Bản in     Gởi bài viết  
Kết quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 10 tháng năm 2019 
(Quang Binh Portal) - 10 tháng năm 2019, ngoài sản lượng lương thực và sản lượng cây trồng giảm, chăn nuôi gặp nhiều khó khăn thì một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đều có mức tăng trưởng.
Do thời tiết không thuận lợi, nắng nóng gay gắt kéo dài, mưa, bão, lũ lụt đến sớm nên ảnh hưởng sản xuất cây hàng năm, đặc biệt vụ Hè Thu diện tích giảm, năng suất cây trồng đạt thấp. Mặc dù, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, các ngành, nỗ lực của bà con nông dân nhưng nhìn chung năm 2019 là năm mất mùa, sản lượng lương thực và sản lượng các loại cây trồng giảm so với năm trước. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã cơ bản kết thúc kế hoạch sản xuất trồng trọt năm 2019. Diện tích gieo trồng cây hàng năm thực hiện 83.280,8 ha, giảm 2,9% so năm trước. Tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 287.363 tấn, giảm 7,4% so năm trước. Trong tháng 10, các địa phương tập trung cày ải đất chuẩn bị cho vụ Đông Xuân 2019 - 2020, một số nơi đảm bảo điều kiện đã triển khai gieo trồng Đông Xuân sớm. Tính đến ngày 15/10/2019, diện tích gieo trồng cây hàng năm thực hiện 1.025 ha, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Chăn nuôi cũng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của Dịch tả lợn Châu Phi, tổng đàn lợn giảm, sản lượng thịt lợn xuất chuồng tăng thấp. Chăn nuôi trâu, bò phát triển ổn định. Chăn nuôi gia cầm, nhất là chăn nuôi gà phát triển khá.

Bên cạnh đó, tổng sản lượng thủy sản 10 tháng ước tính đạt 72.044,1 tấn, tăng 7,0% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 7,1%. Thị trường bán lẻ hàng hoá ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 19.735,8 tỷ đồng, tăng 14,9%. Hoạt động vận tải đảm bảo nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá của Nhân dân trên địa bàn. Tổng số lượt khách du lịch đến Quảng Bình ước đạt 4,4 triệu lượt khách, tăng 29%, trong đó khách quốc tế ước đạt 234,6 nghìn lượt khách, tăng 38%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 3.798 tỷ đồng, bằng 84,4% dự toán địa phương giao và tăng 37%.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tiếp tục triển khai theo kế hoạch. Khối lượng vốn đầu tư Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh ước tính thực hiện 3.099,9 tỷ đồng, tăng 1,9%. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển năm 2019 tính đến ngày 23/10/2019 ước đạt 72% kế hoạch. Tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư 51 dự án với tổng mức đầu tư hơn 2.877 tỷ đồng; cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 497 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 7.349 tỷ đồng, 211 doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký tạm ngừng hoạt động, 168 doanh nghiệp hoạt động trở lại, 22 doanh nghiệp giải thể tự nguyện. Tính đến hết tháng 10/2019, tổng số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn tỉnh là 6.189 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 70.940,1 tỷ đồng.

Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học - công nghệ, lao động việc làm, an sinh xã hội, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, thông tin - truyền thông được các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo, thực hiện những nhiệm vụ đã đề ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới tiếp tục được giữ vững, ổn định. Các ngành chức năng đã duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tổ chức lực lượng, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm ma túy, mại dâm, tàng trữ pháo nổ, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng...

Hồng Mến

[Trở về]