VĂN BẢN MỚI

Công bố Kết quả đánh giá chung việc giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công tỉnh của các sở, ban, ngành thuộc UBND... 
Xem tiếp
Kết quả cải cách hành chính quý I/2022 và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2022 của tỉnh Quảng Bình 
Xem tiếp
Quyết định công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,... 
Xem tiếp
Công bố Kết quả đánh giá chung việc giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công tỉnh của các sở, ban, ngành thuộc UBND... 
Xem tiếp
Báo cáo thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của tỉnh Quảng Bình 
Xem tiếp
Công nhận giải thưởng cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu công tác cải cách hành chính" tỉnh QB năm 2021 
Xem tiếp
Tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2019 
Xem tiếp
Quyết định công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên... Tin có hình
Xem tiếp
Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Quý II năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Ngày 29/6/2018, UBND tỉnh có báo cáo số 135/BC-UBND về tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Quý II năm 2018. Theo đó,...
Xem tiếp
Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Quý I năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Ngày 30/3/2018, UBND tỉnh có báo cáo số 49/BC-UBND về tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Quý I năm 2018. Theo đó, báo...
Xem tiếp