VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Qua 10 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng, về diện tích nhà ở bình quân, chất lượng nhà ở tại khu vực đô thị, trong giai đoạn từ 2011 - 2020, tốc độ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh diễn ra khá mạnh mẽ. Nhà ở trong khu vực đô thị đã được cải thiện đáng kể, số lượng nhà ở, diện tích xây dựng nhà ở tăng cao do việc xây dựng mới, cải tạo nhà ở của người dân sống ở đô thị diễn ra trên quy mô rộng. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân vùng đô thị xây dựng nhà ở, nhiều dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới và dự án hạ tầng kỹ thuật (HTKT) khu dân cư đã và đang được đầu tư xây dựng. Các khu dân cư mới ở đô thị được quy hoạch và đầu tư xây dựng đồng bộ, có nhiều khu dân cư đầu tư hiện đại, góp phần tạo nên bộ mặt mới cho các đô thị. Chất lượng nhà ở được nâng cao từ kiến trúc đến trang thiết bị nội thất. Người dân ngày càng quan tâm hơn đến việc đầu tư, sở hữu những ngôi nhà khang trang, hiện đại. Đến năm 2020, tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 91%; nhà ở bán kiên cố 8,6%; nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ 1,5%. Việc cấp, chấp hành Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đã được triển khai thực hiện ngày càng chặt chẽ, đúng quy định. Diện tích nhà ở bình quân khu vực đô thị đạt 32,4 m2 sàn/người, vượt chỉ tiêu đặt ra trong Chương trình của tỉnh (32 m2) và vượt chỉ tiêu bình quân của Chiến lược nhà ở Quốc gia (29m2).

Đối với nhà ở tại khu vực nông thôn cũng đã có bước phát triển mạnh mẽ. Nhằm có nơi ở ổn định để tạo lập cuộc sống, người dân nơi đây ngày càng quan tâm đến việc xây dựng nhà ở, do đó, chất lượng nhà ở ngày càng được nâng cao. Nhà ở có quy mô lớn, thiết kế hiện đại, kiên cố xuất hiện ngày càng nhiều với kết quả: Nhà ở kiên cố chiếm 85%, nhà ở bán kiên cố chiếm 5,8%, nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ chiếm 92%. Thông qua các chương trình hỗ trợ về nhà ở của Chính phủ đã phát huy hiệu quả, giúp các hộ gia đình nghèo có điều kiện tạo lập nhà ở. Cùng với đó, việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo bộ mặt mới cho khu vực nông thôn. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng và ngày càng hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân ở khu vực này. Diện tích nhà ở bình quân đầu người ở khu vực nông thôn đạt 24,1m2 sàn/người, vượt chỉ tiêu đặt ra trong Chương trình (22 m2) và vượt chỉ tiêu của Chiến lược nhà ở Quốc gia ở khu vực nông thôn (22m2).

Bên cạnh đó, Dự án nhà ở thương mại phát triển khá mạnh mẽ. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có tổng cộng 37 dự án (chỉ tiêu dự kiến 34 dự án), trong đó 29 dự án khu nhà ở thương mại, 05 dự án khu đô thị, 03 dự án nhà ở shophouse kết hợp trung tâm dịch vụ thương mại và chức năng hỗn hợp cao tầng đã triển khai thực hiện. Riêng trong giai đoạn từ 2016 - 2020, các dự án nhà ở thương mại phát triển nhanh chóng đã tạo thêm nhiều khu nhà ở khang trang, hiện đại thay đổi bộ mặt kiến trúc đô thị như Dự án Vincom, Đức Ninh Đông, Bắc Trần Quang Khải...

Về lĩnh vực nhà ở cho hộ nghèo, người có công với cách mạng, trong những năm qua, địa phương đã chỉ đạo kịp thời và thực hiện tốt các chương trình hỗ trợ về nhà ở theo các chương trình hỗ trợ về nhà ở của Chính phủ cho các đối tượng là hộ nghèo và người có công với cách mạng. Thực hiện theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, toàn tỉnh đã triển khai chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở 6.515 hộ/6.646 hộ; hỗ trợ hộ nghèo thí điểm xây dựng nhà ở phòng tránh lũ, lụt cho 100 hộ nghèo tại 02 xã Tân Ninh (huyện Quảng Ninh) và Quảng Tiên (huyện Quảng Trạch); hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão, lụt theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung 3.158/3.620 hộ; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo 1.488/2.980 hộ; hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng 12.302/14.436 hộ...

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhìn chung vẫn còn nhiều vấn đề bất cập như việc kiểm soát xây dựng nhà ở theo thiết kế đô thị tại các khu vực quy hoạch mới; nhiều khu vực trong đô thị tồn tại theo hiện trạng chưa được quy hoạch, đường giao thông nhỏ hẹp, thiếu kết nối, manh mún, hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ; chất lượng xây dựng nhà ở nông thôn không đồng đều giữa các vùng, miền; tình trạng nhà ở, điều kiện hạ tầng kỹ thuật, môi trường sống của các hộ dân ở nông thôn tại một số nơi, một số vùng nhất là ở vùng sâu, vùng xa, các xã nghèo vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Việc phát triển nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, nhà ở cho học sinh, sinh viên, người có thu nhập thấp nói chung ở khu vực đô thị tuy đã có nhiều chủ trương, chính sách của nhà nước tạo điều kiện thuận lợi nhưng vẫn phát triển chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc phát triển dự án nhà ở thương mại trong giai đoạn qua chủ yếu theo hình thức phân lô bán nền, chưa tạo được sản phẩm chính là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua. Người dân tự xây dựng nhà ở theo nhu cầu nên kiến trúc, cảnh quan khu nhà ở không đồng bộ. Nhiều dự án đã hoàn thành hệ thống HTKT nhưng tốc độ và tỷ lệ lấp đầy còn chậm và thấp, gây lãng phí và làm mất mỹ quan đô thị. Hiện vẫn còn nhiều hộ nghèo, hộ người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ cải thiện nhà ở…

Dự báo nhu cầu phát triển các loại nhà ở giai đoạn 2020 - 2025, nhà ở khu vực đô thị tiếp tục gia tăng do việc gia tăng dân số tự nhiên và cơ học cũng như quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, cụ thể: Cần xây dựng thêm khoảng 1,595 triệu m2 sàn nhà ở (so với năm 2020) tại các đô thị; 3,045 triệu m2 sàn nhà ở tại khu vực nông thôn; khoảng 45.600m2 sàn (tương đương khoảng 12m2 sàn/người) ở khu kinh tế, khu công nghiệp; khoảng 37.800m2 sàn cho gần 540 hộ gia đình thu nhập thấp ở thành phố Đồng Hới và các vùng lân cận có nhu cầu nhà ở; khoảng 5.000 đối tượng hộ nghèo và hỗ trợ hộ gia đình có người có công với cách mạng cải thiện nhà ở để xây dựng nhà ở.

Để triển khai hiện nay, Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 đã hết hiệu lực, tại các địa phương đang xây dựng chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030 nhưng chưa có Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia giai đoạn 2021 - 2030 làm căn cứ pháp lý và định hướng pháp triển. Vì vậy, tỉnh đã có đề xuất, kiến nghị Bộ Xây dựng sớm tham mưu để ban hành Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia giai đoạn tiếp theo, trong đó sớm có những định hướng, giải pháp, cơ chế phù hợp với các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn để thu hút mạnh hơn nữa các nguồn lực đầu tư phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội.

Minh Huyền

[Trở về]