Bản in     Gởi bài viết  
Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4/2019 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 16/4/2019, do đồng chí Nguyễn Xuân Quang - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.

Tham gia phiên tiếp công dân có các ông, bà sau:

1. Ông Nguyễn Ngọc Phương - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

2. Ông Nguyễn Huệ - Chánh Thanh tra tỉnh;

3. Ông Nguyễn Thanh Lương - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy;

4. Ông Trương Văn Hởi - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh;

5. Ông Phạm Thái Quý - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

6. Ông Trần Xuân Cầm - Phó Chánh Thanh tra tỉnh;

7. Ông Quách Xuân Hưng - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh;

8. Ông Nguyễn Quang Ngọc - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

9. Ông Trần Lê - Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

10. Ông Hoàng Quốc Việt - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

11. Ông Lê Văn Lợi- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

12. Ông Hồ Tân Cảnh - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

13. Ông Trần Công Thố - Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ;

14. Ông Nguyễn Đức Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới.

Cùng tham gia có cán bộ, chuyên viên của các cơ quan: Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Phòng Nội chính và Ban Tiếp công dân - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Tại phiên tiếp công dân, sau khi nghe công dân trình bày và ý kiến của các thành viên có liên quan, Chủ trì Phiên tiếp công dân đã kết luận các nội dung trình bày của công dân như sau:

1. Ông Phan Chậy và ông Phạm Thanh Khê (trú tại thôn Thượng Hòa) - đại diện 06 hộ dân xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch: Tố cáo sai phạm liên quan đến việc lập hồ sơ, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ do ảnh hưởng sự cố môi trường biển tại xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung tố cáo của các công dân đã được Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch ban hành Kết luận giải quyết tố cáo số 1302/KL-UBND ngày 27/7/2018. UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh kiểm tra, rà soát lại vụ việc và đối thoại với các hộ dân. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát của Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh đã có Công văn số 476/UBND-NC ngày 09/4/2019 trả lời nội dung tố cáo của công dân. Tuy nhiên, các hộ dân không đồng tình và tiếp tục đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh kiến nghị giải quyết. Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Bố Trạch và các cơ quan, đơn vị liên quan đối thoại, giải thích cho công dân rõ các nội dung liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại sự cố môi trường biển tại xã Hải Trạch; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/5/2019.

2. Ông Phan Văn Hùng - trú tại thôn Thượng Hòa, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch: Đề nghị xử lý dứt điểm nội dung tố cáo một số trường hợp khai man hồ sơ để hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn xã Hải Trạch.

Kết luận: Nội dung ông Phan Văn Hùng trình bày, đề nghị ông làm đơn kèm theo các hồ sơ, chứng cứ liên quan gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để có cơ sở xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

3. Bà Phạm Thị Thao và bà Nguyễn Thị Thêu - trú tại thôn Phú Ninh, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh: Tiếp tục khiếu nại việc bồi thường GPMB khi thu hồi đất để xây dựng hồ chứa nước Rào Đá đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 số 1452/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 và Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 2, Quyết định 1452/QĐ-UBND ngày 17/5/2016.

Kết luận: Nội dung các hộ dân trình bày, UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu xử lý (Công văn số 885/VPUBND-NC ngày 21/3/2019 của Văn phòng UBND tỉnh). Yêu cầu Thanh tra tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 29/4/2019.

4. Ông Ngô Minh Hoa - trú tại thôn 3, xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch: Kiến nghị liên quan đến quyền sử dụng đất đối với diện tích đất gia đình ông đã khai hoang từ trước 15/10/1993 (còn 2.050m2 đất chưa được huyện, xã cấp sổ đỏ).

Kết luận: Nội dung ông Ngô Minh Hoa trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, chuyển đến UBND huyện Bố Trạch để chỉ đạo xem xét xử lý, trả lời công dân theo quy định pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/5/2019.

5. Ông Nguyễn Phi Toàn - trú tại thôn Thượng Giang, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy (đại diện theo ủy quyền của bà Trần Thị Tư - trú tại thôn Thạch Bàn, xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy): Kiến nghị chỉ đạo giải quyết việc tranh chấp đất đai giữa bà Trần Thị Tư với hộ ông Trần Văn Dũng, bà Lê Thị Liên.

Kết luận: Tranh chấp đất đai giữa bà Trần Thị Tư với hộ ông Trần Văn Dũng, bà Lê Thị Liên đã được Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xét xử phúc thẩm tại Bản án số 32/DSPT ngày 29/8/2007. Bản án đã có hiệu lực pháp luật, vì vậy không thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước.

6. Ông Nguyễn Văn Lương và ông bà Nguyễn Văn Sơn - Lê Thị Quân ở thôn 7, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch: Tố cáo Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, UBND xã Lý Trạch lấy đất khai hoang của gia đình cấp cho người khác không đúng quy định và không giải quyết đơn khiếu nại để lại hậu quả nghiêm trọng (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung công dân trình bày, UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, xử theo quy định pháp luật (Công văn số 736/VPUBND-TCD ngày 12/3/2019 của Văn phòng UBND tỉnh). Đề nghị Thanh tra tỉnh khẩn trương thực hiện.

7. Ông Nguyễn Trường Thí và 05 hộ dân trú tại thôn Hợp Trung, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch: Yêu cầu giải quyết việc thu hồi đất và bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án đường tránh Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung các hộ dân trình bày, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh (Công văn số 302/VPUBND-TCD ngày 28/01/2019 của Văn phòng UBND tỉnh), UBND huyện Quảng Trạch đã kiểm tra, báo cáo tại Văn bản số 95/UBND-TNMT ngày 15/02/2019. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa dứt điểm, công dân tiếp tục kiến nghị giải quyết. Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, chuyển đến UBND huyện Quảng Trạch để chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc theo thẩm quyền và quy định pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/5/2019.

8. Các hộ dân Đồng Thị Bình, Phạm Thị Minh, Đậu Thị Chính, Nguyễn Thị Hà - trú tại thôn Trung Vũ, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch: Đề nghị hỗ trợ tiêu hủy số ruốc tồn đọng của 10 hộ chế biến hải sản tại thôn Trung Vũ, xã Cảnh Dương.

Kết luận: Nội dung các hộ dân trình bày, giao Lãnh đạo UBND huyện Quảng Trạch chủ trì, phối hợp với Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý vụ việc, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/5/2019.

9. Bà Võ Thị Luyện - trú tại thôn Trần Xá, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh (đại diện theo ủy quyền của bà Trần Thị Minh Thế (Trần Thị Thé) - trú tại ấp Phú Dũng, xã Phú Bình, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai): Yêu cầu xử lý việc ông Lê Hữu Liềng - Nguyên Chủ tịch UBND xã Hàm Ninh xác nhận thông tin thân nhân Liệt sĩ Trần Quang Nã (bố đẻ bà Trần Thị Minh Thế) không chính xác.

Kết luận: Nội dung bà Võ Thị Luyện trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, chuyển đến UBND huyện Quảng Ninh để chỉ đạo kiểm tra, xem xét xử lý theo đúng quy định pháp luật, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/5/2019.

10. Ông Nguyễn Văn Chài - trú tại tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn: Tố cáo đảng viên Trần Xuân Nghiêm ở tổ dân phố Nhân Thọ, phường Quảng Thọ có lý lịch không rõ ràng; hưởng chế độ chính sách không đúng quy định.

Kết luận: Nội dung ông Nguyễn Văn Chài trình bày, tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11/2018 (Thông báo số 4164/TB-VPUBND ngày 19/11/2018 của Văn phòng UBND tỉnh), Chủ trì phiên tiếp công dân đã kết luận chuyển đơn của công dân đến Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn để xem xét, chỉ đạo xử lý và thông tin kết quả về UBND tỉnh trước ngày 31/12/2018. Tuy nhiên đến nay UBND tỉnh chưa nhận được thông tin vụ việc. Đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn quan tâm thực hiện.

11. Ông Hoàng Minh Bắc, ông Ngô Minh Mão và 08 hộ dân trú tại thôn Thượng Nam, xã Ngư Thủy Trung, huyện Lệ Thủy: Yêu cầu bồi thường, hỗ trợ do ảnh hưởng sự cố môi trường biển đối với các hộ dân; Tố cáo sai phạm của một số cán bộ xã Ngư Thủy Trung, huyện Lệ Thủy liên quan đến việc lập hồ sơ, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ do ảnh hưởng sự cố môi trường biển (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung các hộ dân trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, chuyển đến UBND huyện Lệ Thủy để xem xét, xử lý đơn của công dân theo đúng quy định pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/5/2019.

12. Bà Nguyễn Thị Hà - trú tại thôn Nam Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch: Đề nghị xem xét giải quyết chế độ hộ nghèo năm 2019 cho gia đình bà vì hoàn cảnh gia đình khó khăn (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung bà Nguyễn Thị Hà trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, chuyển đến UBND huyện Bố Trạch để chỉ đạo xem xét giải quyết, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/5/2019.

13. Ông Nguyễn Chí Thành - trú tại tổ dân phố Cồn, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn:

1/ Phản ánh một số vấn đề liên quan đến việc quản lý nhà nước về hoạt động báo chí trên địa bàn thị xã Ba Đồn;

2/ Phản ánh một số vấn đề liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất tại khu nuôi tôm công nghiệp Phúc - Thuận thuộc địa bàn phường Quảng Thuận và phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn;

3/ Phản ánh việc cấp đất tái định cư và thuê đất 5% hàng năm tại phường Quảng Thuận không đúng quy định.

Kết luận: Đối với nội dung 1, đề nghị ông Nguyễn Chí Thành làm đơn trình bày rõ nội dung, gửi đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để có cơ sở xem xét, giải quyết, trả lời cụ thể theo quy định.

Nội dung 2 đã được UBND thị xã Ba Đồn kiểm tra, trả lời tại Thông báo số 97/TB-UBND ngày 26/7/2017 (mục 6, phần I) về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của công dân. Nếu chưa rõ, ông có thể liên hệ với UBND thị xã Ba Đồn để được trả lời cụ thể.

Đối với nội dung 3, thực hiện Kết luận phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5/2018 của Lãnh đạo tỉnh, UBND thị xã Ba Đồn đã kiểm tra, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh tại Văn bản số 173/BC-UBND ngày 30/7/2018.

Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh kiểm tra, đôn đốc Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo kết luận phiên tiếp công dân tháng 4/2019; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan biết, thực hiện.

Nguồn: Thông báo số 1295/TB-VPUBND ngày 19/4/2019

[Trở về]