Bản in     Gởi bài viết  
Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5/2019 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 15/5/2019, do đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham gia phiên tiếp công dân có các ông, bà sau đây: 
1. Ông Nguyễn Ngọc Phương - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

2. Ông Trần Xuân Cầm - Phó Chánh Thanh tra tỉnh;

3. Ông Nguyễn Thanh Long - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy;

4. Ông Phan Xuân Khánh - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy;

5. Ông Trương Văn Hởi - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh;

6. Ông Quách Xuân Hưng - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh;

7. Ông Nguyễn Quang Ngọc - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

8. Ông Trần Lê - Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

9. Ông Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

10. Ông Hồ Tân Cảnh - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

11. Ông Phạm Quang Ánh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

12. Bà Võ Thị Hiền - Chánh Thanh tra thành phố Đồng Hới.

Cùng tham gia có cán bộ, chuyên viên của các cơ quan: Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Phòng Nội chính và Ban Tiếp công dân - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Tại phiên tiếp công dân, sau khi nghe công dân trình bày và ý kiến của các thành viên có liên quan, Chủ trì Phiên tiếp công dân đã kết luận các nội dung trình bày của công dân như sau:

1. Ông Phạm Văn Dũng - trú tại thôn Vinh Quang, xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn: Tố cáo Phó Chánh Thanh tra tỉnh liên quan đến việc xử lý, trả lời nội dung đơn tố cáo của ông (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung ông Phạm Văn Dũng trình bày, Hội đồng tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý đơn, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/5/2019.

2. Ông Phan Chậy và ông Phan Văn Hùng - trú tại thôn Thượng Hòa, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch:

1/ Phản ánh việc UBND huyện Bố Trạch không cho cử tri gửi đơn đến Đại biểu Quốc hội tại buổi tiếp xúc cử tri ở Hội trường xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch ngày 08/5/2019 (có đơn kèm theo);

2/ Tố cáo Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch liên quan đến tiền bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển tại xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung 1, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, chuyển đến Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch để chỉ đạo kiểm tra, xử lý, trả lời công dân, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/6/2019.

Nội dung 2, Hội đồng tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý đơn, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/5/2019.

3. Bà Phạm Thị Thao và bà Nguyễn Thị Thêu - trú tại thôn Phú Ninh, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh: Khiếu nại việc bồi thường GPMB khi thu hồi đất để xây dựng hồ chứa nước Rào Đá đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 số 1452/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 và Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 2, Quyết định 1452/QĐ-UBND ngày 17/5/2016.

Kết luận: Nội dung các hộ dân trình bày đã được UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, tham mưu xử lý (Công văn số 885/VPUBND-NC ngày 21/3/2019 của Văn phòng UBND tỉnh). Trên cơ sở tham mưu của Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh đã có Công văn số 688/UBND-NC ngày 15/5/2019 báo cáo Trung ương và trả lời cho bà Phạm Thị Thao, bà Nguyễn Thị Thêu.

4. Các hộ dân Ngô Văn Cường, Lê Xuân Tỉnh - trú tại thôn Tân Lộc, xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy: Kiến nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thuộc diện di giãn dân tại thôn Tân Lộc, xã Cam Thủy.

Kết luận: Nội dung các hộ dân trình bày, tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 2/2019 (Thông báo số 464/TB-VPUBND ngày 19/02/2019 của Văn phòng UBND tỉnh), chủ trì phiên tiếp công dân đã kết luận giao UBND huyện Lệ Thủy và Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giải quyết kiến nghị của công dân. Yêu cầu UBND huyện Lệ Thủy và Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

5. Ông Nguyễn Nhân Âu - trú tại số 70 đường Bà Triệu, thành phố Đồng Hới: Kiến nghị giải quyết việc công trình nhà ở của gia đình ông thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng đường Bà Triệu năm 1999 nhưng đến nay chưa được bồi thường (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung ông Nguyễn Nhân Âu trình bày đã được UBND thành phố Đồng Hới kiểm tra, trả lời tại Công văn số 1757/UBND-TNMT ngày 28/10/2016. Tuy nhiên, công dân không nhất trí và tiếp tục kiến nghị. Yêu cầu UBND thành phố Đồng Hới chỉ đạo kiểm tra, rà soát lại, có biện pháp để giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/6/2019.

6. Các hộ dân: Hoàng Đình Quang, Trần Văn Thành - trú tại thôn Hà Kiên, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh: Đề nghị xử lý dứt điểm những nội dung tố cáo liên quan đến sai phạm của một số cán bộ thôn Hà Kiên và UBND xã Hàm Ninh đã được Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh ban hành Kết luận nội dung tố cáo.

Kết luận: Nội dung các hộ dân trình bày, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Quảng Ninh đã có các Báo cáo số 06/BC-UBND ngày 15/01/2019 và số 76/BC-UBND ngày 26/4/2019 về tình hình xử lý những nội dung tố cáo của công dân. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa dứt điểm là quá chậm trễ, gây bức xúc cho người dân. Các hộ dân tiếp tục đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh kiến nghị giải quyết việc xử lý kỷ luật cán bộ và thu hồi số tiền đã chi sai đối tượng. Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh khẩn trương chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc theo thẩm quyền và quy định pháp luật, thông tin cho người dân, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/6/2019. Giao Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc thực hiện, báo cáo UBND tỉnh.

7. Ông Nguyễn Văn Lương và ông bà Nguyễn Văn Sơn - Lê Thị Quân ở thôn 7, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch: Tố cáo Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, UBND xã Lý Trạch lấy đất khai hoang của gia đình cấp cho người khác không đúng quy định và không giải quyết đơn khiếu nại để lại hậu quả nghiêm trọng. Xin cung cấp thêm thông tin, bằng chứng mới liên quan đến vụ việc.

Kết luận: Nội dung công dân trình bày đã được Thanh tra tỉnh kiểm tra, rà soát, báo cáo UBND tỉnh tại Công văn số 111/TTr-NV3 ngày 14/5/2019. UBND tỉnh đã có Công văn số 674/UBND-NC ngày 14/5/2019 trả lời và hướng dẫn công dân. Nếu có thông tin, bằng chứng mới liên quan đến vụ việc, đề nghị công dân cung cấp cho Thanh tra tỉnh để kiểm tra, xem xét, tham mưu xử lý theo quy định pháp luật.

8. Ông Lưu Văn Phúc - trú tại thôn 7, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch (đại diện 05 hộ dân): Đề nghị UBND tỉnh sớm giải quyết khiếu nại lần 2 của các hộ dân liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ do sự cố môi trường biển.

Kết luận: Hội đồng Tiếp công dân ghi nhận ý kiến của các hộ dân. Giao Thanh tra tỉnh chỉ đạo Đoàn Thanh tra liên ngành (theo Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh) khẩn trương hoàn thành việc xác minh khiếu nại lần 2, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét giải quyết theo quy định pháp luật.

9. Ông Đỗ Văn Vinh - trú tại thôn Vĩnh Tuy 4, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh:

1/ Khiếu nại liên quan đến việc UBND tỉnh giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho UBND xã Vĩnh Ninh xây dựng trụ sở trên đất ông đang sử dụng nhưng không thu hồi, bồi thường đất và tài sản trên đất;

2/ Không đồng ý với Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 10/7/2013 của UBND huyện Quảng Ninh về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu giai đoạn 1 (đợt 2) đối với gia đình ông.

Kết luận: Đối với nội dung 1: Khiếu nại của ông đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xác minh, ban hành Quyết định giải quyết (lần đầu) số 3092/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 theo thẩm quyền quy định của pháp luật. Quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

Đối với nội dung 2, đề nghị ông làm đơn ghi rõ nội dung, gửi đến UBND huyện Quảng Ninh để được xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

10. Bà Lê Thị Thuần - trú tại thôn Nhân Nam, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch: Kiến nghị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển đối với cơ sở sản xuất nước mắm của gia đình bà.

Kết luận: Nội dung bà Lê Thị Thuần kiến nghị, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo UBND huyện Bố Trạch chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, giải quyết dứt điểm vụ việc (Công văn số 4753/VPUBND-KT ngày 28/12/2018, Công văn số 498/VPUBND-KT ngày 21/02/2019 và Thông báo số 831/TB-VPUBND ngày 18/3/2019 của Văn phòng UBND tỉnh). UBND huyện Bố Trạch đã có Công văn số 565/UBND ngày 09/4/2019 nhưng chưa phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, giải quyết. Vì vậy, yêu cầu UBND huyện Bố Trạch và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương thực hiện, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/6/2019.

11. Ông Đặng Quang Dụy - trú tại thôn 7, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch: Kiến nghị khôi phục chế độ hưu trí cho vợ là bà Nguyễn Thị Chiến (đã bị cắt chế độ hưu trí theo Kết luận số 1517/KL-SLĐTBXH ngày 06/11/2017 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội).

Kết luận: Nội dung ông Đặng Quang Dụy trình bày đã được kết luận tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 12/2018 của Lãnh đạo tỉnh (Thông báo số 4623/TB-VPUBND ngày 20/12/2018 của Văn phòng UBND tỉnh). Giao Thanh tra tỉnh có văn bản trả lời dứt điểm kiến nghị của công dân theo quy định pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/5/2019.

12. Bà Hoàng Thị Hồng - trú tại thôn Xuân Tiến, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch: Đề nghị xin cấp lại bản gốc Giấy đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài của con gái bà là Trần Thị Hà.

Kết luận: Nội dung bà Hoàng Thị Hồng trình bày, do bà không cung cấp đơn và hồ sơ kèm theo, vì vậy đề nghị bà đến Sở Tư pháp Quảng Bình để được hướng dẫn các thủ tục theo quy định pháp luật.

13. Ông Nguyễn Thanh Hoanh - trú tại tổ dân phố 2 Phương Xuân, phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới: Kiến nghị giải quyết việc một số đồng đội của ông đã làm hồ sơ đề nghị hưởng chế độ, chính sách người có công với cách mạng nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Kết luận: Nội dung ông Nguyễn Thanh Hoanh trình bày đã được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, trả lời tại Công văn số 1720/SLĐTBXH-TTr ngày 11/12/2017 và Công văn số 1426/ SLĐTBXH-TTr ngày 18/10/2018. Nếu có vấn đề chưa rõ, đề nghị ông liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn, trả lời cụ thể.

Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh kiểm tra, đôn đốc Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo kết luận phiên tiếp công dân tháng 5/2019; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan biết, thực hiện.

Nguồn: Thông báo số 1716/TB-VPUBND ngày 20/5/2019

[Trở về]