VĂN BẢN MỚI

Tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2019 
Xem tiếp
Quyết định công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên... Tin có hình
Xem tiếp
Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Quý II năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Ngày 29/6/2018, UBND tỉnh có báo cáo số 135/BC-UBND về tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Quý II năm 2018. Theo đó,...
Xem tiếp
Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Quý I năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Ngày 30/3/2018, UBND tỉnh có báo cáo số 49/BC-UBND về tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Quý I năm 2018. Theo đó, báo...
Xem tiếp
Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2017 
(Quang Binh Portal) - Ngày 28/11/2017, UBND tỉnh có báo cáo số 268/BC-UBND về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2017, theo đó, Báo cáo có những nội dung sau:
Xem tiếp
Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 
Xem tiếp
Tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016, nhiệm vụ năm 2017 

(Quang Binh Portal) - Ngày 24/11/2016, UBND tỉnh Quảng Bình có Báo cáo số 246/BC-UBND về tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016, nhiệm vụ năm 2017 của tỉnh Quảng...

Xem tiếp
Tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh 
 (Quang Binh Portal) - Ngày 30/5/2016, UBND tỉnh đã có Báo cáo số 108/BC-UBND về tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh. Nội dung Báo...
Xem tiếp
Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015, nhiệm vụ năm 2016 của tỉnh Quảng Bình 
(Quang Binh Portal) - Ngày 30/11/2015, UBND tỉnh Quảng Bình có Báo cáo số 261/BC-UBND về tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015, nhiệm vụ năm 2016 của tỉnh Quảng Bình....
Xem tiếp
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2015 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Công văn số 725/BNV-CCHC ngày 01/3/2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) và Báo cáo CCHC hàng năm, ngày 12/6/2015, UBND...
Xem tiếp