VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Kết quả tích cực sau 04 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp giai đoạn 2014 - 2020 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp giai đoạn 2014 - 2020 của tỉnh, thời gian qua, các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện và bước đầu đạt được một số kết quả trên các lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông sản và giảm tổn thất sau thu hoạch. 
Để Đề án đi vào thực tiễn, các sở, ngành, địa phương đã tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về tầm quan trọng, sự cần thiết phải thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên, Nhân dân về sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, giá trị; xây dựng, triển khai thực hiện, tổng kết những mô hình hiệu quả, điển hình tiên tiến để các địa phương, đơn vị học tập kinh nghiệm và áp dụng vào thực tiễn sản xuất tại từng địa bàn.

Trên lĩnh vực trồng trọt, các địa phương đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với thị trường, phù hợp với biến đổi khí hậu, nhất là chuyển đổi linh hoạt đất lúa thiếu nước, kém hiệu quả sang các cây trồng, đối tượng khác có hiệu quả cao hơn, từng bước hình thành một số vùng chuyển đổi tập trung cho thu nhập khoảng 38 - 160 triệu đồng/ha, lãi 10 - 55 triệu đồng/ha/vụ, cao hơn 02 - 08 lần so với lúa, trong đó cao nhất là rau các loại, dưa hấu, khoai lang, mướp đắng... Song song với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, các địa phương cũng tích cực chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống, góp phần đưa nhiều giống lúa, ngô, lạc... có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; giảm dần các giống dài ngày, chất lượng thấp, tăng giống ngắn ngày, chất lượng cao, cụ thể: Năm 2015 giống chất lượng chiếm 56,4% diện tích sản xuất, đến năm 2017 chiếm 60,8% và năm 2018 lên 64,2%. Các quy trình sản xuất tiên tiến, thân thiện với môi trường cũng được chuyển giao nhân rộng như thâm canh lúa cải tiến SRI, sản xuất rau an toàn theo hướng VietGap, trồng lạc mật độ dày, che phủ nilon, hệ thống tưới nhỏ giọt công nghệ Israel cho hồ tiêu, cây ăn quả... để tiết kiệm nước và chống hạn trong mùa Hè.

Cùng với đó, các địa phương đã tập trung chỉ đạo dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, đưa nhanh cơ giới hoá vào các khâu sản xuất, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh liên kết với nông dân sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, cánh đồng lớn, từng bước hình thành vùng sản xuất chuyên canh tập trung. Năm 2015 diện tích cánh đồng lớn 6.509 ha, năm 2017 tăng lên 7.250 ha với khoảng 90% sản lượng được các doanh nghiệp bao tiêu, lợi nhuận tăng 16 - 21% so với diện tích không thực hiện cánh đồng lớn. Nhìn chung, đến nay, sản xuất trồng trọt đã phát triển theo hướng hàng hóa, năng suất, chất lượng, giá trị; thu nhập bình quân đất trồng trọt đạt 48 triệu đồng, tăng 03 triệu đồng/ha so với 2015.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, các địa phương phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại. Năm 2017, toàn tỉnh có 210 trang trại chăn nuôi, tăng 113 trang trại so với 2015; các trang trại tập trung phát triển mạnh ở vùng đồi, vùng cát, khai thác tốt lợi thế của từng địa phương; xuất hiện một số trang trại nuôi quy mô lớn trên 1.000 lợn thịt, 120 - 150 lợn nái ngoại sinh sản, nhiều trang trại nuôi trên 30 bò lai Zêbu. Các tiến bộ kỹ thuật về giống, quy trình chăn nuôi mới được mở rộng vào sản xuất như giống bò thịt năng suất, chất lượng cao (Brahman trắng, Droughtmaster, 3B...); giống gà thả vườn chất lượng cao (Lưỡng Huệ, Ri vàng rơm, Jdabaco,…); giống lợn ngoại Pietran, Duroc, Pidu,... công nghệ cho lợn sinh sản đồng loạt, xây dựng chuồng trại khép kín điều chỉnh được nhiệt độ, ẩm độ phù hợp với đặc điểm sinh lý của gia súc, gia cầm; sử dụng Biogas để xử lý chất thải, đệm lót sinh học, chế phẩm EM trong xử lý môi trường chăn nuôi. Các đối tượng nuôi có giá trị cao, tiêu thụ tốt như lợn rừng, dê, vịt trời, thỏ, nhím... gắn với phương thức chăn nuôi trang trại, gia trại được quan tâm. Đã có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào chăn nuôi công nghệ cao như Tập đoàn Hòa Phát, Công ty QBMilk, Công ty TNHH Thương mại Lê Dũng Linh... góp phần nâng cao tổng đàn, chất lượng đàn. Năm 2017, tỷ lệ bò lai chiếm 39,8% tổng đàn, tăng 4,3% so với 2015; tỷ trọng chăn nuôi chiếm 48,5%, tăng 1,5% so với 2015.

Đặc biệt, để nâng cao giá trị sản phẩm, công nghiệp chế biến, cơ giới hóa, bảo quản sau thu hoạch và phát triển thị trường được chú trọng, những năm qua, UBND tỉnh đã tích cực kêu gọi, đồng thời có chính sách thu hút khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở, nhà máy chế biến nông sản trên địa bàn, nhất là ưu tiên theo hướng chế biến tinh, sâu. Đến nay, nhiều mặt hàng chế biến, bảo quản nông sản được bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh như nón lá dừa thêu ren, mây tre đan, chiếu cói, tinh bột sắn, mật ong Tuyên Hóa, khoai gieo, bánh mè xát...

Nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch, các địa phương cũng đã quan tâm đầu tư, từng bước áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất, nhất là khâu làm đất, thu hoạch. Giai đoạn 2015 - 2017, tỉnh đã hỗ trợ 28 máy gặt đập liên hợp, máy cày cho các hợp tác xã, các xã điểm nông thôn mới. Hiện nay, toàn tỉnh có 3.110 máy làm đất, 230 máy gieo hạt các loại, 12.525 máy bơm nước lớn nhỏ, 300 máy gặt đập liên hợp công suất 60 CV trở lên, gần 200 máy gặt rải hàng và một số loại máy khác phục vụ sản xuất. Tỷ lệ cơ giới hóa trong các khâu sản xuất đã tăng đáng kể, góp phần giải phóng sức lao động, tăng năng suất, giảm tổn thất sau thu hoạch, nâng cao thu nhập, nhất là các khâu làm đất lúa đạt 89,3%, làm đất cây màu đạt 56%; tưới, chăm sóc đạt 72%, thu hoạch 60%... Ngoài ra, tỉnh cũng hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho một số sản phẩm như khoai gieo, bánh mè xát, gạo SRI, tỏi tía Ba Đồn, gà đồi Tuyên Hóa, tiêu đen Quảng Bình... nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại, liên kết doanh nghiệp tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản cho nông dân.

Có thể thấy, sau gần 04 năm tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, cơ cấu cây trồng, vật nuôi tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng chăn nuôi, giảm trồng trọt. Sản xuất nông nghiệp từng bước chuyển hướng sang chất lượng, giá trị; hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung, diện tích chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác và thực hiện cánh đồng lớn ngày càng tăng, mang lại thu nhập ổn định cho nông dân. Bên cạnh đó, chăn nuôi phát triển theo hướng an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và chiếm tỷ trọng cao trong giá trị sản xuất nông nghiệp; tỷ lệ bò lai, lợn ngoại ngày càng tăng; các đối tượng chăn nuôi có giá trị kinh tế, an toàn sinh học tiếp tục được phát triển; đổi mới nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp được chú trọng đã góp phần nâng cao thu nhập, đời sống cho nông dân.

Tuy nhiên, kết quả tái cơ cấu trong thực tiễn mới chỉ bước đầu, chưa tạo được chuyển biến rõ nét. Sản xuất nông nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ, chưa có sản phẩm hàng hóa chủ lực mang tính truyền thống, đặc trưng của Quảng Bình. Chuyển đổi cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn chưa thực sự phát triển mạnh mẽ và trở thành phong trào. Chăn nuôi phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh và xu thế phát triển, chủ yếu quy mô nhỏ, thiếu bền vững; cơ sở giết mổ tập trung, an toàn còn ít. Việc thực hiện liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp và người sản xuất gặp nhiều khó khăn; xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, hỗ trợ thị trường hạn chế; thu nhập và đời sống của một bộ phận nông dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn gặp khó khăn ảnh hưởng đến sức đầu tư phát triển sản xuất...

Để phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh, cải thiện nhanh hơn đời sống của nông dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, sinh thái và bảo đảm an ninh - quốc phòng, thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về tính tất yếu, tầm quan trọng của việc cơ cấu lại nông nghiệp đến các cấp, ngành và người dân, từ đó thay đổi tập quán, phương thức sản xuất của nông dân sang hướng hàng hóa và thích ứng với biến đổi khí hậu; rà soát, điều chỉnh quy hoạch, chuyển đổi, tích tụ ruộng đất phục vụ sản xuất; đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả, khuyến khích và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nông nghiệp phát triển. Mặt khác, tỉnh cũng tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ, khuyến nông; huy động nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp có lợi thế; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý ngành từ tỉnh đến cơ sở... phấn đấu đến năm 2020, trồng trọt, chăn nuôi chiếm 62% cơ cấu ngành nông nghiệp; thu nhập hộ gia đình nông thôn tăng 1,3 lần so với năm 2017. 

N.Quý

[Trở về]