của mình thì bà làm đơn gửi cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, xử lý.

Nội dung 3: Khiếu nại của bà Phạm Thị Bích Phượng đã được Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết định số 70/QĐ-VPĐK ngày 20/6/2020, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết khiếu nại lần hai tại Quyết định số 111/QĐ-STNMT ngày 09/02/2021. Vì vậy, theo quy định tại khoản 7, Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011 thì khiếu nại của bà không được thụ lý giải quyết lại. Tuy nhiên, qua nghe công dân trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, rà soát, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/4/2021.

4. Ông Võ Đình Tuất - thôn Hoà Đông, xã Hưng Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ và ông Lê Viết Lưu - thôn Hoà Bình, xã Sen Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ:

1/ Tố cáo ông Nguyễn Quang Năm - Nguyên Chủ tịch UBND huyện Lệ Thuỷ liên quan đến giải quyết bồi thường giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1.

2/ Tố cáo ông Nguyễn Văn Ước - Phó Chánh Thanh tra tỉnh liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung 1 đã được tiếp, hướng dẫn tại phiên tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân định kỳ tháng 02/2021 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (Thông báo số 14-TB/BNCTU ngày 26/02/2021 của Ban Nội chính Tỉnh ủy. Đề nghị công dân nghiên cứu, thực hiện.

Nội dung 2: Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Chánh Thanh tra tỉnh tham mưu xử lý đơn tố cáo theo quy định pháp luật; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/3/2021.

5. Ông Lê Viết Lưu - thôn Hoà Bình, xã Sen Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ: Tố cáo ông Trần Văn Đường - Nguyên Chủ tịch UBND xã Sen Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ.

Kết luận: Nội dung ông Lê Viết Lưu trình bày đã được tiếp, hướng dẫn tại phiên tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân định kỳ tháng 02/2021 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (Thông báo số 14-TB/BNCTU ngày 26/02/2021 của Ban Nội chính Tỉnh ủy). Đề nghị công dân nghiên cứu, thực hiện.

6. Ông Phan Chậy và ông Phan Văn Hùng - thôn Thượng Hoà, xã Hải Phú, huyện Bố Trạch: Yêu cầu giải quyết một số nội dung liên quan đến tố cáo sai phạm về đền bù sự cố môi trường biển và khai man hồ sơ hưởng chế độ thương binh tại xã Hải Trạch (nay là xã Hải Phú), huyện Bố Trạch; Yêu cầu điều tra, xử lý, có biện pháp bảo vệ người tố cáo vì bị một số đối tượng ném chất bẩn, vật liệu nổ vào nhà.

Kết luận: Những nội dung công dân trình bày đã được tiếp, kết luận tại phiên tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân định kỳ tháng 02/2021 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (Thông báo số 14-TB/BNCTU ngày 26/02/2021 của Ban Nội chính Tỉnh ủy). Đề nghị công dân nghiên cứu, thực hiện.

7. Ông Lê Văn Tiễn - thôn Xuân Dục 2, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh: Kiến nghị giải quyết một số vấn đề liên quan đến việc bồi thường GPMB phục vụ thi công đường dây 220kV, 500kV và một số nội dung khác đã trình bày tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương vào ngày 16/12/2020 (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung ông Lê Văn Tiễn trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Thanh tra tỉnh xem xét, xử lý, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/4/2021.

8. Ông Mai Xuân Thế (Giám đốc Công ty TNHH Huệ Thế) và ông Trần Tịnh (Giám đốc Công ty TNHH MTV Trần Tịnh) - tổ dân phố Mỹ Hoà, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn: Kiến nghị về việc chấp thuận địa điểm đặt cơ sở đóng và sửa chữa tàu cá của 02 Doanh nghiệp.

Kết luận: Nội dung công dân trình bày, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Ba Đồn và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xem xét trên cơ sở tình hình thực tế và quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, đáp ứng nhu cầu về đóng mới và sửa chữa tàu cá trên địa bàn; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/3/2021.

9. Bà Hoàng Thị Diễm Hằng và bà Hồ Thị Tạo - thôn 6, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới: Kiến nghị việc UBND thành phố Đồng Hới không giải quyết đơn xin cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do thửa đất nằm trong quy hoạch đất an ninh (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung công dân trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao UBND thành phố Đồng Hới chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát để xem xét giải quyết, trả lời công dân theo quy định pháp luật; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/4/2021.

10. Bà Lê Thị Huế - thôn Đồng Sơn, xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa: Tố cáo UBND huyện Tuyên Hóa cưỡng chế không đúng quy định, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của bà (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung bà Lê Thị Huế trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và UBND huyện Tuyên Hoá kiểm tra, rà soát lại quá trình cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (liên quan đến quyền, lợi ích của bà Lê Thị Huế); báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/3/2021.

11. Bà Nguyễn Thị Phương Liên - tiểu khu 2, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa: Yêu cầu hoàn trả tiền thu phí chuyển mục đích sử dụng đất cho bố là ông Nguyễn Thanh Bình - người có công với cách mạng (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung bà Nguyễn Thị Phương Liên trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Tuyên Hóa và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát lại việc thực hiện giảm tiền sử dụng đất của công dân để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/3/2021.

12. Bà Đỗ Thị Huệ - xóm Cồn Vũ, thôn Quốc lộ 1A, xã Hải Phú, huyện Bố Trạch: Trình bày việc bản thân bị cắt chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng nhưng không rõ lí do.

Kết luận: Nội dung bà Đỗ Thị Huệ trình bày, giao UBND huyện Bố Trạch chỉ đạo kiểm tra, xem xét giải quyết, đảm bảo thực hiện đúng chế độ chính sách đối với người khuyết tật, trả lời trực tiếp cho công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/3/2021.

13. Bà Hà Thị Hiền - thôn Vĩnh Tuy 3, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh: Đề nghị giải quyết việc bản thân nguyên là Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Vĩnh Ninh, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen tại Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 nhưng không được nâng lương trước thời hạn theo quy định.

Kết luận: Thực hiện Kết luận Phiên Tiếp công dân định kỳ tháng 12/2020 của Lãnh đạo tỉnh, UBND huyện Quảng Ninh đã hướng dẫn, trả lời công dân tại Công văn số 1155/UBND-NV ngày 29/12/2020. Đề nghị công dân nghiên cứu, thực hiện.

14. Ông Bùi Văn Hòa - thôn Phúc Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh: Kiến nghị giải quyết việc thuê đất lâm nghiệp để thực hiện Dự án trồng rừng kết hợp chăn nuôi của HTX Mộc mỹ nghệ cao cấp Tân Tiến (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung ông Bùi Văn Hòa trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Quảng Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát lại hiện trạng sử dụng đất để có cơ sở đề xuất hướng xử lý, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/3/2021.

15. Ông Lưu Trọng Nghĩa - thôn 8, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch: Trình bày nội dung liên quan đến việc tranh chấp quyền sử dụng đất, đã được Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 4289/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung ông Lưu Trọng Nghĩa trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát lại quá trình giải quyết vụ việc để tham mưu xử lý, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/3/2021.

16. Bà Nguyễn Thị Huệ - số 28 Nguyễn Duy Thiệu, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới: Khiếu nại việc UBND thành phố Đồng Hới lấy đất của gia đình bà cấp cho người khác không đúng quy định.

Kết luận: Nội dung bà Nguyễn Thị Huệ trình bày, Chủ trì Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 01/2021 của Lãnh đạo tỉnh đã kết luận giao Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới chỉ đạo kiểm tra, giải quyết, trả lời công dân theo quy định pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/3/2021 (Thông báo số 222a/TB-VPUBND ngày 20/01/2021 của Văn phòng UBND tỉnh). Yêu cầu UBND thành phố Đồng Hới khẩn trương thực hiện, báo cáo UBND tỉnh theo đúng quy định.

17. Ông Hoàng Văn Phương - thôn Cấp Sơn, xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch: Khiếu nại liên quan đến việc bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển đối với bản thân ông.

Kết luận: Nội dung ông Hoàng Văn Phương trình bày đã được tiếp, kết luận tại Phiên Tiếp công dân định kỳ tháng 10/2020 của Lãnh đạo tỉnh. Yêu cầu UBND huyện Quảng Trạch khẩn trương giải quyết khiếu nại của công dân theo quy định pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/3/2021. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, đôn đốc việc thực hiện.

18. Các ông Lê Minh Lặng, Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Văn Riêm - đại diện một số hộ dân thôn Đông Bắc, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch: Kiến nghị xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép tại thôn Đông Bắc, xã Đại Trạch vì gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung các công dân trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bố Trạch và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/4/2021.

18. Ông Võ Văn Chanh - xóm 327, tổ dân phố 3, thị trấn Nông Trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy: Đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai với Công ty Cổ phần Lệ Ninh (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung các công dân trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, UBND huyện Lệ Thủy tổ chức làm việc với Công ty Cổ phần Lệ Ninh để kiểm tra, xem xét việc tranh chấp đất đai của công dân và các trường hợp tương tự theo quy định pháp luật, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/4/2021.

19. Ông Nguyễn Văn Lào - tổ dân phố Mỹ Hòa, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn: Kiến nghị liên quan đến quá trình giải quyết đơn tố cáo của ông về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung ông Nguyễn Văn Lào trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xử lý, trả lời công dân theo quy định pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/3/2021.

20. Bà Nguyễn Thị Hoạt - thôn Đức Sơn, xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới: Kiến nghị giải quyết việc thi công Dự án khu dân cư Đức Sơn phía Tây Bắc đường Lê Lợi (do Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư) gây nứt nẻ, sụt lún nhà ở của gia đình bà (có đơn kèm theo).

Kết luận: Thực hiện kết luận phiên Tiếp công dân định kỳ tháng 9/2020 của Lãnh đạo tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra, xử lý, trả lời công dân tại Công văn số 231/PTQĐ-PT&QLQĐ ngày 13/10/2020. Tuy nhiên, qua nghe công dân trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Đồng Hới chỉ đạo kiểm tra thực tế để xem xét giải quyết, đảm bảo ổn định đời sống người dân, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/4/2021.

Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh kiểm tra, đôn đốc Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo kết luận phiên tiếp công dân tháng 03/2021; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan biết, thực hiện.

Nguồn: Thông báo số 817/TB-VPUBND ngày 18/3/2021

[Trở về]