Bản in     Gởi bài viết  
Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2021 
(Quang Binh Portal) - Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4/2021 của Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức ngày 15/4/2021, do đồng chí Trần Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.  
Tham gia phiên tiếp công dân có các ông, bà sau đây:

1. Ông Trần Quang Minh - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh;

2. Ông Hoàng Chí Linh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

3. Bà Trương Thị Phương Lan - Phó Trưởng Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;

4. Ông Trần Xuân Cầm - Phó Chánh Thanh tra tỉnh;

5. Ông Phan Mạnh Hiền - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh;

6. Ông Nguyễn Quang Ngọc - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

7. Ông Hoàng Quốc Việt - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

8. Ông Hồ Tân Cảnh - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

9. Ông Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

10. Ông Trần Hữu Dân - Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

11. Ông Lê Anh Đức - Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

12. Ông Nguyễn Nam Long - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

13. Ông Nguyễn Đức Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới.

Cùng tham gia có cán bộ, chuyên viên của các cơ quan: Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nội chính và Ban Tiếp công dân - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tại phiên tiếp công dân, sau khi nghe công dân trình bày và ý kiến của các thành viên có liên quan, Chủ trì Phiên tiếp công dân đã kết luận các nội dung trình bày của công dân như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Cạn - thôn Nhân Quang, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch: Kiến nghị giải quyết đề nghị suy tôn Liệt sĩ cho bố là ông Nguyễn Tuân.

Kết luận: Liên quan đến kiến nghị của ông Nguyễn Văn Cạn, ngày 10/11/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 2048/UBND-NC xin ý kiến Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ đã có Công văn phúc đáp số 840/LĐTBXH-NCC ngày 29/3/2021. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 411/SLĐTBXH-NCC ngày 13/4/2021 thông tin kết quả trả lời của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho ông Nguyễn Văn Cạn. Đề nghị ông nghiên cứu, thực hiện.

2. Các ông, bà Hoàng Tấn Hiền, Đặng Thị Phượng, Trần Thị Mỹ Linh - tổ dân phố 12, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới: Kiến nghị được giao đất sản xuất nông nghiệp tại ruộng đồng Phú Xá, phường Bắc Lý.

Kết luận: Nội dung các hộ dân trình bày đã được tiếp, kết luận tại Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 01/2021 của Lãnh đạo tỉnh. Trên cơ sở báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 439/STNMT-TTr ngày 15/3/2021, Hội đồng Tiếp công dân giao UBND thành phố Đồng Hới chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương kiểm tra, rà soát lại và làm việc với các hộ dân để xem xét, xử lý, trả lời công dân theo đúng quy định pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/5/2021.

3. Ông Nguyễn Minh Thế - thôn 6, xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch: Đề nghị đính chính họ tên trong Bằng Tổ quốc ghi công của bố đẻ từ “Phan Trá” thành “Nguyễn Văn Trá” (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung ông Nguyễn Minh Thế trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, tham mưu giải quyết, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/4/2021.

4. Ông Phạm Văn Dũng - thôn Vinh Quang, xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn: Trình bày một số nội dung liên quan đến đất đai, nhà ở… của bản thân ông (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung ông Phạm Văn Dũng trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Thanh tra tỉnh nghiên cứu, tham mưu xử lý đơn của công dân theo quy định pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/5/2021.

5. Ông Lê Văn Công (đại diện 20 hộ dân) - thôn Mốc Định, xã Hồng Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ: Kiến nghị giải quyết việc bồi thường, GPMB Dự án đường BOT tránh lũ và Dự án FLC đoạn qua xã Hồng Thủy đối với các hộ dân (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung ông Lê Văn Công trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy chỉ đạo kiểm tra, giải quyết, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/4/2021.

6. Bà Lê Thị Quy - số 02 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới (người được ông Lê Quang Quảng uỷ quyền): Kiến nghị cấp đất, giảm tiền sử dụng đất theo chế độ gia đình Liệt sĩ (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung bà Lê Thị Quy trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao UBND thành phố Đồng Hới chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, căn cứ quy định pháp luật về đất đai và chính sách người có công để trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/5/2021.

7. Bà Lê Thị Huế - thôn Đồng Sơn, xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa: Tố cáo UBND huyện Tuyên Hóa cưỡng chế không đúng quy định, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của bà.

Kết luận: Liên quan đến nội dung bà Lê Thị Huế trình bày, thực hiện kết luận Phiên Tiếp công dân định kỳ tháng 3/2021 của Lãnh đạo tỉnh, Sở Tư pháp đã báo cáo UBND tỉnh tại Công văn số 821/STP-XDKSVB ngày 08/4/2021. Giao Sở Tư pháp có văn bản hướng dẫn, trả lời công dân theo quy định pháp luật, hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/4/2021.

8. Ông Lê Chiêu Khánh - thôn 8, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch: Kiến nghị giải quyết liên quan đến quyền sử dụng đất đối với thửa đất gia đình ông đang sử dụng ổn định từ năm1967 (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung ông Lê Chiêu Khánh trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao UBND huyện Bố Trạch kiểm tra, giải quyết, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/5/2021.

9. Ông Dương Sỹ Hùng - thôn Trung Thuận, xã Hải Phú, huyện Bố Trạch: Tố cáo oan sai đối với Bản án phúc thẩm số 16/PTLH ngày 23/9/2004 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình (có đơn kèm theo).

Kết luận: Liên quan đến nội dung ông Dương Sỹ Hùng trình bày, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã có văn bản hướng dẫn số 333/TB-VC2 ngày 15/6/2020. Tuy nhiên, công dân không đồng tình và tiếp tục đến trình bày tại Phiên Tiếp công dân của Lãnh đạo tỉnh. Để có cơ sở xem xét, trả lời công dân, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh nghiên cứu, xem xét, đề xuất UBND tỉnh hướng xử lý theo quy định pháp luật, thông tin cho UBND tỉnh trước ngày 30/4/2021.

10. Bà Nguyễn Thị Nga - thôn Quý Thuận, xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch: Kiến nghị liên quan đến đất đai của gia đình bà, đã có bản án của TAND các cấp nhưng bà không đồng ý (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung bà Nguyễn Thị Nga trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, chuyển Toà án nhân dân tỉnh nghiên cứu, xem xét, hướng dẫn, trả lời công dân theo quy định pháp luật, thông tin kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 15/5/2021.

11. Ông Võ Văn Chanh - trú tại xóm 327, TDP 3, thị trấn Lệ Ninh, huyện Lệ Thuỷ: Khiếu nại liên quan đến vườn cây cao su, quyền và lợi ích hợp pháp của ông tại Công ty Cổ phần Lệ Ninh (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung ông Võ Văn Chanh trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu, xử lý theo quy định pháp luật.

Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh kiểm tra, đôn đốc Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo kết luận phiên tiếp công dân tháng 4/2021; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan biết, thực hiện.

Nguồn: Thông báo số 1296/TB-VPUBND ngày 19/4/2021

[Trở về]