Bản in     Gởi bài viết  
Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 8/2019 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 15/8/2019, do đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì 
Tham gia phiên tiếp công dân có các ông, bà sau:

1. Ông Nguyễn Huệ - Chánh Thanh tra tỉnh;

2. Ông Nguyễn Thanh Long - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy;

3. Ông Phan Xuân Khánh - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy;

4. Ông Lê Công Toán - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

5. Ông Trần Xuân Cầm - Phó Chánh Thanh tra tỉnh;

6. Ông Quách Xuân Hưng - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh;

7. Ông Nguyễn Quang Ngọc - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

8. Ông Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

9. Ông Hồ Tân Cảnh - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

10. Ông Phạm Quang Ánh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

11. Ông Hoàng Chí Linh - Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ;

12. Ông Nguyễn Minh Sáng - Phó Chánh Thanh tra thành phố Đồng Hới.

Cùng tham gia có cán bộ, chuyên viên của các cơ quan: Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Phòng Nội chính và Ban Tiếp công dân - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tại phiên tiếp công dân, sau khi nghe công dân trình bày và ý kiến của các thành viên có liên quan, Chủ trì Phiên tiếp công dân đã kết luận các nội dung trình bày của công dân như sau:

1. Ông Nguyễn Hữu Thiệu - tổ 1, tổ dân phố 11, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới: Kiến nghị công nhận cán bộ lão thành cách mạng cho bố là ông Nguyễn Hữu Mót (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung ông Nguyễn Hữu Thiệu trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, chuyển đến Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới kiểm tra, xem xét giải quyết, trả lời theo quy định pháp luật; thông tin kết quả về UBND tỉnh trước ngày 31/10/2019. Đề nghị gia đình ông phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan để có cơ sở xem xét, giải quyết.

2. Ông Nguyễn Đình Châu - thôn 1 Lộc Đại, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới: Kiến nghị giải quyết việc UBND thành phố Đồng Hới cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Hoàng Văn Tuyển nhưng không trừ phần diện tích khuôn viên lăng mộ của gia đình ông Nguyễn Đình Châu đã có từ trước năm 1991.

Kết luận: Nội dung ông Nguyễn Đình Châu kiến nghị, tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 7/2019 của Lãnh đạo tỉnh (Thông báo số 2589/TB-VPUBND ngày 17/7/2019 của Văn phòng UBND tỉnh) đã kết luận giao UBND thành phố Đồng Hới chỉ đạo kiểm tra, giải quyết, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/8/2019. Yêu cầu UBND thành phố Đồng Hới khẩn trương thực hiện theo đúng quy định.

3. Ông Phạm Ngọc Thạch - thôn Nam Phú, xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới: Kiến nghị giải quyết việc xác nhận Liệt sĩ cho bố là ông Phạm Xuân Càng.

Kết luận: Hội đồng Tiếp công dân ghi nhận ý kiến của ông Phạm Ngọc Thạch, giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, địa phương liên quan kiểm tra, hướng dẫn, xem xét giải quyết, trả lời công dân, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/10/2019.

4. Ông Cao Hữu Điểu - thôn Thuận Phước, xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới: Đề nghị xác nhận lại quyền sử dụng đất của gia đình ông đã khai hoang từ năm 1975.

Kết luận: Nội dung ông Cao Hữu Điểu trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao UBND thành phố Đồng Hới chỉ đạo kiểm tra, xem xét giải quyết, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/9/2019. Đề nghị gia đình ông nộp hồ sơ tại UBND thành phố Đồng Hới (qua Trung tâm một cửa liên thông) để được xem xét giải quyết theo quy định pháp luật.

5. Bà Lê Thị Kim Soa - tổ dân phố 6, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới: Đề nghị giải quyết chế độ cán bộ tiền khởi nghĩa cho bố là Liệt sĩ Lê Văn Nhơn (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung bà Lê Thị Kim Soa trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, chuyển đến Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn kiểm tra, xem xét giải quyết theo quy định pháp luật, thông tin kết quả về UBND tỉnh trước ngày 31/10/2019. Đề nghị gia đình bà phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan để có cơ sở xem xét giải quyết.

6. Ông Phạm Văn Thái (thương binh hạng ¼) và em trai là ông Phạm Ngọc Thảo - tổ dân phố 7, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới: Trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, đề nghị cơ quan có thẩm quyền giúp đỡ, tạo việc làm cho Phạm Việt Dũng (cháu ruột ông Phạm Văn Thái, con trai ông Phạm Ngọc Thảo) - hiện là giáo viên hợp đồng tại Trường Tiểu học cơ sở 2, phường Bắc Lý.

Kết luận: Hội đồng Tiếp công dân chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông. Tuy nhiên, việc tuyển dụng, sử dụng viên chức giáo viên do pháp luật quy định. Đề nghị gia đình nghiên cứu, thực hiện theo quy định pháp luật.

Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh kiểm tra, đôn đốc Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo kết luận phiên tiếp công dân tháng 8/2019; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan biết, thực hiện.

Nguồn: Thông báo 3015/TB-VPUBND ngày 16/8/2019

[Trở về]